Certified Professional Program Softwarearchitect

CPP_CPPSA_IM0203_head_large.jpg

Certified Professional Program Softwarearchitect

  • Informatica
  • Contractonderwijs
  • Taal Nederlands
  • Alléén maatwerkprogramma mogelijk
  • 490 studie uren
  • Prijs op aanvraag
  • Face 2 face bijeenkomsten
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Nederlandse bedrijven vervullen een voortrekkersrol in de ontwikkeling van complexe software. Als een van de topregio’s voor software-intensieve hightechontwikkelingen kent Nederland daarom een groeiende behoefte aan softwarearchitecten die in staat zijn om complexe systemen te ontwerpen. Systemen die doen waarvoor ze bedoeld zijn, die voldoende flexibel zijn en snel kunnen worden gebouwd.  Systemen die efficiënt uit te breiden zijn, betrouwbaar, robuust en goed te onderhouden. De kunst van software ontwerpen is om verschillende oplossingsrichtingen te zien en tot een zorgvuldige afweging te komen. Welk design pattern sluit goed aan op het complexe softwareprobleem dat je op wilt lossen? Hoe gebruik je een UML interactiediagram? En hoe zorg je ervoor dat de Software Product Lines leiden tot een optimale softwarearchitectuur? De opleiding software architect biedt diepgaande kennis over de architectuur van complexe software, die je direct in de praktijk brengt door cases uit te werken. Ben jij de know it all developer in jouw team en heb je de ambitie om carrière te maken als softwarearchitect? Dan is dit dé opleiding voor jou!


Wat leer je in deze opleiding?

Het Certified Professional Program Softwarearchitect is een gedegen opleiding op masterniveau die jou de nodige handvatten biedt om uit te groeien tot een goed softwarearchitect. Je vergaart gedurende de opleiding diepgaand inzicht in iteratieve systeemontwikkeling volgens het unified process, objectgeoriënteerd ontwerpen met behulp van design patterns en software architectuur, waaronder Software Product Lines (SPL), Service Oriented Architectures (SOA) en de REST architectuurstijl.
 
Het programma Gecertificeerd Softwarearchitect duurt circa 10 maanden. Na afloop van deze opleiding op masterniveau beschik je over de nodige kennis en vaardigheden om objectgeoriënteerde en componentgebaseerde systemen te ontwerpen. De opleiding combineert gedegen theoretische kennis met praktische opdrachten, zodat je leert kennis toe te passen in de beroepspraktijk. Het Certified Professional Program Software Architect kan grotendeels worden ingebracht in de masteropleiding Software Engineering of Computer Science.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Jij bent een goede en ervaren programmeur in een objectgeoriënteerde programmeertaal. Jij bent de collega die de moeilijkste vraagstukken in jouw team oplost. En je hebt ambitie: je wilt uitgroeien tot softwareontwerper of software architect. Je bent bereid om te investeren in de studie en daarnaast de nodige relevante ervaring op te doen, zodat je je als een goed softwarearchitect kunt presenteren. Je hebt als OO-programmeur ‘met de voeten in de modder gestaan’, zodat je alle haken en ogen kunt voorzien die de praktijk met zich meebrengt. Daarnaast beschik je over goede communicatieve vaardigheden. Als softwarearchitect moet je immers rekening houden met de conflicterende wensen van verschillende belanghebbenden.
Het programma Gecertificeerd Softwarearchitect is gericht op het aanleren van de nodige kennis en vaardigheden voor het ontwerpen en ontwikkelen van objectgeoriënteerde en component-gebaseerde systemen. Je vergaart gedurende de opleiding inzicht in iteratieve systeemontwikkeling volgens het unified process, objectgeoriënteerd ontwerpen met behulp van design patterns en software architectuur, waaronder Software Product Lines (SPL), Service Oriented Architectures (SOA) en de REST architectuurstijl. De Open Universiteit kiest voor een gedegen theoretische onderbouwing met praktijkopdrachten. De complexe kennis die wordt opgedaan vereist daarnaast voldoende bezinkingstijd. De certificering is gebaseerd op twee tentamens en praktijkgerichte opdrachten.

Opbouw

Het Certified Professional Program Softwarearchitect maakt gebruik van drie cursussen: Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen, Design patterns en Software architecture. De studie Softwarearchitect kent daarnaast aparte begeleidingsbijeenkomsten in combinatie met extra studiemateriaal, praktijkgerichte opdrachten en alternatieve vormen van toetsing.
 
Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen
 
Het ontwikkelen en bouwen van een informatiesysteem vraagt een doordachte, projectmatige aanpak, waarbij een ontwikkelteam te maken krijgt met voortschrijdende inzichten bij diverse betrokkenen als: de opdrachtgever, zijn klanten en uiteenlopende gebruikers. Het ontwikkelen van informatiesystemen vindt plaats in een dynamisch speelveld van in de praktijk ontstane methoden, eigenzinnige ontwikkelaars, wetenschappelijke onderzoeksresultaten, standaardisatie-initiatieven, commerciële tools en een weerbarstige werkelijkheid.
Het ontwikkeltraject van informatiesystemen is opgebouwd uit een aantal karakteristieke kenmerken: eisen opstellen, analyse, ontwerp, bouw en implementatie. In de cursus objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen is er aandacht voor het totale ontwikkeltraject, van eisen tot en met implementatie. Aan de orde komen onder andere: het formuleren van requirements en daaruit voortvloeiend de specificatie van het informatiesysteem; iteratieve systeemontwikkeling, bijvoorbeeld volgens de methode Unified Process; de Unified Modeling Language (UML) als taal om ontwerp en analyse modellen in weer te geven en het opstellen van een domeinmodel. Daarnaast leer je het berichtenverkeer tussen objecten, in de vorm van interactiediagrammen, ontwerpen op basis van de GRASP-richtlijnen en een ontwerpklassendiagram op te stellen op basis van de interactiediagrammen.
 
Design patterns
 
Objectgeoriënteerd ontwerpen heeft al vele jaren vaste grond onder de voeten bij softwareontwikkelaars. Het aantal projecten waarbij objectgeoriënteerde talen wordt gebruikt is enorm. Het succes van talen als Java en C# onderstreept deze ontwikkeling. Eén van de belangrijkste redenen is het feit dat objectgeoriënteerde systemen flexibel zijn. De praktijk bewijst immers keer op keer dat de eisen aan een systeem niet vastliggen, maar voortdurend veranderen. Systemen moeten dus flexibel gebouwd worden. Design patterns helpen die belangrijke flexibiliteit van systemen in te bouwen. Het leren begrijpen van design patterns helpt om beter gebruik te maken van de mogelijkheden die objectoriëntatie biedt. Met andere woorden: je leert niet alleen design patterns te gebruiken voor flexibele oplossingen, maar je wordt daardoor ook een betere ontwerper. De cursus design patterns bevat een overzicht van de principes van objectoriëntatie en toont de diagrammen van de Unified Modeling Language, UML, die gebruikt worden bij het beschrijven van design patterns. De cursus bespreekt een aantal design patterns, waaronder: Facade, Adapter, Strategy, Bridge en Abstract Factory, Decorator, Singleton, Observer, Template method, Factory method. Deze worden uitgediept en de cursus laat tevens zien hoe design patterns samenhangen met objectgeoriënteerde principes en software architectuur. Als aankomend software architect raak je tevens bekend met de algemene ontwerpprincipes achter design patterns.
 
 
Software architecture
 
De structuur van softwaresystemen is vaak uiterst complex: zo'n systeem kan bestaan uit miljoenen regels programmacode, opgebouwd uit meerdere componenten die op verschillende manieren moeten samenwerken en moeten opereren in een gedistribueerde setting. De stringente eisen die aan dit soort systemen worden gesteld, zoals een korte time-to-market, een extreme betrouwbaarheid en robuustheid, of harde real-time constraints, vormen uitdagingen waar al van het begin af aan rekening mee moet worden gehouden. Softwarearchitectuur beschrijft en analyseert systemen met behulp van modellen om tegemoet te komen aan het eisenpakket dat is opgesteld op basis van de zorgen en belangen van de belanghebbende partijen. In de cursus software architecture leer je de theorie toe te passen in de praktijk en zelf een architectuur te ontwerpen voor een bestaand softwaresysteem. Je leert de belangen van de verschillende stakeholders te inventariseren, hoe je daaruit de requirements aan het systeem afleidt en hoe je een software architectuur beschrijft en evalueert. Het eenduidig formuleren en categoriseren van eisen gebeurt aan de hand van een kwaliteitsmodel. Verder worden er verschillende technieken behandeld om een architectuur te beschrijven, zoals het 4+1-model van Kruchten, de viewpoints van Rozanski en Woods, en de formele Architectural Description Languages (ADL).

Studieduur

De opleiding duurt circa 10 maanden. De opleiding vraagt om een tijdsinvestering van circa 10 uur per week.

Begeleiding

Er vindt tweewekelijks een begeleidingsbijeenkomst plaats in de avonduren. Zo is de opleiding Softwarearchitect goed te combineren met een baan. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je het studiemateriaal en lever je de opdrachten in. De bijeenkomsten hebben een interactief karakter en zijn een wezenlijk onderdeel van de opleiding. Er wordt dan feedback gegeven op de ingeleverde opdrachten, de belangrijkste theoretische onderwerpen worden belicht, er wordt in groepjes gewerkt aan kleinere opdrachten en is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Ieder deel van de opleiding wordt afgesloten met een toets en/of opdrachten. Om in aanmerking te komen voor certificering moet je voor alle toetsen en opdrachten een voldoende halen. Voor de opleiding wordt gebruik gemaakt van een besloten site binnen de elektronische leeromgeving van de OU. Je wordt begeleid door ervaren universitaire informaticadocenten van de Open Universiteit.

Toetsing

Opdrachten en toetsen.

Toelating

Om dit programma met succes te kunnen doorlopen, moet je uitstekende kennis hebben van objectoriëntatie en beschikken over uitgebreide werkervaring als OO-programmeur. Je hebt werkervaring op hbo-niveau. De opleiding Softwarearchitect sluit nauw aan op het CPP Gecertificeerd Javaprogrammeur, maar is ook te volgen als je jouw kennis van objectoriëntatie in andere OO-talen dan Java hebt opgedaan. Er wordt gebruik gemaakt van Engelstalig studiemateriaal. Wil je de opleiding inbrengen in de master Software Engineering of Computer Science? Dan is een bachelordiploma noodzakelijk.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

 

Aanmelden

Dit programma wordt niet meer aan individuele studenten aangeboden, maar alleen nog als maatwerkprogramma middels groepsinschrijving of een incompany traject. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons opnemen via de rode knop 'Contact' op deze pagina.

Prijsinformatie

Prijs op aanvraag. De prijs is vrijgesteld van BTW, maar wel exclusief de kosten van de tekstboeken, waarvan in deze opleiding gebruik wordt gemaakt.
 
Module Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen
- Applying UML and patterns, third edition, door G. Larman 
ISBN 978 01 314 8906 6 
 
Module Design patterns
- Design Patterns Explained second edition door A. Shalloway en J.R. Trott
ISBN 978 03 212 4714 8
 
Software Architecture
- Essential Software Architecture", 2e editie, by Ian Gorton
ISBN 978 36 421 9175 6
 
Deze tekstboeken dien je dus zélf aan te schaffen.

Wat kun je met jouw diploma?

Wanneer je geslaagd bent voor alle toetsen en opdrachten ontvang je het diploma Certified Professional Program Gecertificeerd Softwarearchitect. Daarnaast verkrijg je drie cursuscertificaten waarvan er twee deels vrijstelling kunnen geven in de masteropleiding Software Engineering (60 ec) of de masteropleiding Computer Science (120 ec). Het andere certificaat maakt deel uit van de bacheloropleiding Informatica (180 ec).

Contact

Dit programma wordt niet meer aan individuele studenten aangeboden, maar alleen nog als maatwerkprogramma middels groepsinschrijving of een incompany traject. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons opnemen via de rode knop 'Contact' op deze pagina.