Premaster programmeertechnieken 1: relationele databases en objectgeoriënteerd programmeren

Premaster programmeertechnieken 1: relationele databases en objectgeoriënteerd programmeren

  • Informatica
  • IB0203
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 528
  • Voor dit product gelden ingangseisen


Inhoud

De Premaster programmeertechnieken 1 bestaat uit delen van de reguliere cursussen Relationele databases en Objectgeoriënteerd programmeren. Een greep uit de onderwerpen die worden behandeld: structuur en regels van relationele databases, joins en subselects, het creëren, beheren en wijzigen van (de inhoud van) een database; syntaxis en semantiek van (delen van) Java, objectoriëntatie, werken met de API, Strings, ArrayLists en arrays.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk nadat je formeel bent toegelaten tot de premaster Computer Science of de premaster Software Engineering.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseur (studieadvies.informatica@ou.nl).

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 13 augustus 2023 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 13 augustus 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2023.


De Premaster programmeertechnieken 1 is uitsluitend bedoeld voor studenten van wie de kennis over relationele databases en objectgeoriënteerd programmeren op voldoende niveau moet worden gebracht voordat toelating tot de beoogde masteropleiding mogelijk is.
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via je online studiepad.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseur (studieadvies.informatica@ou.nl).

Voorkennis

Om deze premaster succesvol te kunnen afronden is het nodig dat je al enige kennis en vaardigheden bezit op het gebied van programmeren. Je bent vertrouwd met de begrippen sequentie, keuze- en herhalings-structuur. De taal waarin je hebt gewerkt is niet van belang.

Begeleidingsvorm

Online bijeenkomsten.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr. A. Hommersom (RDB)
1. ma 11-09-2023 / 19.00-20.30 uur
2. ma 25-09-2023 / 19.00-20.30 uur
3. ma 16-10-2023 / 19.00-20.30 uur

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr.ir. A. Kok (OP)
1. ma 04-09-2023 / 19.00-20.30 uur
2. ma 18-09-2023 / 19.00-20.30 uur
3. ma 02-10-2023 / 19.00-20.30 uur
4. ma 09-10-2023 / 19.00-20.30 uur
5. ma 30-10-2023 / 19.00-20.30 uur

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Tentamen:

Relationele databases
13-7-2023, 14-11-2023, 22-4-2024 en 11-7-2024

Objectgeoriënteerd programmeren
10-7-2023, 15-11-2023, 23-4-2024 en 8-7-2024

Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Relationele databases:
Het online woordenboek
'Schone' cursusboeken Relationale databases, deel 1 en 2

Objectgeoriënteerd programmeren:
Het online woordenboek
'Schone' cursusboeken Objectgeoriënteerd programmeren deel 1, 2 en 3

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit het volledige cursusmateriaal van de cursussen Relationele databases en Objectgeoriënteerd programmeren, aangevuld met verplichte practicumopdrachten. Verder is er een studeerwijzer waarin precies is aangegeven welke delen van het cursusmateriaal bestudeerd moeten worden.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.