Certified Professional Program Sustainability

Sustainability_head_large.jpg

Certified Professional Program Sustainability

 • Your Academy
 • 20 EC
 • Taal Engels
 • CPP diploma
 • Start september 2022
 • 6.495,- (eenmalig) / € 6.700,- (10 termijnen)
 • Volledig online
 • Studieduur 4 x 7 weken
 • Voor dit product gelden ingangseisen
 
Onze wereld verandert en verduurzaamt. Denk aan het Klimaatverdrag van Parijs of een gasvrij Nederland. In de overgang naar een meer duurzame samenleving en circulaire economie ontstaan nieuwe bedrijfsmodellen. Vraagstukken die het wezen van organisaties raken. Hoe vergroot je het concurrentievoordeel van jouw organisatie door duurzaam te ondernemen? Hoe beweeg je naar global goals en werk je mee aan een betere wereld? Het Certified Professional Program Sustainability biedt jou de kennis en inzichten om de vraag naar duurzaamheid te vertalen in een praktische business- en managementbenadering. Je krijgt zicht op externe ontwikkelingen rondom sustainability en wat dit concreet betekent voor jouw organisatie. In ons programma op academisch niveau vind je de ideale mix tussen theorie en praktijk. De courses die onderdeel zijn van het CPP gaan in op de meest prangende vraagstukken van organisaties rondom het thema duurzaamheid. Wil jij je organisatie én de samenleving vooruit helpen? Dan is de studie Sustainability echt iets voor jou.


Wat leer je in deze opleiding?

Kennis over duurzaamheid is van essentieel belang voor organisaties. Ben jij de manager die waarde wil creëren voor jouw organisatie op lange termijn? Die toe wil bewegen naar een duurzaam businessmodel, waarin je organisatie energieneutraal opereert, duurzame producten ontwikkelt of inspeelt op de circulaire economie? Als leider en professional wil je je organisatie helpen op weg naar duurzaamheid. In de training Sustainability leer je hoe je het verandermanagement voert dat blijvende duurzame oplossingen realiseert. 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Je wilt maatschappelijk verantwoord ondernemen en de MVO prestatieladder beklimmen. Afhankelijkheid van externe instituten of consultants is een reëel risico voor de langetermijn waardecreatie van jouw organisatie. Haal zelf de kennis in huis! Ben je werkzaam of ambieer je een functie op het gebied van duurzaamheid? Ook dan is het Professional Program Sustainability geschikt voor jou. Ben jij de professional die competenties op het gebied van sustainability in huis haalt én verder ontwikkelt?

Een CPP volgen bij Your Academy betekent.....

 
 • een mix tussen theorie en praktijk 
 • studeren op academisch niveau
 • een combinatie van online activerende onderwijs en/of contactmomenten
 • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
 • begeleiding door inhoudsdeskundige universitair docenten
 • na succesvolle afronding een CPP diploma 
 •  een programma opgebouwd uit meerdere CPC’s
 • een eerste stap richting een mogelijke MBA
 
Dr. Cosmina Voinea

docent module Sustainable Management

“Sustainability requires firms to change their routines and involve in new ways of doing business. We teach managers and entrepreneurs to leverage sustainability within their organizations and, as such, gain competitive advantage and market leadership.”

Het versterken van duurzaamheid van organisaties staat centraal in de courses van het CPP. Daarbij vormt duurzaamheid als managementbenadering en -uitdaging het denkkader. Het Professional Program Sustainability ondersteunt professionals en organisaties in hoe het duurzaam werken in een veranderende wereld wordt vormgegeven.
 
Je gaat aan de slag met hoe je je bedrijfsmodel kunt verbeteren en duurzaamheid om kunt zetten in kansen. Hoe draagt de circulaire economie bij aan jouw business propositie? In de Sustainability courses leer je denken, analyseren en handelen vanuit een duurzaamheidsimpact én om die te meten. Hoe ontwerp je een effectieve duurzaamheidsstrategie? Op welke manier ontwerp, beheer en verantwoord je closed loop supply chains? En hoe implementeer en beheer je de supply chain voor een circulaire economie? Het Sustainability programma traint je om de maatschappelijk impact van jouw bedrijf te meten. Je leert je communicatiestrategie rondom duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op te bouwen, uit te voeren en te verantwoorden richting je stakeholders. Daarnaast ga je in de Sustainability training aan de slag met het herontwerpen van bedrijfsprocessen en verandermanagement. Het Certified Professional Program bevat vier courses.

Opbouw

Sustainable Management
Externe druk en interne bewustwording creëren zowel de noodzaak als behoefte om als organisatie duurzaam te opereren. Bedrijven willen niet alleen overleven, maar hebben ook steeds vaker de ambitie om bij te dragen aan een betere wereld. De ontwikkeling van die duurzame strategie staat niet op zichzelf. Om verandermanagement te ondersteunen is er samenwerking nodig met allerlei stakeholders. Als gevolg van de toegenomen complexiteit van zowel technologie als de behoeften van de klant is een goede samenwerking van levensbelang. In de course Sustainable Management gaan we in op vragen als: ‘Hoe implementeer je een duurzame strategie en maatschappelijk verantwoord ondernemen in jouw organisatie?’ en ‘En hoe stem je de bedrijfsstrategie af op externe en interne beleidseisen op het gebied van duurzaamheid?’

Environmental principles and sustainable development 
De basis voor duurzame ontwikkelingen ligt in het voorkomen of oplossen van milieuproblemen zoals klimaatverandering, vervuiling door plastics, luchtverontreiniging of verlies van biodiversiteit. Milieukwesties zijn maatschappelijke problemen waarbij er vaak discussie is over de oorzaken en geschikte duurzame oplossingen. Hoe kan jouw organisatie bijdragen aan oplossingen voor milieuproblemen? En hoe ontdek je welke duurzame ontwikkelingen en bedrijfsprocessen passend zijn voor de onderneming? In deze course van het Professional Program Sustanability krijg je meer inzicht in milieukundige principes die bijdragen aan de diagnose, analyse en het oplossen van vervuiling. We gaan in op natuurwetenschappelijke kennis over het milieu, sociaalwetenschappelijke kennis over de maatschappij en economische krachten. Je verwerft daarnaast meer inzicht in de rol van verwachtingen voor de toekomst en bijbehorende onzekerheden.

Closed loop supply chains
Duurzaamheid is steeds vaker niet alleen een verplichting, maar ook een business propositie. Organisaties zien daardoor in toenemende mate waarde in de circulaire economie. Veel bedrijven en overheden worstelen echter met de zogenaamde intentie-actie kloof: ‘Hoe gaat de circulaire economie echt waarde creëren?’ Oftewel: ‘Hoe kunnen bedrijven en overheden deze business propositie inzetten voor een betere wereld én er een concurrentievoordeel uit halen? Closed loop supply chains zijn voor organisaties de schakel tussen strategische intentie en operationele actie. Zo maak je binnen deze course van de Sustainability opleiding kennis met state-of-the-art concepten en toepassingen. Je krijgt inzicht in de best practices in retourmanagement, strategie (her)formulering, het herontwerp van bedrijfsprocessen en verandermanagement.

Social Impact Management
Wat wil je nu echt bereiken op het gebied van duurzaamheid? Waarom en hoe denk je dat jouw activiteiten leiden tot de veronderstelde impact om een betere wereld te creëren? Wat is jouw belangrijkste vooronderstelling over duurzaam ondernemen en welke andere factoren kunnen van invloed zijn op jouw resultaten? In de Sustainability course Impact Strategy and Measurment maak je kennis met de 'Theorie van Verandering (ToC)' en hoe dit jouw organisatie kan helpen om een duidelijker beeld te krijgen van input, activiteiten, output en impact. Welke informatie ga je gebruiken om te communiceren met belanghebbenden? En wat voor soort informatie is nodig om hen te informeren? Je maakt zo een overzicht van de verschillende benaderingen (rapport, website, sociale media) en krijgt inzicht in de voor- en nadelen van diverse aanpakken. Je leert over de belangrijkste duurzaamheidsdilemma’s voor een organisatie, dat begint met impactdenken, -meten en -managen. Tot slot krijg je inzicht in de mogelijke leereffecten van impactdenken: hoe kun je de resultaten gebruiken om te leren, jouw organisatie verder te verbeteren en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
 
De cursussen zijn ontwikkeld onder leiding van dr. Cosmina Voinea, met bijdrage van prof. dr. Karen Maas, prof. dr. Ir. Harold Krikke, dr. Cosmina Voinea, ir. Dieudonnee Cobben en dr. Ansje Löhr. Allen zijn verbonden als wetenschappers aan de Open Universiteit.

Studieduur

Dit programma heeft een omvang van 20 ec, wat gelijk staat aan een studiebelasting van circa 560 uur. Je volgt in dit programma vier courses, die elk een studieduur kennen van circa 7 weken. De studiebelasting bedraagt 16-20 uur per week. Je doorloopt dit programma volgens een rooster. Samen met onze studieadviseurs kun je jouw studieplanning opstellen. Je kunt de courses uit het Certified Professional Program Sustainability ook los volgen. Een losse course heeft een omvang van 5 ec en een studiebelasting van circa 140 uur. De studieduur van een losse course bedraagt circa 7 weken.

Begeleiding

Het Professional Program Sustainability beschikt over een online leeromgeving waarin je persoonlijke begeleiding krijgt van een inhoudsdeskundig universitair docent. Het cursusmateriaal en de leeromgeving zijn in het Engels. De contactmomenten met de docenten en de opdrachten kunnen in overleg zowel in het Nederlands als in het Engels plaatsvinden/ ingeleverd worden.

Studieadvies

Wil je graag meer informatie over het Professional Program Sustainability, samen een studieplan opstellen of een vrijblijvend adviesgesprek met een docent? Neem dan contact op met ons Team Professional Programs via you@ou.nl. Ook voor een groepsinschrijving of een incompany-traject kun je contact met ons opnemen.

Toelating

Als toekomstig duurzaamheidsexpert beschik je over een HBO werk- en denkniveau. Daarnaast heb je minstens vijf jaar relevante werkervaring. Afhankelijk van jouw achtergrond kan een aanbevelingsbrief van je werkgever, een eigen motivatiebrief met je doelstelling of een intakegesprek met onze studieadviseur onderdeel uitmaken van je toelating tot Professional Program Sustainability.  

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

De eerstvolgende start staat gepland voor september 2022. Wil je het rooster ontvangen? Stuur dan een email naar you@ou.nl

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
 
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

Prijsinformatie

De opleidingskosten bedragen bij eenmalige betaling € 6.495,-. Het is tevens mogelijk om de training te betalen in 10 maandelijkse termijnen van € 670,-.
 
Kies je voor een losse module dan bedragen de opleidingskosten bij eenmalige betaling € 1.750,-. Het is tevens mogelijk om te betalen in 5 maandelijkse termijnen van € 370,-.
 
Bovenstaande bedragen zijn vrijgesteld van BTW, maar zijn wel exclusief de kosten van (eventuele) tekstboeken, waarvan in dit programma gebruik wordt gemaakt. Op de pagina’s van de losse courses is de informatie van de betreffende tekstboeken, indien daar gebruik van wordt gemaakt, terug te vinden.
 
Deze tekstboeken dien je dus zélf aan te schaffen.
 
Wil je aanvullende courses volgen bovenop de 4 verplichte onderdelen van dit programma? 
Informeer dan naar de mogelijkheden bij het Team Professional Programs.

Fiscale aftrekbaarheid

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar. In plaats hiervan komt het STAP-budget.
 
Wat is het STAP-budget?
Het STAP-budget is een subsidie voor werkenden en werkzoekenden voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Nu de fiscale aftrek scholingskosten per 1 januari 2022 vervalt, vervangt het STAP-budget deze regeling. Meer informatie lees je op de website van rijksoverheid.nl.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

Het Certified Professional Program Sustainability is onderdeel van Your MBA, een praktijkgerichte MBA opleiding op academisch niveau. De opleiding Sustainability is echter ook los te volgen. Na succesvolle afronding van de 4 courses ontvang je een Certified Professional Program diploma Sustainability. Dit diploma kan ingebracht worden als volledige specialisatie in Your MBA. Tevens ontvang je deelcertificaten van elke course.

Contact

Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.