Certified Professional Program Innovatiemanagement voor ondernemers

CPPINNO_InnovatieOndernemers_14916_head_large.jpg

Certified Professional Program Innovatiemanagement voor ondernemers

 • Your Academy
 • 20 EC
 • Taal Nederlands
 • CPP diploma
 • Starten: doorlopend
 • 6.495,- (eenmalig) / € 6.700,- (10 termijnen)
 • Volledig online
 • Eigen casus
 • Inschrijfduur 12 maanden
 • Stapelbaar
 • Voor dit product gelden ingangseisen
Het Certified Professional Program Innovatiemanagement is een praktijkgericht programma op academisch niveau voor ondernemers die het belang van een innovatief en toekomstbestendig business model onderschrijven. Het programma is samen met ondernemers ontwikkeld en is gericht op het verstevigen van het eigen innovatiepotentieel.


Wat leer je in deze opleiding?

Hoe zet je duurzame ontwikkelingen op het gebied van productinnovatie, incrementele innovatie of procesinnovatie succesvol in de markt? En hoe kun je de uitdagingen van de snel veranderende maatschappij het hoofd bieden als ondernemer? Wil je het maximale uit jouw innovatiebox halen? In de opleiding Innovatiemanagement voor ondernemers wordt jouw innovatiepotentieel optimaal gefaciliteerd en begeleid om een ware boost aan je onderneming te geven. Als ondernemer ben je wendbaar en kun je sneller schakelen dan grote organisaties, wat productinnovaties, duurzame innovaties en bijvoorbeeld sociale innovaties ten goede komt. Duurzame samenwerking is in dit klimaat van essentieel belang: je werkt gezamenlijk aan toekomstbestendige oplossingen en optimale strategische businessmodellen.

Innovatie is overal en samenwerking ook! De kennis van wat er nodig is om samen te innoveren is de laatste jaren flink toegenomen. In de opleiding innovatiemanagement leer je in 4 courses Innovatiestrategie, Organisatie van innovatie, De menselijke factor van innovatie en Innovatie in de praktijk meer over hoe je samenwerkingsverbanden vormgeeft en een gezamenlijke innovatiestrategie uitstippelt. Je vergaart inzicht in hoe de complexiteit en diversiteit van samenwerkingsverbanden toeneemt. In die nieuwe wereld van productinnovatie, technologische innovaties en incrementele innovatie speelt de klant een steeds grotere rol. Als ondernemer leer je denken vanuit de klant: met welk probleem worstelt de klant nu echt? In deze klantgerichte denkwijze wordt de klant al in een vroeg stadium bij innovaties betrokken, van open innovaties tot de innovatiefunnel van innovatieve producten en processen.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Naast kennis over grote organisaties en hun innovaties met strategische partners, is er nu steeds meer kennis over innoverende kleinere ondernemingen beschikbaar. Zij profiteren van unieke voordelen op het gebied van innovatie en vinden zowel kansen als uitdagingen in hun samenwerking met innovatiepartners. Het programma Innovatiemanagement voor ondernemers is ontworpen met en voor ondernemers, waarbij je kennis uitwisselt over bijvoorbeeld financiële, strategische en technologische innovaties, van innovatieve producten tot businessmodellen en sociale innovaties. Ondernemers worden gefaciliteerd door docenten die kennis hebben van de laatste academische inzichten op innovatiegebied en tevens een stevige praktijkervaring meebrengen. Wil jij je innovatiepotentieel optimaal faciliteren en je innovatiebox maximaal benutten? Dan is het programma Innovatiemanagement precies wat je zoekt!
Innovatiemanagement door Ward Ooms

Een CPP volgen bij Your Academy betekent.....

 
 • een mix tussen theorie en praktijk 
 • studeren op academisch niveau
 • een combinatie van online activerende onderwijs en/of contactmomenten
 • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
 • begeleiding door inhoudsdeskundige universitair docenten
 • na succesvolle afronding een CPP diploma 
 •  een programma opgebouwd uit meerdere CPC’s
 • een eerste stap richting een mogelijke MBA
Student

“Door het volgen van de module Innovatiestrategie heb ik meer zicht gekregen op de wijze waarop innovatie in mijn eigen organisatie is verankerd. Met name deze bewustwording biedt mij in mijn dagelijks werk mogelijkheden om hiervan gebruik te maken en situaties meer te sturen”

Opbouw

Het CPP Innovatiemanagement bestaat uit vier cursussen die gericht zijn op het verstevigen van het innovatiepotentieel van ondernemers:

 • Innovatiestrategie
  Het doel van “Innovatiestrategie” is het leren koppelen van de activiteiten op het gebied van innovatie met de doelstellingen die de ondernemer wil bereiken. Innovatie is een belangrijk hulpmiddel om doelstellingen te bereiken. Samenwerking ook. Om dit effect te kunnen bereiken dient een samenwerkingsstrategie wel expliciet te worden opgezet ten dienste van de doelen die de ondernemer zichzelf stelt. In deze cursus werken we aan de hand van cases en opdrachten toe naar een concreet verbeterplan voor de specifieke context waarin een ondernemer zich beweegt.
  Deze cursus is ook los te volgen.
 • Organisatie van innovatie
  Het doel van “Organisatie van innovatie” is het leren inrichten van de onderneming ten behoeve van het effectief innoveren/samenwerken met partners. In deze module werken we aan de hand van cases en opdrachten toe naar een concreet plan om de organisatie-inrichting te verbeteren ten behoeve van samenwerking.
  Deze cursus is ook los te volgen.
 • De menselijke factor van innovatie
  Het doel van “De menselijke factor van innovatie” is het leren ontwikkelen van een stimulerende cultuur, attitude en meetinstrumenten voor innovatie. Na deze cursus heeft u een goed beeld bij de verschillende aspecten van leiderschap en cultuur die het succes van samenwerking en innovatie ten goede komen.
  Deze cursus is ook los te volgen.
 • Innovatie in de praktijk
  Het doel van “Innovatie in de praktijk” is het leren innoveren in samenwerking met partners, en wel op een zodanige manier dat het probleem van de klant centraal in de innovatie-activiteiten. De ondernemer die deze module heeft afgerond, heeft een concreet innovatieplan op zak, dat is afgestemd op de klantbehoefte.
  Deze cursus is ook los te volgen.

De laatste cursus levert een concreet innovatieplan op voor je eigen organisatie en met de kennis die is opgedaan in de onderdelen Innovatiestrategie, Organisatie van innovatie en De menselijke factor van innovatie ben je goed voorbereid om dit innovatieplan uit te voeren.

Studieduur

Het CPP Innovatiemanagement kent met een omvang van 20 ec een studiebelasting van circa 560 uur. Je krijgt 12 maanden inschrijfrechten en kunt daarbinnen zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo je studeert. Wij adviseren om minimaal 12 uur per week voor je studie vrij te maken.

Begeleiding

Het programma kan zelfstandig in eigen tempo doorlopen worden aan de hand van een online leeromgeving. Je krijgt daarbij persoonlijke begeleiding door een inhoudsdeskundig universitair docent. Voertaal van dit professional program is Nederlands (m.u.v. de menselijke factor van innovatie deze course is in Engels). Er kan wel gebruik gemaakt worden van Engelstalige literatuur.

Toelating

Minimaal hbo werk- en denkniveau en enige jaren relevante werkervaring.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

Op elk gewenst moment (in overleg).

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
 
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

Prijsinformatie

De opleidingskosten bedragen bij eenmalige betaling € 6.495,-. Het is tevens mogelijk om te betalen in 10 maandelijkse termijnen van € 670,-. Dit bedrag is all-in. Er is geen btw verschuldigd.

Fiscale aftrekbaarheid

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar. In plaats hiervan komt het STAP-budget.
 
Wat is het STAP-budget?
Het STAP-budget is een subsidie voor werkenden en werkzoekenden voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Nu de fiscale aftrek scholingskosten per 1 januari 2022 vervalt, vervangt het STAP-budget deze regeling. Meer informatie lees je op de website van rijksoverheid.nl.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

Na afronding ontvang je een diploma voor het Certified Professional Program Innovatiemanagement voor ondernemers en deelcertificaten voor elk van de vier onderdelen. Dit diploma kan ingebracht worden als volledige specialisatie in yOUrMBA.

Contact

Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.