Premaster formele technieken 1: discrete wiskunde en logica

Premaster formele technieken 1: discrete wiskunde en logica

  • Informatica
  • IB0003
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 528
  • Voor dit product gelden ingangseisen


Inhoud

De Premaster formele technieken 1 bestaat uit onderdelen van de cursussen Discrete wiskunde A en Logica en informatica. Onderwerpen die worden behandeld zijn: getallen en grafen; verzamelingen en relaties; logica; propositielogica; predikaatlogica.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus kun je:
- de taal van de propositielogica en de predikaatlogica uitleggen en toepassen,
- axiomatische afleidingen geven en Hoare-calculus toepassen,
- het onderscheid tussen syntaxis en semantiek begrijpen en uitleggen,
- de meta-logische techniek van de formule-inductie toepassen,
- de logische semantiek van imperatieve programmeertalen begrijpen en uitleggen,
- de geldigheid van formules of redeneringen in propositie- respectievelijk predikaatlogica onderzoeken,
- de belangrijkste verzamelingtheoretische begrippen uitleggen en eigenschappen van verzamelingen door middel van redeneringen en rekenregels aantonen,
- de belangrijkste graaftheoretische begrippen uitleggen en over grafen en bomen redeneren,
- de fundamentele begrippen uit getaltheorie gebruiken,
- de belangrijkste basisbegrippen uitleggen met betrekking tot functies en relaties en eigenschappen van functies en relaties onderzoeken.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die zijn toegelaten tot de premaster Computer Science of de premaster Software Engineering.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 13 augustus 2023 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 13 augustus 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2023.

Deze cursus start 12 februari 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 28 januari 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 28 januari 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 februari 2024.

Je kunt pas aanmelden voor IB0003 nadat je formeel bent toegelaten tot de premaster Computer Science of de premaster Software Engineering.
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via je online studiepad.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseur (studieadvies.informatica@ou.nl).

Voorkennis

De Premaster formele technieken 1 is uitsluitend bedoeld voor studenten waarvan de kennis over discrete wiskunde en logica op voldoende niveau moet worden gebracht voordat toelating tot de beoogde masteropleiding mogelijk is. De cursus veronderstelt algemene wiskundekennis op havo- niveau.
Dat betekent dat kennis en vaardigheden van de volgende onderwerpen op peil en actueel zijn:
- getallen en verzamelingen,
- algebra,
- functies en grafieken,
- vergelijkingen en ongelijkheden.

Kijk voor meer informatie over hoe je kunt testen of je voorkennis op peil is, of hoe je die kunt verbeteren op: https://www.ou.nl/web/open-universiteit/basiskennis-wiskunde-voor-informatica.

Begeleidingsvorm

Online bijeenkomsten.

Begeleidingsbijeenkomsten


Studiedag Informatica en Informatiekunde, Utrecht, onder voorbehoud
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. J. Moerman
vr 08-09-2023 / startbijeenkomst / tijd ntb
Tijdig aanmelden via: ou.nl/inf-studiedag
Kwartiel 3 - begeleiders: dhr.J. Moerman en ww. J. Bolt
vr 16-02-2024 / startbijeenkomst / tijd ntb
Tijdig aanmelden via: ou.nl/inf-studiedag

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleiders: dhr.J. Moerman en mw. J. Bolt
1. di 12-09-2023 / 19.00-20.30 uur
2. di 19-09-2023 / 19.00-20.30 uur
3. di 26-09-2023 / 19.00-20.30 uur
4. di 03-10-2023 / 19.00-20.30 uur
5. di 10-10-2023 / 19.00-20.30 uur
6. di 17-10-2023 / 19.00-20.30 uur
7. di 24-10-2023 / 19.00-20.30 uur
8. di 31-10-2023 / 19.00-20.30 uur
9. di 07-11-2023 / 19.00-20.30 uur
Kwartiel 3 - begeleiders: dhr.J. Moerman en mw. J. Bolt
1. di 20-02-2024 / 19.00-20.30 uur
2. di 27-02-2024 / 19.00-20.30 uur
3. di 05-03-2024 / 19.00-20.30 uur
4. di 12-03-2024 / 19.00-20.30 uur
5. di 19-03-2024 / 19.00-20.30 uur
6. di 26-03-2024 / 19.00-20.30 uur
7. di 02-04-2024 / 19.00-20.30 uur
8. di 09-04-2024 / 19.00-20.30 uur
9. di 16-04-2024 / 19.00-20.30 uur
1

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Discrete Wiskunde A
28-8-2023, 13-11-2023, 22-4-2024 en 26-8-2024

Logica en informatica
30-8-2023, 16-11-2023, 24-4-2024 en 28-8-2024

Tentamenhulpmiddelen

Discrete Wiskunde A:
Het online woordenboek
De online programmeerbare rekenmachine

Logica en informatica:
Het online woordenboek
Een 'schoon' tekstboek Logica voor informatica, J. van Benthem e.a.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit het volledige cursusmateriaal van de cursussen Discrete wiskunde A en Logica en informatica.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en je begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.