Certified Professional Program Artificial Intelligence Engineer

AI_Engineer_head_large.jpg

Certified Professional Program Artificial Intelligence Engineer

 • Your Academy
 • 12,5 EC
 • Taal: Nederlands / Engels
 • Geplande start november 2022
 • € 5.495,- (eenmalig) / € 5.635,- (7 termijnen)
 • Online + face 2 face bijeenkomsten
 • Inschrijfduur 12 maanden
 • € 500,- vroegboekkorting
 • Voor dit product gelden ingangseisen
Het programma Certified Professional Program Artificial Intelligence Engineer is geschikt voor iedereen die hier hun werk van willen maken en interesse heeft om meer te weten hoe AI algoritmen werken en kunnen worden geïmplementeerd.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Iedereen die hier hun werk van willen maken en interesse heeft om meer te weten hoe Kunstmatige Intelligentie algoritmen werken en kunnen worden geïmplementeerd.

Een CPP volgen bij Your Academy betekent …

 
 • een mix tussen theorie en praktijk
 • studeren op academisch niveau
 • een combinatie van online activerende onderwijs en/of contactmomenten
 • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
 • begeleiding door inhoudsdeskundige universitair docenten
 • na succesvolle afronding een CPP diploma
 • een programma opgebouwd uit meerdere CPC’s
 • een eerste stap richting een mogelijke MBA
Kunstmatige intelligentie houdt zich bezig met de onderliggende principes van intelligent gedrag in natuurlijke of kunstmatige system. Het vakgebied heeft een enorme maatschappelijke impact gehad: fabrieken staan vol met robots, artsen gebruiken steeds meer beslissingsondersteunende technieken, en veel moderne telefoons bevatten spraakherkenning en meer. Ook in de toekomst kunnen we nog veel verwachten van kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s, maar ook in de zorg en onderwijs zullen dit soort technieken onmisbaar zijn in de toekomst.
 
Kunstmatige intelligentie is een multi-disciplinair vakgebied van psychologie, cognitieve wetenschappen, statistiek, en vooral informatica. In deze opleiding maakt u kennis met de belangrijkste technieken die ten grondslag liggen aan het succes van AI toepassingen vanuit het informaticaperspectief. U leert over de belangrijkste AI-algoritmen, en hoe deze in elkaar zitten (!), en leert bovendien hoe deze kunnen worden toegepast voor het oplossen van praktische problemen.
 
Het studiemateriaal is grotendeels engelstalig, maar het programma is nederlandstalig.

Opbouw

De opleiding bestaat uit drie onderdelen:
 
1. Inleiding Python programmeren (2,5 EC) Binnen deze module leer je de belangrijkste programmeerconcepten in de populaire taal Python. Deze programmeertaal zal in het vervolg van het CPP worden gebruikt voor opdrachten. Voor het  volgen van het tweede en derde onderdeel van de opleiding is een goede kennis/vaardigheid van Python noodzakelijk. 
 
2. Inleiding kunstmatige intelligentie (5 EC) Deze module behandelt kunstmatige intelligentie vanuit het perspectief van een ‘intelligente computationele agent’. Wie of wat deze agent precies is, een computer, een thermostaat of iets heel anders, blijft open, maar de agent handelt in en reageert op een omgeving op een intelligente manier. Je zult kennismaken met een aantal van de belangrijkste principes en technieken voor het ontwikkelen van computationele agenten, bijvoorbeeld om zoekproblemen en planningsproblemen op te lossen, of om agenten te laten redeneren over beschikbare kennis.
 
3. Machine learning (5 EC) In deze laatste module gaan we meer in op een belangrijk aspect van intelligentie, namelijk leren. Je leert hoe een agent kan leren uit gegevens door gebruik te maken van moderne machine learning algoritmen. Praktische aspecten voor het gebruik van machine learning algoritmen zullen hierbij een centrale rol hebben. Dit programma maakt gebruik van materiaal uit de Bachelor informatica van de Open Universiteit. Afronding van de tweede module geeft vrijstelling voor de cursus “Kunstmatige Intelligentie”.

Studieduur

Je moet rekening houden met een tijdsinvestering van 15 tot 20 uur per week.

Begeleidingsbijeenkomsten

De opleiding is goed te combineren met een baan. De 3 face-to-face bijeenkomsten zijn van 18.00 - 21.30 uur, inclusief een broodmaaltijd voorafgaand aan de bijeenkomst, de overige bijeenkomsten zijn online van 19:00 - 21:00 uur.

Tentaminering

Een programmeeropdracht voor het onderdeel Inleiding Python programmeren, een schriftelijk tentamen voor het onderdeel Inleiding kunstmatige intelligentie en voor het laatste onderdeel Machine learning een afsluitende eindopdracht.

Toelating

Je moet beschikken over:
 • Wiskunde op VWO niveau.  We verwachten wiskunde voorkennis met name rond getallen, verzamelingen, algebra en functies. Twijfel je of je hier aan voldoet, bekijk dan de volgende link. Kun je voldoen aan deze eisen, dan beschik je over voldoende voorkennis.
 • Enige programmeerkennis in een imperatieve taal is sterk aan te raden. Voor het tweede en derde onderdeel van de opleiding is een goede kennis/vaardigheid van Python noodzakelijk, maar deze voorkennis zul je dus opdoen in het eerste onderdeel Inleiding Python programmeren of heb je al opgedaan als je het programma Certified Professional Program Java- en app-programmeur reeds hebt afgerond in het verleden.
Indien je twijfelt of behoefte hebt aan advies kun je altijd een mail sturen naar het Team Professional Programs via de rode knop 'Contact' op deze pagina.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

Het startmoment van een volgende groep is in november 2022.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
 
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

Prijsinformatie

Totaalbedrag bij eenmalige betaling € 5.495,-. Het is tevens mogelijk om te betalen in 7 termijnen van € 805,-.
 
Over deze bedragen is geen btw verschuldigd, maar zijn wel exclusief de kosten van (eventuele) tekstboeken, waarvan in dit programma gebruik wordt gemaakt. Op de pagina’s van de losse courses is de informatie van de betreffende tekstboeken, indien daar gebruik van wordt gemaakt, terug te vinden.
 
Deze tekstboeken dien je dus zélf aan te schaffen.
 

Actie

Indien je je tot 4 weken vóór de startdatum inschrijft, dan kunnen we je een vroegboekkorting aanbieden van € 500,- op het totaalbedrag.

Fiscale aftrekbaarheid

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar. In plaats hiervan komt het STAP-budget.
 
Wat is het STAP-budget?
Het STAP-budget is een subsidie voor werkenden en werkzoekenden voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Nu de fiscale aftrek scholingskosten per 1 januari 2022 vervalt, vervangt het STAP-budget deze regeling. Meer informatie lees je op de website van rijksoverheid.nl.
 
Helaas is het niet haalbaar om dit programma onder te brengen in de regeling van het STAP-budget.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

Na positieve afronding van de opleiding het Certified Professional Program ontvang je het diploma Artificial Intelligence Engineer.

Contact

Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.