Premaster formele technieken 1: discrete wiskunde en logica

Premaster formele technieken 1: discrete wiskunde en logica
Informatica | 7,5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IB0003
Prijsindicatie € 486
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De Premaster formele technieken 1 bestaat uit onderdelen van de cursussen Discrete wiskunde A en Logica en informatica. Onderwerpen die worden behandeld zijn: getallen en grafen; verzamelingen en relaties; logica; propositielogica; predikaatlogica.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die zijn toegelaten tot een schakelprogramma voor de master Software Engineering of master Computer Science.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

U kunt pas aanmelden voor IB0003 nadat u formeel bent toegelaten tot een schakelprogramma voor de masteropleiding Computer Science of masteropleiding Software Engineering.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Henk Frederiks, onderwijscoördinator (henk.frederiks@ou.nl).

Voorkennis

De Premaster formele technieken 1 is uitsluitend bedoeld voor studenten waarvan de kennis over discrete wiskunde en logica op voldoende niveau moet worden gebracht voordat toelating tot de beoogde masteropleiding mogelijk is. De cursus veronderstelt algemene wiskunde kennis op havo niveau:
Dat betekent dat kennis en vaardigheden van de volgende onderwerpen op peil en actueel zijn:
- getallen en verzamelingen;
- algebra;
- functies en grafieken;
- vergelijkingen en ongelijkheden.

Kijk voor meer informatie over hoe je kunt testen of je voorkennis op peil is, of hoe je die kunt verbeteren op: https://www.ou.nl/web/open-universiteit/basiskennis-wiskunde-voor-informatica.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online bijeenkomsten.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw. drs. J. Lodder
1. wo 04-09-2019 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: DW
2. wo 11-09-2019 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: DW
3. wo 18-09-2019 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: DW
4. wo 25-09-2019 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: DW
5. wo 02-10-2019 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: DW
6. wo 09-10-2019 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: LO
7. wo 16-10-2019 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: LO
8. wo 23-10-2019 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: LO
9. wo 30-10-2019 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: LO
10. wo 06-11-2019 / 19.30-21.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: mw. drs. J. Lodder
1. wo 12-02-2020 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: DW
2. wo 19-02-2020 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: DW
3. wo 26-02-2020 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: DW
4. wo 04-03-2020 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: DW
5. wo 11-03-2020 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: DW
6. wo 18-03-2020 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: LO
7. wo 25-03-2020 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: LO
8. wo 01-04-2020 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: LO
9. wo 08-04-2020 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: LO
10. wo 15-04-2020 / 19.30-21.00 uur

Docenten

Mw. drs. J. Lodder.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Discrete Wiskunde A
26-8-2019, 12-11-2019, 20-4-2020 en 24-8-2020

Logica en informatica
28-8-2019, 14-11-2019, 22-4-2020 en 26-8-2020

Tentamenhulpmiddelen

Discrete Wiskunde A:
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Rekenmachine

Logica en informatica:
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een 'schoon' tekstboek Logica voor informatica, J. van Benthem e.a.

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit het volledige cursusmateriaal van de cursussen Discrete wiskunde A en Logica en informatica.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.