Certified Professional Program Inkoopmanagement en Supply Chain

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Certified Professional Program Inkoopmanagement en Supply Chain
  • Managementwetenschappen
  • 10 EC
  • Vanaf € 3995
Heeft u minimaal 5 jaar HBO werk- en denkniveau en wilt u zich ontwikkelen tot supply chain manager of inkoopmanager op strategisch niveau?
Bedrijven concurreren niet alleen met elkaar. Het gaat ook om concurrerende bedrijfsketens: competing chains. Om een dergelijke concurrentie aan te kunnen, is meer inzicht nodig in de werking van de keten waar u in werkt. Voor de bedrijfsvoering van uw organisatie en ook van andere organisaties in uw keten, betekent dit dat er steeds meer afstemming nodig is tussen organisaties over veel activiteiten zoals outsourcing, co-creatie, innovaties door en met leveranciers. De bedrijfsstrategie berust dan ook op samenwerking tussen partijen in de waarde toevoegende keten zodat de dienstverlening en relaties met leveranciers en klanten in de keten verbeterd worden, hetgeen mogelijk leidt tot een verbetering van het concurrentievoordeel. De focus van dit programma Inkoopmanagement en Supply Chain Management ligt op het relatieperspectief van leveranciers en de kopende organisatie. Dat perspectief is gekozen omdat leveranciers en hun kopers op verschillende manieren elkaar beïnvloeden om tot een verbetering van het concurrentievoordeel van de keten en de ketendeelnemers te komen. Ook de mogelijke gevaren die in relaties schuilen, worden aangeroerd. Denk hierbij aan macht en afhankelijkheid.

Opbouw

De cursus bestaat uit vijf blokken; drie meer theoretisch georiënteerd en twee met voornamelijk praktijkopdrachten. Een korte toelichting. U begint met een introducerend blok over supply chain management, gevolgd door een tweede blok dat specifiek ingaat op inkoopmanagement. In deze blokken bestudeert u de tekstboeken en werkt u cases uit.
 
In het derde blok staat uw praktijkopdracht over de inkoopportfolio centraal. U gaat binnen en voor uw eigen organisatie een portfolioanalyse maken voor ingekochte goederen en diensten. Op basis van een systematische aanpak en analyse geeft u adviezen over strategische acties voor de artikelen in de vier kwadranten van de (Kraljic) matrix. Door toepassing van de inkoopportfolio kan de inkoopfunctie hoger op de strategische agenda van organisaties komen, juist omdat u concreet kunt aangeven hoe het inkoop- en leveranciersmanagement bijdraagt aan de resultaten en de concurrentiepositie.
 
In het vierde blok ontvangt u een verdieping op supply chain management gebied, door het bestuderen van strategische onderwerpen zoals innovatie, reverse logistics, sustainability, performance measurement en strategie.
 
De praktijkopdracht op het gebied van supply chain management vormt het onderwerp van het vijfde en laatste blok. In deze opdracht gaat u werken aan het beschrijven en analyseren van de supply chain waarin uw organisatie mee te maken heeft en deel van uitmaakt. U gaat zich verdiepen in de positie van uw organisatie in de keten en u gaat de complexiteit van deze keten blootleggen met als doel om de resultaten en concurrentiepositie van uw keten en meer specifiek uw organisatie te verbeteren.
 
Cases en instructies worden u per week aangeboden via deze yOUlearn voorziening. Verder ontvangt u twee tekstboeken:
- Hsuan et al. (2015), Managing the Global Supply Chain', Copenhagen Business Press, Frederiksberg
- Gelderman en Albronda (2017), Professioneel Inkopen, Noordhoff Uitgevers, Groningen.

Studieduur

Ongeveer 6 maanden.

Begeleiding

Begeleiding wordt u geboden door twee experts op de vakgebieden, met de nodige onderwijs, onderzoeks- en praktijkervaring. U ontvangt een format voor de verslagen dat u moet inleveren, waarin hoofdstuk- en soms ook paragraafs- of stapsgewijs staat aangeven welke activiteiten moeten worden gedaan en welke beslissingen u moet nemen om de analyses te kunnen doen.

Voorkennis

Minimaal 5 jaar HBO werk- en denkniveau.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

Op elk gewenst moment (in overleg).

Prijsinformatie

Totaalbedrag bij eenmalige betaling € 3.995,-. Het is tevens mogelijk om te betalen in 5 termijnen van € 840,-. Dit bedrag is all-in. Er is geen btw verschuldigd.

Fiscale aftrekbaarheid

Betaalt u zelf de opleiding? Dan geldt voor u dat opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Deze fiscale voordelen zorgen ervoor dat een opleiding minder hoeft te kosten. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst en zoek naar: studiekosten.

Let op: De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) en Levenlanglerenkrediet (LLLK) zijn niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

U ontvangt na afloop het Certified Professional Program diploma Inkoop en Supply Chain Management.

Contact

Wilt u graag meer informatie over een specifiek Professional Program, een brochure of een vrijblijvend adviesgesprek (met een docent) of onze studieadviseur Loes Moritz, neem dan contact op met ons Team Professional Programs via you@ou.nl of 045-5762777.