Hedendaagse cultuuranalyses en cultuurkritieken

Hedendaagse cultuuranalyses en cultuurkritieken

  • Cultuurwetenschappen
  • CM0603
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 504
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Cultuurkritiek is even oud als onze cultuur. Van oudtestamentische profeten als Jeremia en Ezechiël tot de grote 'arts van de cultuur' Nietzsche en hedendaagse denkers als Zizek, Gray en Sloterdijk en romanschrijvers als Houellebecq en Franzen: altijd is onze cultuur door filosofen en literatoren becommentarieerd en bekritiseerd. Het oordeel viel daarbij vaak niet erg gunstig uit. Ook in onze eigen tijd omschrijven vele auteurs het Westen als een cultuur in crisis. Als manifestaties van deze crisis noemen zij bijvoorbeeld de neergang van het onderwijs, de milieuvervuiling en klimaatproblematiek, de overwaardering van rationaliteit en technologie, de kloof tussen arm en rijk, de geestelijke armoede van de media, de commercialisering en het consumentisme en het ontbreken van enig kompas in het leven van de moderne westerse mens.
In deze cursus maakt u kennis met een aantal belangrijke hedendaagse westerse cultuurcritici. Het cursusmateriaal bestaat uit een reader met een bundeling van artikelen van vooraanstaande cultuurfilosofen en andere denkers. Tevens leert u in de cursus welke methoden en invalshoeken gebruikt worden bij cultuuranalyses en cultuurkritieken.
Het analyseren hoe een cultuur er voor staat is een vorm van filosofie die direct gerelateerd is aan actuele ontwikkelingen op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Het vermogen om kritisch te reflecteren op dergelijke ontwikkelingen en op de daarmee gepaard gaande culturele veranderingen, is voor elke cultuurwetenschapper van groot belang.

Leerdoelen
Algemene leerdoelen
- Vergroten van vaardigheid in het koppelen van filosofische denkbeelden aan de maatschappelijke actualiteit.
- Vergroten van vaardigheid in het zoeken naar secundaire literatuur mbt bibliothecaire en andere wetenschappelijke zoeksystemen.
- Vergroten van vaardigheid in het schrijven van een wetenschappelijk werkstuk.
- Vergroten van vaardigheid in het verzorgen van een presentatie over actuele filosofische denkbeelden.

Specifieke leerdoelen
- Verwerven van ervaring in het bestuderen van primaire filosofische teksten.
- Verwerven en verdiepen van kennis van en inzicht in het denken van belangrijke cultuurfilosofen en cultuurcritici uit de bestudeerde periode.
- Verwerven en verdiepen van kennis van en inzicht in de verschillende vormen van en invalshoeken bij het formuleren van cultuuranalyses en cultuurkritieken verwerven en verdiepen van kennis van en inzicht in de diverse gedaanten die cultuuranalyses en cultuurkritieken kunnen aannemen (filosofische verhandelingen, essays, literaire werken, etc).

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 13 februari 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 29 januari 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 29 januari 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 12 februari 2023.


Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er wordt eenmaal per jaar (begin februari; begin 3e kwartiel) gestart in een groep studenten. Gedurende het traject, dat een doorlooptijd van twee kwartielen (circa vijf maanden) heeft, vinden drie verplichte begeleidingsbijeenkomsten plaats. Daarnaast is er regelmatig contact met de begeleider per telefoon of email of via de cursussite in de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Nijmegen
Kwartiel 3 - begeleiders: dhr.dr. J. Vanheste en dhr.drs. H. Simissen
1. vr 03-03-2023 / 10.30-16.00 uur
2. vr 14-04-2023 / 10.30-16.00 uur
3. vr 23-06-2023 / 10.30-16.00 uur

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Gedurende het traject maakt u enkele opdrachten en verzorgt u twee presentaties. Het traject wordt afgesloten met een eindwerkstuk. Het cijfer wordt bepaald door een gewogen gemiddelde van de presentaties en het eindwerkstuk.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

- Reader Hedendaagse cultuuranalyses en cultuurkritieken.
- Cursuswebsite.

Digitale leeromgeving

De meeste cursussen bieden op de cursussite in de digitale leeromgeving een studentenforum of discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en - in het geval van de discussiegroep ook de met begeleider - informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.