Premaster programmeertechnieken 1: relationele databases en objectgeoriënteerd programmeren

Premaster programmeertechnieken 1: relationele databases en objectgeoriënteerd programmeren

  • Informatica
  • IB0203
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 504
  • Voor dit product gelden ingangseisen


Inhoud

De Premaster programmeertechnieken 1 bestaat uit delen van de reguliere cursussen Relationele databases en Objectgeoriënteerd programmeren. Een greep uit de onderwerpen die worden behandeld: structuur en regels van relationele databases, joins en subselects, het creëren, beheren en wijzigen van (de inhoud van) een database; syntaxis en semantiek van (delen van) Java, objectoriëntatie, werken met de API, Strings, ArrayLists en arrays.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk nadat je formeel bent toegelaten tot een schakelprogramma voor de masteropleiding Computer Science of masteropleiding Software Engineering.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseur (studieadvies.informatica@ou.nl).

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.


De Premaster programmeertechnieken 1 is uitsluitend bedoeld voor studenten van wie de kennis over relationele databases en objectgeoriënteerd programmeren op voldoende niveau moet worden gebracht voordat toelating tot de beoogde masteropleiding mogelijk is.
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via je online studiepad.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseur (studieadvies.informatica@ou.nl).

Voorkennis

Om deze premaster succesvol te kunnen afronden is het nodig dat je al enige kennis en vaardigheden bezit op het gebied van programmeren. Je bent vertrouwd met de begrippen sequentie, keuze- en herhalings-structuur. De taal waarin je hebt gewerkt is niet van belang.

Begeleidingsvorm

Online bijeenkomsten.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr. A. Hommersom (RDB)
1. ma 12-09-2022 / 19.00-20.30 uur
2. ma 26-09-2022 / 19.00-20.30 uur
3. ma 17-10-2022 / 19.00-20.30 uur

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr.ir. A. Kok (OP)
1. ma 05-09-2022 / 19.00-20.30 uur
2. ma 19-09-2022 / 19.00-20.30 uur
3. ma 03-10-2022 / 19.00-20.30 uur
4. ma 10-10-2022 / 19.00-20.30 uur
5. ma 31-10-2022 / 19.00-20.30 uurTentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Tentamen:

Relationele databases
15-11-2022, 24-4-2023 en 13-7-2023

Objectgeoriënteerd programmeren
16-11-2022, 25-4-2023 en 10-7-2023

Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Relationele databases:
Het online woordenboek
'Schone' cursusboeken Relationale databases, deel 1 en 2

Objectgeoriënteerd programmeren:
Het online woordenboek
'Schone' cursusboeken Objectgeoriënteerd programmeren deel 1, 2 en 3

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit het volledige cursusmateriaal van de cursussen Relationele databases en Objectgeoriënteerd programmeren, aangevuld met verplichte practicumopdrachten. Verder is er een studeerwijzer waarin precies is aangegeven welke delen van het cursusmateriaal bestudeerd moeten worden.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.