Focusopleiding Recht voor Politie en Beveiliging

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Focusopleiding Recht voor Politie en Beveiliging
Rechtswetenschappen | 25 EC
Code FORRPB-2020-2021
Focusopleidingen zijn samenhangende combinaties van een aantal cursussen uit een bacheloropleiding. Hiermee kunt u in korte tijd uw kennis actualiseren of zich specialiseren in een bepaald onderwerp of in een deel van een vakgebied zonder dat u de hele bachelor volgt. Na succesvolle afronding van alle cursussen kunt u een focusdiploma aanvragen.
Indien u later alsnog kiest voor de hele bacheloropleiding mag u de certificaten die u in een focusopleiding heeft behaald, ook inbrengen in het programma van de bachelor.    
Meer weten over het studieaanbod in dit wetenschapsgebied? Kijk dan in het infomagazine Rechten.

Introductie

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Deze focusopleiding is bedoeld voor medewerkers in de politie- en beveiligingsbranche. Het doel is uw kennis te actualiseren of te specialiseren binnen dit vakgebied.

Inhoud

Deze focusopleiding bestaat uit de cursussen:
-    Inleiding strafrecht
-    Inleiding criminologie
-    Materieel strafrecht
-    Formeel strafrecht
Iedere cursus, behalve de eerste, heeft een studiebelasting van ca. 140 uur per cursus (1 studiepunt komt overeen met ca. 28 uur studiebelasting). Inleiding strafrecht bestaat uit 10 EC  waardoor de studiebelasting ca. 280 uur is.
 
Inleiding strafrecht schetst in grote lijnen en op inleidend niveau de gang van zaken in het straf(proces)recht. De wijze van opsporing, vervolging en berechting en de mogelijke strafrechtelijke sancties worden behandeld.
 
In de cursus Inleiding criminologie worden de belangrijkste criminologische theorieën behandeld en uitgelegd aan de hand van actuele maatschappelijke problemen inzake veiligheid.
 
De cursus Materieel strafrecht draait vooral om de vraag welk gedrag strafbaar is en welke straf erop staat. In Formeel strafrecht draait het om de procedure. Uitgangspunt voor het strafproces is de tenlastelegging. Waar moet deze aan voldoen? Hoe komt een Nederlandse rechter tot een bewezenverklaring? Dit zijn een kleine selectie vragen uit de onderwerpen van de cursus.

Opbouw

Cursussen Studiepunten Startmoment
Inleiding strafrecht 10 Vast startmoment, kwartiel 3
Materieel strafrecht 5 Variabel startmoment
Formeel strafrecht 5 Vast startmoment, kwartiel 4
Inleiding criminologie 5 Variabel startmoment
Totaal 25  

Kwartielen

Cursussen Studiepunten Startmoment
Inleiding strafrecht 10 Vast startmoment, kwartiel 3
Materieel strafrecht 5 Variabel startmoment
Formeel strafrecht 5 Vast startmoment, kwartiel 4
Inleiding criminologie 5 Variabel startmoment
Totaal 25  

Studieduur

Gemiddelde studieduur: 700 uur.

Studeren

Begeleiding

Studeren aan de Open Universiteit is deelnemen aan activerend online onderwijs. Zelfstudie staat voorop, maar er worden ook verschillende vormen van begeleiding aangeboden: (virtuele) groepsbijeenkomsten, online begeleiding, landelijke dagen en individuele begeleiding. Op de cursussites vindt u per cursus welke begeleidingsvorm wordt aangeboden.

Tentaminering

Voor tentamens kunt u terecht in één van de studiecentra in Nederland en Vlaanderen.

Aanmelden

Aanmelden

U meldt zich online aan voor deze focusopleiding. U krijgt dan in MijnOU de beschikking over een 'studiepad'. Via dit studiepad meldt u zich vervolgens per cursus aan. Voor cursussen met een vast startmoment adviseren wij u zich aan te melden tot 2 weken voor aanvang van de cursus. Aanmelden na het startmoment is niet meer mogelijk. Voor cursussen met een variabel startmoment kunt u zich op elk gewenst moment aanmelden. Houdt daarbij wel rekening met geplande tentamenmomenten. Op sommige cursussen die onderdeel zijn van de focusopleiding zijn ingangseisen van toepassing. Meer informatie over deze ingangseisen vindt u onder het tabblad 'Aanmelden' op de productpagina's van de betreffende cursussen.
Lees meer over aanmelden.

Starten

Een focusopleiding bestaat uit cursussen met een vast startmoment en een variabel startmoment. Voor cursussen met een vast startmoment kunt u zich enkel aanmelden tot de startdatum, zoals vermeld bij de cursusomschrijving. Met cursussen met een variabel startmoment kunt u op elk gewenst moment starten. Houdt u bij uw planning rekening met de data van de tentamens en eventuele begeleidingsbijeenkomsten. Met dit focusprogramma kunt u het beste starten in kwartiel 3 (februari).

Voorkennis

Enige juridische voorkennis is wenselijk. Indien u niet beschikt over juridische voorkennis adviseren wij u eerst de cursus Inleiding recht: kern van het recht te volgen.

Toelating

18 jaar of ouder, geen andere toelatingseisen.

Vrijstelling

Gezien de relatief kleine omvang van een focusopleiding verlenen wij géén vrijstelling op grond van elders behaalde studieresultaten voor één of meer cursussen binnen een focusopleiding.
Vrijstellingen kunt u wel aanvragen als u een bachelor of masteropleiding wilt volgen.

Kosten

Collegegeld

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Na de studie

Diploma

Als u alle certificaten heeft behaald van de cursussen van deze focusopleiding, kunt u een focusdiploma aanvragen. Dit diploma betekent dat uw kennis op het desbetreffende terrein op bachelorniveau ligt.