Autisme-inclusief Onderwijs

Autisme-inclusief Onderwijs

  • Algemeen
  • GRAO01
  • Nederlands
  • Starten op elk gewenst moment
  • 120 studie-uren
  • Inschrijfduur 6 maanden
  • GRATIS
  • Volledig online
  • Geen fysieke bijeenkomsten
Het doel van deze cursus is om je inzicht te geven in hoe de wereld in elkaar zit voor iemand die autistisch is, en welke uitwerkingen dat heeft op het onderwijs. Daarmee ontwikkel je het vermogen om je in te leven in autistische studenten. De cursus geeft richtlijnen voor het autisme-inclusief maken van onderwijs, met concrete voorbeelden van hoe je die richtlijnen kunt toepassen. De richtlijnen worden begrijpelijk doordat je eerst inzicht in autisme hebt gekregen.
 Inhoud

Opbouw:
 
Deze cursus bestaat uit vier blokken. In het eerste blok leggen we kort uit wat autisme precies is. In het tweede blok laten we het belang van autisme-inclusief onderwijs zien. Het derde, en grootste blok, laat zien wat de gevolgen van autisme zijn voor het onderwijs. Ten slotte geven we in het vierde blok richtlijnen voor autisme-inclusief onderwijs.

Elk blok heeft steeds een hoofdpagina met de leerdoelen van dat blok en een overzicht van de onderdelen. Elk blok kent een afsluiting.

Het idee is om vooraan te beginnen en alles op volgorde door te nemen. De onderdelen zijn van elkaar afhankelijk, dus een willekeurige volgorde aanhouden is niet handig.

De inhoud bestaat deels uit korte filmpjes, en deels uit tekst.

Bij een aantal onderdelen staan artikelen genoemd onder het kopje Bronnen. Om de cursus te kunnen bestuderen, is het niet nodig om die artikelen te lezen, maar uiteraard wel aan te bevelen.

Blokken of afzonderlijke pagina's hebben een afsluiting waarin je zelf aan het werk wordt gezet. Het is de bedoeling dat je op die manier een eigen werkboek samenstelt, aan de hand waarvan je je onderwijs kunt gaan verbeteren.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
 
Voor elke registratie bij de Open Universiteit, dient een deelnemer een gebruikersnaam aan te maken. Zo ook voor deze cursus. Wij vragen tevens geslacht, de geboortedatum en geboorteplaats bij deze registratie, omdat wij op deze manier de gebruikersnaam aan een uniek persoon kunnen koppelen. Wij hebben deze controle ingericht voor elke vorm van aanmelding/registratie/inschrijving bij de Open Universiteit. 

Bedoeld voor

De cursus is in de eerste plaats gericht op docenten in het hoger onderwijs. De concrete maatregelen die we voorstellen zijn op hen gericht. Maar er zijn veel meer mensen die baat hebben bij deze cursus.
 
Voor studieadviseurs is het bijvoorbeeld belangrijk om inzicht te krijgen in autisme. Studenten hebben hen namelijk vaker nodig, zoals zal blijken uit de cursus. Op zulke momenten is het goed om te weten wat iemand die autistisch is nodig zou kunnen hebben, en welke obstakels er zouden kunnen zijn.
 
Uiteindelijk is het voor iedereen die bij de organisatie van het onderwijs betrokken is, interessant om te weten wat autisme voor het onderwijs betekent. Er zijn namelijk allerlei aspecten aan de organisatie van het onderwijs die meer autisme-inclusief gemaakt zouden kunnen worden. Deze cursus geeft daar inzicht in.
 
Bovendien is het meeste van wat we hier uitleggen ook van toepassing op andere vormen van onderwijs dan alleen het hoger onderwijs.
 
Tenslotte kan het voor autistische studenten zelf ook verhelderend zijn om te zien hoe docenten rekening met hen kunnen houden.

Startmoment

Starten kan op elk gewenst moment.

Prijsinformatie

Deelnemen aan deze cursus is gratis!

Begeleidingsvorm

De cursus is volledig op zelfstudie gebaseerd.
Er zijn opdrachten, waarbij het je eigen verantwoordelijkheid is om ze uit te voeren.
Er is een zelftoets aan het einde van de cursus.

Extra informatie

Wil je in contact komen met het Business Team voor meer informatie of vragen over deze cursus?
Dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina.