Klimaatliteratuur en de crisis van de verbeelding

Klimaatliteratuur en de crisis van de verbeelding

  • Cultuurwetenschappen
  • CM1303
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 504
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

In toenemende mate reflecteren hedendaagse schrijvers en klimaatwetenschappers op de vraag hoe fictie kan bijdragen aan een grotere bewustwording van de klimaatcrisis. In deze cursus staat die reflectie centraal en bestudeert u de belangrijkste standpunten en wetenschappelijke inzichten in het debat over literatuur en klimaat. De mondiale omvang, complexiteit en gevolgen van klimaatverandering zijn moeilijk te bevatten voor het menselijk denkvermogen. Dit maakt de klimaatproblematiek een ‘crisis van de verbeelding’, aldus schrijver Amitav Ghosh. Literatuur - en speculatieve fictie in het bijzonder - kan ons helpen deze grote problematiek terug te brengen tot een verhaal op menselijk niveau, zodat nadenken over de nabije toekomst mogelijk wordt.

In deze cursus maakt u kennis met verschillende benaderingen van waaruit de relatie tussen literatuur en klimaat kan worden onderzocht (zoals ecokritiek, urban literary studies en environmental humanities). Na een inleidend blok volgen drie thematische blokken waarin wordt toegewerkt naar het schrijven van een onderzoeksartikel. Bij thema 1 staan we stil bij het genre van de speculatieve fictie, in het tweede thema gaan we nader in op het concept ‘slow violence’ van Rob Nixon. Het derde thema introduceert de concepten ‘dystopie’ en ‘utopie’ als analytische begrippen in het bestuderen van en reflecteren op toekomstliteratuur. U leert de theoretische invalshoeken enerzijds te vertalen in een onderzoeksvraag en anderzijds zelf toe te passen in de analyse van literaire tekst(fragment)en bij het schrijven van een onderzoeksartikel.

Leerdoelen
Na afloop van deze cursus hebt u:
- kennis van en inzicht in een aantal ontwikkelingen in het genre van de klimaatfictie,
- kennis van en inzicht in theorie, kernbegrippen en benaderingswijzen van de ecokritiek, urban literary studies en environmental humanities,
- vaardigheid in de toepassing en uitwerking van relevante theorieën, begrippen en benaderingen van klimaatfictie in een eigen, zelfstandig onderzoek – met specifieke aandacht voor de stap van theorie naar methodologie,
- vaardigheid in het identificeren en analyseren van relevante bronnen,
- vaardigheid in het schrijven van een theoretisch ingekaderd wetenschappelijk artikel.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Voorkennis

Makkelijk lezen van academische teksten in het Engels.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding, gecombineerd met twee bijeenkomsten in een studiecentrum.

Docenten

Mw. dr. M. Winkler (examinator) en mw. dr. M. van Herten (plv examinator).

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- een reader met artikelen + leeswijzer;
- een cursussite met opdrachten en studeeraanwijzingen.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.