Certified Professional Program Inkoopmanagement en Supply Chain

Certified Professional Program Inkoopmanagement en Supply Chain

 • Your Academy
 • 10 EC
 • Taal Nederlands
 • CPP diploma
 • Starten op elk gewenst moment (in overleg)
 • € 3.995,- (eenmalig) / € 4.100,- (5 termijnen)
 • Volledig online
 • Inschrijfduur 6 maanden
 • Voor dit product gelden ingangseisen
Bedrijven concurreren niet alleen met elkaar. Het gaat ook om concurrerende bedrijfsketens: competing chains. Om een dergelijke concurrentie aan te kunnen, is meer inzicht nodig in de werking van de keten waar je in werkt.
 
Voor de bedrijfsvoering van jouw organisatie en ook van andere organisaties in je keten, betekent dit dat er steeds meer afstemming nodig is tussen organisaties over veel activiteiten zoals outsourcing, co-creatie, innovaties door en met leveranciers.
 
De bedrijfsstrategie berust dan ook op samenwerking tussen partijen in de waarde toevoegende keten zodat de dienstverlening en relaties met leveranciers en klanten in de keten verbeterd worden, hetgeen mogelijk leidt tot een verbetering van het concurrentievoordeel.
 
De focus van dit programma Inkoopmanagement en Supply Chain Management ligt op het relatieperspectief van leveranciers en de kopende organisatie. Dat perspectief is gekozen omdat leveranciers en hun kopers op verschillende manieren elkaar beïnvloeden om tot een verbetering van het concurrentievoordeel van de keten en de ketendeelnemers te komen. Ook de mogelijke gevaren die in relaties schuilen, worden aangeroerd. Denk hierbij aan macht en afhankelijkheid.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Heb je minimaal 5 jaar HBO werk- en denkniveau en wil je je ontwikkelen tot supply chain manager of inkoopmanager op strategisch niveau?

Een CPP volgen bij Your Academy betekent.....

 
 • een mix tussen theorie en praktijk 
 • studeren op academisch niveau
 • een combinatie van online activerende onderwijs en/of contactmomenten
 • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
 • begeleiding door inhoudsdeskundige universitair docenten
 • na succesvolle afronding een CPP diploma 
 •  een programma opgebouwd uit meerdere CPC’s
 • een eerste stap richting een mogelijke MBA

Opbouw

De cursus bestaat uit vijf blokken; drie meer theoretisch georiënteerd en twee met voornamelijk praktijkopdrachten.
Je begint met een introducerend blok over supply chain management, gevolgd door een tweede blok dat specifiek ingaat op inkoopmanagement. In deze blokken bestudeer je de tekstboeken en werk je cases uit.
 
In het derde blok staat je praktijkopdracht over de inkoopportfolio centraal. Je gaat binnen en voor je eigen organisatie een portfolioanalyse maken voor ingekochte goederen en diensten. Op basis van een systematische aanpak en analyse geef je adviezen over strategische acties voor de artikelen in de vier kwadranten van de (Kraljic) matrix. Door toepassing van de inkoopportfolio kan de inkoopfunctie hoger op de strategische agenda van organisaties komen, juist omdat je concreet kunt aangeven hoe het inkoop- en leveranciersmanagement bijdraagt aan de resultaten en de concurrentiepositie.
 
In het vierde blok ontvang je een verdieping op supply chain management gebied, door het bestuderen van strategische onderwerpen zoals innovatie, reverse logistics, sustainability, performance measurement en strategie.
 
De praktijkopdracht op het gebied van supply chain management vormt het onderwerp van het vijfde en laatste blok. In deze opdracht ga je werken aan het beschrijven en analyseren van de supply chain waar je organisatie mee te maken heeft en deel van uitmaakt. Je gaat je verdiepen in de positie van jouw organisatie in de keten en je gaat de complexiteit van deze keten blootleggen met als doel om de resultaten en concurrentiepositie van jouw keten en meer specifiek jouw organisatie te verbeteren.
 
Cases en instructies worden je per week aangeboden via deze yOUlearn voorziening.

Studieduur

Ongeveer 6 maanden.

Begeleiding

Begeleiding wordt je geboden door twee experts op de vakgebieden, met de nodige onderwijs, onderzoeks- en praktijkervaring. Je ontvangt een format voor de verslagen die je moet inleveren, waarin hoofdstuk- en soms ook paragraafs- of stapsgewijs staat aangeven welke activiteiten moeten worden gedaan en welke beslissingen je moet nemen om de analyses te kunnen doen.

Voorkennis

Minimaal 5 jaar HBO werk- en denkniveau.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

Op elk gewenst moment (in overleg).

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
 
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

Prijsinformatie

Totaalbedrag bij eenmalige betaling € 3.995,-. Het is tevens mogelijk om te betalen in 5 termijnen van € 820,-. 
 
Dit bedrag is vrijgesteld van BTW, maar wel exclusief de 2 tekstboeken, waarvan in dit programma gebruik wordt gemaakt:
 
- Managing the global supply chain, 4th edition by Skjott-Larsen and Schary
ISBN 978 87 630 0325 4
- Professioneel inkopen door Kees Gelderman, Bé Albronda & Freek Andriesse (2021), 6e editie
ISBN 978 90 0174 999 6

Deze tekstboeken dien je dus zélf aan te schaffen.

Fiscale aftrekbaarheid

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar. In plaats hiervan komt het STAP-budget.
 
Wat is het STAP-budget?
Het STAP-budget is een subsidie voor werkenden en werkzoekenden voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Nu de fiscale aftrek scholingskosten per 1 januari 2022 vervalt, vervangt het STAP-budget deze regeling. Meer informatie lees je op de website van rijksoverheid.nl.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

Na positieve afronding van dit programma ontvang je het diploma Certified Professional Program Inkoopmanagment en Supply Chain.

Contact

Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.