Certified Professional Program Onderwijsinnovatie

OW_CPPOWI_head_large.jpg

Certified Professional Program Onderwijsinnovatie

 • Your Academy
 • 20 EC
 • Taal Nederlands
 • CPP diploma
 • Start september 2022
 • 6.495,- (eenmalig) / € 6.700,- (10 termijnen)
 • Volledig online
 • Eigen casus
 • Studieduur 4 x 7 weken
 • Stapelbaar
 • Voor dit product gelden ingangseisen
Onze maatschappij is altijd in beweging. Snelle technologische en globaliserende ontwikkelingen maken voortdurende innovatie op onderwijsgebied gewenst en noodzakelijk. Het dreigende lerarentekort, digitalisering en veranderende inzichten in didactiek vragen om onderwijstalenten die strategische doelen weten te stellen, smart denken en het onderwijs duurzaam innoveren. Wil jij je innovatiepotentieel als (toekomstig) leidinggevende een boost geven? In ons programma Onderwijsinnovatie op masterniveau vind je de ideale mix tussen theorie en praktijk. Zo help je jezelf én het onderwijs een stap vooruit!


Wat leer je in deze opleiding?

Innovatie heeft invloed op alle niveaus van de onderwijsorganisatie en kan zelfs leiden tot nieuwe businessmodellen voor het onderwijs. Het Professional Program Onderwijsinnovatie op masterniveau geeft jou als onderwijsprofessional handvatten om vraagstukken als stevige werkdruk, een diverse doelgroep en een hoge kwaliteitsvraag innovatief te benaderen en managen. Tijdens de Onderwijsinnovatie opleiding verbeter je je innovatiepotentieel door strategische doelen te stellen, een activerende didactiek te realiseren en het innovatiebeleid van jouw organisatie te optimaliseren. Je studeert op masterniveau en ontdekt op welke niveaus binnen de organisatie innovatie invloed heeft: van Innoveren binnen de onderwijsorganisatie, Blended learning  en Curriculuminnovaties tot Toetsen en beoordelen. De menselijke factor binnen het onderwijs speelt daarin een belangrijke rol. In het programma Onderwijsinnovatie krijg je meer inzicht en training in jouw rol als innovatiemanager, het motiveren van docenten en leren innoveren. 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Het Professional Program Onderwijsinnovatie is ontworpen voor en mét innoverende onderwijstalenten. Het programma is gericht op training van je eigen innovatiepotentieel. Tijdens de cursus verbind je wetenschappelijke kennis over onderwijsinnovatie met je eigen praktijk. Je wordt hierin gefaciliteerd door onze eigen onderwijstalenten: docenten die beschikken over de laatste academische inzichten én een stevige praktijkervaring. 
 

Interesse?

 
Belangstelling voor online modules over online en blended learning en onderwijsinnovatie?
Vul dan het online formulier in, zodat we je op de hoogte kunnen houden van gerichte informatie.

Een CPP volgen bij Your Academy betekent …

 
•    een mix tussen theorie en praktijk 
•    studeren op academisch niveau
•    een combinatie van online activerende onderwijs en/of contactmomenten
•    in je eigen tempo, flexibel en online studeren
•    begeleiding door inhoudsdeskundige universitair docenten 
•    na succesvolle afronding een CPP diploma 
•    een programma opgebouwd uit meerdere CPC’s
•    een eerste stap richting een mogelijke MBA
Drs. Wilfred Rubens

docent module Innoveren binnen het onderwijs en Blended learning als onderwijsinnovatie

“Waarom is een bepaalde onderwijsinnovatie bij de ene school wel een succes, maar bij de andere niet? Als je dit programma hebt doorlopen, kun je een antwoord geven op deze vraag. En belangrijker: je bent beter in staat verbeteringen binnen je onderwijsorganisatie met succes door te voeren.”

Het Professional Program Onderwijsinnovatie bestaat uit vier courses: Innoveren binnen het onderwijs, Blended learning als onderwijsinnovatie, Kwaliteit van onderwijsinnovatie en Verandering in de toetscultuur: een blik op formatief toetsen. In de afzonderlijke courses wordt er ingegaan op vragen als ‘Wat is het belang van onderwijsinnovaties?’, ‘Hoe implementeer je blended learning in je organisatie?’, ‘Hoe ontwerp je een eigen curriculuminnovatie?’ en ‘Welke innovatiemogelijkheden zijn er voor toetsen en beoordelen?’

Opbouw

Innoveren binnen het onderwijs
Wat is het belang van vernieuwing en wanneer is er sprake van een onderwijsinnovatie? Op welke niveaus ontstaat er innovatie binnen het onderwijs? Deze course gaat algemeen in op vernieuwen binnen het onderwijs.
In de course Innoveren binnen het onderwijs analyseer je succes- en faalfactoren van onderwijsinnovaties aan de hand van cases en artikelen. Waarom slaagt een onderwijsinnovatie binnen de ene school wel en bij de andere school niet? Je ontwikkelt in de cursus een praktisch model van succes- en faalfactoren van onderwijsinnovaties op schoolniveau. Als onderwijstalent maak je op basis van dat model een plan van aanpak voor een concrete innovatie binnen je eigen organisatie.
 
Blended learning als onderwijsinnovatie
Complexe leertechnologie, waarin face-to-face en ICT-gebaseerde leeractiviteiten, materialen en tools gecombineerd worden, speelt een steeds grotere rol in het onderwijs. Face-to-face onderwijs en innoverend online leren maken een substantieel deel uit van onderwijzen of opleiden. Idealiter versterken een activerende didactiek en technologie elkaar ook. Hoe implementeer je blended learning als onderwijsinnovatie binnen jouw organisatie?
In de course Blended learning als onderwijsinnovatie maak je kennis met praktische modellen voor de implementatie van blended learning in jouw organisatie. Als innovatiemanager ga je aan de slag met het analyseren van een aantal cases op het gebied van blended learning als onderwijsinnovatie. De course behandelt daarbij ook de bijkomende factoren die een rol spelen. Je ontwikkelt een projectplan voor het invoeren van een complexe leertechnologie in je eigen onderwijsorganisatie, bijvoorbeeld een digitale leeromgeving of online toetsapplicatie.
 
Innovaties zijn van invloed op de kwaliteit van het onderwijs. De afgelopen decennia zijn diverse onderwijsinnovaties geïnitieerd. Vanuit nationaal onderwijsbeleid bijvoorbeeld de Mammoetwet, het Studiehuis, Passend Onderwijs en recentelijk Curriculum.nu. Daarnaast zijn er ook scholen die zelf onderwijsinnovaties starten. Denk daarbij aan de invoering van het Agora-concept binnen de vmbo-school Niekée in Roermond of aan de leerhuizen van het Vathorst College. In deze course maak je kennis met het begrip onderwijskwaliteit, en met verschillende invullingen van kwaliteit voor diverse belanghebbenden. Hoe kun je bepalen wat de gevolgen zijn van onderwijsinnovaties op de kwaliteit van het onderwijs? Hoe verhouden deze innovaties zich tot bestaande, vaak externe, kwaliteitskaders en –eisen, zoals die van de Inspectie van Onderwijs? Hoe kun je de kwaliteit van de innovatie zelf analyseren? Waaraan moet de kwaliteit van een innovatieproces voldoen? Welke kaders, concepten en instrumenten kun je gebruiken om de kwaliteit en de invloed van gestrande en succesvolle onderwijsinnovaties op die kwaliteit te analyseren? Daarbij kijken we ook naar jouw praktijkervaringen. Je past kaders, concepten en instrumenten ook op de eigen situatie toe.
 
Verandering in de toetscultuur: een blik op formatief toetsen
Onderwijsprofessionals beschouwen toetsen steeds vaker als een leeractiviteit. Het is meer dan een manier om leerlingen aan het eind van een leertraject te beoordelen. Hoe innoveer je toetsen in het onderwijs zo dat ze voorkennis activeren, helpen leerstof te verwerken en de eigen ontwikkeling monitoren?
In de course 'Verandering in de poetscultuur: een blik op formatief toetsen’ leer je als student Onderwijsinnovatie wat er allemaal komt kijken bij het innoveren van toetsen en beoordelen. De kwaliteit van toetsen in het onderwijs heeft de afgelopen jaren enorm veel aandacht gekregen. En de manier waarop we met toetsen omgaan is ook sterk veranderd. Feedback is belangrijker geworden in het onderwijs en steeds meer toetsen worden digitaal afgenomen. In deze cursus onderzoek je een aantal innovatieve benaderingen van toetsing. We bespreken kansen en belemmeringen voor onderwijsorganisaties op het gebied van toets- en beoordelingsinnovaties. Daarnaast staan we stil bij het invoeren van innovaties op het gebied van toetsen en beoordelen.

Studieduur

Dit programma heeft een omvang van 20 ec, wat gelijk staat aan een studiebelasting van circa 560 uur. Je volgt in dit programma vier courses, die elk een studieduur kennen van circa 7 weken. De studiebelasting bedraagt 16-20 uur per week. Je doorloopt dit programma volgens een rooster. Samen met onze studieadviseurs kun je jouw studieplanning opstellen.
 
Je kunt de courses uit het Certified Professional Program Onderwijsinnovatie ook los volgen. Een losse course heeft een omvang van 5 ec en een studiebelasting van circa 140 uur. De studieduur van een losse course bedraagt circa 7 weken.

Begeleiding

Het Professional Program Onderwijsinnovatie beschikt over een online leeromgeving waarin je persoonlijke begeleiding krijgt van een inhoudsdeskundig universitair docent. De voertaal van de opleiding Onderwijsinnovatie is Nederlands. Er kan wel gebruik gemaakt worden van Engelstalige literatuur.

Studieadvies

Wil je graag meer informatie over het Professional Program Onderwijsinnovaite, samen een studieplan opstellen of een vrijblijvend adviesgesprek met onze studieadviseur of een docent? Neem dan contact op met ons Team Professional Programs via you@ou.nl. Ook voor een groepsinschrijving of een incompany-traject kun je contact met ons opnemen.

Toelating

Als onderwijstalent beschik je over een hbo werk- en denkniveau om succesvol deel te nemen aan de courses Innoveren binnen het onderwijs, Blended learning als onderwijsinnovatie, Curriculuminnovaties en Toetsen en beoordelen. Je hebt daarnaast minstens vier jaar relevante werkervaring in het onderwijs. 

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

De eerstvolgende start staat gepland voor september 2022. Wil je het rooster ontvangen? Stuur dan een email naar you@ou.nl

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
 
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

Prijsinformatie

De opleidingskosten dit programma bedraagt bij eenmalige betaling € 6.495,-.
Het is tevens mogelijk om te betalen in 10 maandelijkse termijnen van € 670,-.
 
Kies je voor een losse course dan bedragen de opleidingskosten bij eenmalige betaling € 1.750,-.
Het is tevens mogelijk om te betalen in 5 maandelijkse termijnen van € 370,-.
 
Over deze bedragen is geen btw verschuldigd, maar zijn wel exclusief de kosten van (eventuele) tekstboeken, waarvan in dit programma gebruik wordt gemaakt. Op de pagina’s van de losse courses is de informatie van de betreffende tekstboeken, indien daar gebruik van wordt gemaakt, terug te vinden.
 
Deze tekstboeken dien je dus zélf aan te schaffen.

Fiscale aftrekbaarheid

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar. In plaats hiervan komt het STAP-budget.

Wat is het STAP-budget?
Het STAP-budget is een subsidie voor werkenden en werkzoekenden voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Nu de fiscale aftrek scholingskosten per 1 januari 2022 vervalt, vervangt het STAP-budget deze regeling. Meer informatie lees je op de website van rijksoverheid.nl.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

Het Professional Program Onderwijsinnovatie is onderdeel van yOUrMBA, een praktijkgerichte MBA opleiding op academisch niveau. Je kunt de opleiding Onderwijsinnovatie en de losse courses echter ook los van de MBA opleiding volgen.
 
Na succesvolle afronding van de 4 courses Onderwijsinnovatie ontvang je een Certified Professional Program diploma Onderwijsinnovatie. Dit diploma kan ingebracht worden als volledige specialisatie in yOUrMBA. Tevens ontvang je deelcertificaten van elke cursus.

Wat kun je met jouw diploma?

Het Certified Professional Program diploma Onderwijsinnovatie kan ingebracht worden als volledige specialisatie in yOUrMBA.

Contact

Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.