Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
Staats- en natievorming in Europa sinds de verlichting
Cultuurwetenschappen | 7,5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CM0103
Prijsindicatie € 486
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Vanaf de late achttiende eeuw speelt het begrip 'natie' een centrale rol in Europa. Waren veel staten voordien nog multinationaal en multicultureel, vanaf deze tijd werd getracht eenheidsstaten te creëren die recht zou doen aan het vermeende 'nationale karakter' van de bevolking. De natie kreeg een zodanige zeggingskracht dat zij de basis moest vormen voor een nieuwe staatsvorm: de natiestaat. Nieuwe ideeën over de rol die de staat zou moeten vervullen, grepen steeds meer in in het dagelijks leven. Vooruitstrevende democratische grondwetten, uniforme rechtsstelsels, de opkomst van door de staat gesubsidieerde nationale musea, nationaal onderwijs en andere culturele instellingen zijn voorbeelden van deze vernieuwingsdrang. Dit proces wordt staatsvorming genoemd en het resultaat ervan is de typisch negentiende-eeuwse natiestaat. Gebeurtenissen als Balkanoorlogen, de revoluties van 1848, de opkomst van het fascisme en de soms problematische voortgang van de Europese eenwording, de afscheidingsbeweging in bijvoorbeeld Catalonië kunnen alle verbonden worden met kwesties rondom deze natiestaat. Kortom, staats- en natievorming en nationalisme zijn onverminderd actueel, hetgeen zich onder meer weerspiegelt in de aandacht voor deze thematiek binnen de cultuurwetenschappen.
Deze cursus sluit aan op (recente) ontwikkelingen in het (cultuur) historisch onderzoek naar nationalisme en staats- en natievorming.
In eerste instantie maakt u aan de hand van een reader en opgaven grondig kennis met debatten op dit onderzoeksdomein. Na de bestudering en verwerking van de literatuur worden de resultaten daarvan besproken tijdens het eerste werkcollege.
In de tweede fase van de cursus kiest u voor het thema 'Vervlochten naties' of het thema 'Rampen en natiestaten'. In het eerste thema onderzoekt u hoe moderne staten tot stand zijn gekomen (staatsvorming) en hoe, al dan niet gelijktijdig, het proces van nationale identiteitsvorming (natievorming) is verlopen. In het tweede thema onderzoekt u de perceptie en de omgang van natiestaten met grootschalige natuurrampen en de betekenis daarvoor voor staats- en natievormingsprocessen.

Beide thema's kennen een identieke opbouw, uitwerking en studielast. U oriënteert zich door literatuurstudie (de readers van de cursus) grondig op het gekozen onderzoeksgebied, en u werkt aan de vergroting van uw onderzoeksvaardigheden (schrijven, argumentatie, vraagstellingen ontwerpen, omgang, zoeken en analyseren van literatuur en bewijsmateriaal). In een tweede werkcollege bespreken we de resultaten van uw voortgang in fase twee en drie. Als eindopdracht voert u een onderzoek uit dat resulteert in een werkstuk dat voldoet aan de eisen van een publicabel artikel.

De cursus richt zich niet exclusief op aspecten van staats- en natievorming in het Nederlandse taalgebied, maar biedt studenten de mogelijkheid deze problematiek zowel vanuit een transnationaal perspectief dan wel vanuit een nationaal perspectief te onderzoeken. De laatste optie laat dus alle mogelijkheden open om onderzoeksvragen te stellen over ontwikkelingen in bijvoorbeeld Spanje, Duitsland of Frankrijk.

Deze mastercursus sluit aan op het facultaire onderzoek naar de vorming van nationale identiteiten en processen van staats- en natievorming. In het bijzonder geldt dit voor de stafleden dr. Martijn van der Burg, dr. Toon Bosch en prof.dr. Leo Wessels. De cursus vormt derhalve een grondige opmaat naar een master afstudeeronderzoek op dit onderzoeksterrein. Ook biedt deze onderzoeksthematiek, vanuit het lopend onderzoek en de netwerken van de betrokken stafleden, aanknopingspunten voor studenten die belangstelling hebben voor een promotietraject.

Leerdoelen
Deze cursus beoogt op masterniveau de studenten in te leiden in de internationale state-of-the-art van het nationalisme-onderzoek en hun onderzoeksvaardigheden op dit gebied te ontwikkelen.

Aanmelden

Vervangende cursus

Deze cursus wordt per 31 augustus 2019 uit het aanbod genomen. Deze cursus wordt vervangen door de cursus CM0113 – De natiestaat in transnationaal perspectief, ca. 1750-1950.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de studieadviseur (voorheen mentor) van de master.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 31-08-2019 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus wordt aangeboden in kwartiel 3 en 4: in de periode 11 februari - 5 juli. U bestudeert de cursus samen met uw medestudenten onder intensieve begeleiding in een vast tempo. Er zijn drie verplichte werkcolleges.

Begeleidingsbijeenkomsten


Nijmegen
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. A. Bosch
1. do 14-03-2019 / 10.30-16.00 uur
2. do 11-04-2019 / 10.30-16.00 uur
3. do 13-06-2019 / 10.30-16.00 uur

Docenten

Examinatoren en begeleiders: dr. Toon Bosch en dr. Martijn van der Burg.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De cursus bestaat uit vier onderdelen. Ieder onderdeel wordt afgesloten met de aanlevering van een dossier waarin u de opdrachten heeft verwerkt.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De stof wordt aangeboden in drie readers: één met algemene theoretische literatuur, en twee gespecialiseerde met toespitsing op het thema 'vervlochten naties' en het thema 'natiestaten en grootschalige natuurrampen sinds 1750'. Ook het boek 'Nationalisme, naties en staten' Van Wessels en Bosch (red.) maakt deel uit van de leerstof, met name de theoretische inleidende stukken.