Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
De eeuw van de lezers
Cultuurwetenschappen | 7,5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CM0303
Prijsindicatie € 486
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De twintigste eeuw is de eeuw van de lezers. Het lezerspubliek groeide en werd gaandeweg een sterke, invloedrijke factor in het literaire veld. Die ontwikkeling zette in vanaf 1900, toen grote groepen nieuwe lezers de markt betraden en er steeds meer initiatieven werden genomen ten behoeve van de ontwikkeling en participatie van de nieuwe lezersgroepen. Zo werden de openbare bibliotheken gesticht, leesprogramma's en leeskringen waren populair, de collectieve propaganda voor het boek kwam op. Een deel van de literaire kritiek en de literaire tijdschriften ging zich speciaal richten op voorlichting aan het grote publiek, vanaf de jaren twintig ook via het nieuwe medium de radio en veel later gingen ook televisie en nieuwe media een rol spelen in de bemiddeling tussen literatuur en lezers. Ook het literaire aanbod veranderde onder invloed van de nieuwe lezersmarkt: de titelproductie steeg, de oplagen groeiden en er was steeds meer vraag naar 'boeken van de dag': boeken die niet alleen interessant waren voor de intellectuele elite, maar die het grote lezerspubliek wisten aan te spreken. De bestseller kwam op en werd een fenomeen dat gedurende de twintigste eeuw de markt steeds sterker is gaan beheersen.
Dit hele terrein van publieksgerichte teksten, actoren en praktijken wordt tegenwoordig wel aangeduid als middlebrow. Met deze term doelt men op het grote culturele segment tussen de 'hoge', officiële literatuur (highbrow) en de 'lage', commerciële massacultuur (lowbrow).
Dit culturele tussengebied is tot nu toe in de literatuurwetenschap onderbelicht gebleven. Literatuurwetenschappers hebben het lange tijd niet tot hun taak gerekend aandacht te besteden aan de niet-gecanoniseerde, niet-officiële literatuur, of te onderzoeken wat groepen lezers op een bepaald moment daadwerkelijk lazen. In deze cursus richten we de schijnwerpers op dit grote, veelvormige culturele middengebied, hier verder aan te duiden als 'publiekscultuur'. We bestuderen in de cursus de publiekscultuur van de twintigste eeuw vanuit verschillende invalshoeken, in verschillende thema's. Afwisselend wordt het accent gelegd op de lezers (deelthema 1: leescultuur), de teksten die ze lazen (deelthema 2: bestsellers) en de bemiddelaars tussen literatuur en publiek (deelthema 3: cultuurbemiddelaars). Binnen deze thema's gaan de deelnemers aan de cursus zelf als onderzoeker aan het werk. Doel is niet alleen kennis en inzicht te verwerven in de literaire (publieks)cultuur van de twintigste eeuw, maar ook onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen door middel van eigen, zelfstandig onderzoek.
De cursus kent een projectmatige opzet. Er wordt gewerkt in groepen (cohortmodel). De cursus begint met een vastliggend inleidend gedeelte waarin de studenten zich inlezen in de theoretische literatuur. Hierbij gaat het erom dat zij vertrouwd worden gemaakt met een aantal theorieën en begrippen die het kader vormen voor alle deelthema's. Vervolgens lezen de studenten zich in in de specifieke secundaire literatuur van één van de variabele deelthema's:
- Lezers: leescultuur in verschillende perioden (samenstelling publiek, leesgewoonten etc.)
- Romans: publieksromans/bestsellers in verschillende perioden
- Cultuurbemiddelaars: personen en instanties die bemiddelden tussen het grote publiek en literatuur (critici, tijdschriften, media, uitgevers, organisaties)
De leesfase wordt afgesloten met een beknopt verslag. Daarna begint de daadwerkelijke onderzoeksfase. Binnen een van de deelthema's werken de studenten een onderzoeksvraag uit. In deze fase leren zij de relevante bronnen te identificeren en te gebruiken, gegevens te verzamelen , deze te analyseren en van hun bevindingen verslag te doen.
Ter afsluiting van de cursus presenteren de studenten hun resultaten mondeling en schriftelijk. De onderzoeksresultaten/onderzoeksverslagen van de studenten worden gepubliceerd op de website van deze cursus, zodat geleidelijk een bestand ontstaat van de binnen dit project verzamelde gegevens over publiekscultuur in de twintigste eeuw. Nieuwe deelnemers kunnen de gegevens gebruiken en erop voortbouwen.


- Kennis van en inzicht in theorie, kernbegrippen en benaderingswijzen van de cultuursociologie/institutionele literatuursociologie.
- Vaardigheid in de toepassing en uitwerking van cultuursociologische theorieën, begrippen en benaderingen in een eigen, zelfstandig onderzoek.
- Kennis van en inzicht in een aantal ontwikkelingen in het Nederlandse literaire veld in de twintigste eeuw.
- Vaardigheid in het identificeren en analyseren van relevante bronnen.
- Vaardigheid in het mondeling presenteren van wetenschappelijke onderzoeksresultaten.
- Vaardigheid in het schrijven van een theoretisch ingekaderd, goed onderbouwd en helder uitgewerkt wetenschappelijk betoog.

Aanmelden

Vervangende cursus

Deze cursus wordt per 31 augustus 2019 uit het aanbod genomen.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de studieadviseur van de master (Cleo Merckx, mail: studieadvies.cultuur@ou.nl).

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 31-08-2019 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus kent een vast beginmoment in februari (3e kwartiel) en wordt eenmaal per jaar aangeboden. U legt samen met uw medestudenten onder intensieve begeleiding in circa vijf maanden een vast traject af in een strak tempo. Er zijn drie verplichte bijeenkomsten in studiecentrum Utrecht.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. L. Duyvendak
1. do 07-03-2019 / 11.00-16.00 uur
2. do 18-04-2019 / 11.00-16.00 uur
3. do 20-06-2019 / 11.00-16.00 uur

Docenten

Examinator: dr. Lizet Duyvendak.
Begeleider: dr. Lizet Duyvendak.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Iedere fase van de cursus kent een specifieke opdracht: een opdracht met betrekking tot de te lezen literatuur, een opdracht met betrekking tot het praktische onderzoek en een opdracht met betrekking tot presentatie van verslag.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Er zijn 4 readers. Studenten krijgen bij aanvang van de cursus te horen welke delen daarvan zij moeten bestuderen.
- Reader deel 1: Inleidende artikelen: theoretische studies en achtergrondstudies.
- Reader deel 2: Leescultuur 1900-heden.
- Reader deel 3: Publieksromans: de bestsellers van de 20e eeuw.
- Reader deel 4: Bemiddelaars tussen literatuur en groot publiek.

Digitale leeromgeving

De meeste cursussen bieden op de cursussite in de digitale leeromgeving een studentenforum of discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en - in het geval van de discussiegroep ook de met begeleider - informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.