Relationele databases

Relationele databases

  • Informatica
  • IB0302
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
Zorg dat u zich op tijd aanmeldt.

Inhoud

In de beginjaren van de automatisering was een database (of gegevensbank) niets meer dan een geautomatiseerde kaartenbak. De kaartenbakken in de vorm van bestanden waren automatisch toegankelijk maar stonden elk op zichzelf. In de jaren zestig werd het mogelijk die verschillende bestanden met elkaar te combineren. Zo is een computer in een bibliotheek niet alleen in staat te laten zien welke boeken er zijn, maar ook of die zijn uitgeleend en zo ja, aan wie, waar die persoon woont en wanneer het boek teruggebracht moet zijn. Maar een databasesysteem doet meer. Het controleert de juistheid en volledigheid van de gegevens en het beschermt de gegevens tegen ongeautoriseerd gebruik. Het bouwen en bevragen van zulke databases staat centraal in deze cursus. De cursus is een goede theoretische en praktische inleiding in het vakgebied.

De voor de praktijk zo belangrijke 'relationele databases' worden uitgebreid behandeld, evenals de achterliggende relationele theorie. Je oefent met de relationele gegevenstaal SQL, waarbij zowel het bevragen als het bouwen en beheren van dit type databases aan bod komen. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor normalisatie van gegevensstructuren, mechanismen voor regelbewaking (onder meer via 'triggers en stored procedures'), transacties, concurrency, optimalisatie van bevragingen en de wijze waarop een relationeel systeem zijn eigen structuurgegevens administreert als 'metagegevens' in een systeemcatalogus.

De cursus is opgebouwd uit vier blokken.
Blok 1 behandelt relationele databasesystemen, elementen van het relationele model (waaronder nulls en driewaardige logica) en de normalisatietheorie. Normalisatie wordt hierbij niet behandeld als een informatieanalysemethode of -techniek, maar als een geschikt middel om enkele belangrijke begrippen voor het voetlicht te brengen (zoals redundantie, functionele afhankelijkheid en 'single point of definition'). NB Het is geen modelleercursus; er wordt steeds uitgegaan van bestaande databasemodellen.
De blokken 2 en 3 behandelen het bevragen, wijzigen, creëren en beheren van relationele databases. Hierbij worden SQL3 en het relationeel database management systeem Firebird gebruikt. Zoveel mogelijk wordt de cursus uitgetild boven het leren van een taal: niet alleen de relationele theorie wordt steeds naar voren gehaald en verdiept, maar juist ook aspecten die in alle architecturen van belang zijn (in het bijzonder navigatie, in nauwe relatie met het methodisch opstellen van query's).
Blok 4 behandelt transacties en concurrency, regelhandhaving via triggers en stored procedures en de data dictionary.

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil bekwamen in het bouwen en bevragen van relationele databases, zowel door het leggen van een goede theoretische basis als door veel oefenen in de praktijk.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 10 februari 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2025.

Deze cursus wordt ieder academisch jaar eenmaal aangeboden.

Voorkennis

De leereenheden van Inleiding informatica (IB0102) waarin de structuur en regels van een relationele database worden behandeld, zijn noodzakelijke voorkennis voor deze cursus. Je moet deze stof beheersen voordat je start met het bestuderen van Relationele databases.
Je kunt dit bereiken door IB0102 te bestuderen voorafgaand aan IB0302, of - nadat je bent aangemeld voor IB0302 en toegang hebt tot de cursussite - door alleen de twee betreffende leereenheden van de cursussite te downloaden en bestuderen voordat je met het bestuderen van IB0302 begint. Dit valt niet onder de studielast van IB0302.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online bijeenkomsten.

Begeleidingsbijeenkomsten


Studiedag Informatica en Informatiekunde Utrecht, onder voorbehoud
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. S. Schivo
1. vr 14-02-2024 / startbijeenkomst / tijd wordt nader bekend gemaakt
TIjdig aanmelden via: ou.nl/inf-studiedag

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. S. Schivo
2. wo 05-03-2025 / 19.30-20.30 uur
3. wo 26-03-2025 / 19.30-21.00 uur
4. wo 16-04-2025 / 19.30-21.00 uur

Docenten

Dhr. dr. F. van den Broek (plv examinator) en dhr. dr. S. Schivo (examinator).

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

13-11-2024 19:00, 22-04-2025 19:00, 10-07-2025 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

'Schone' cursusboeken Relationele databases, deel 1 en 2
Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot van de voorgaande cursus (T14161 Databases). Je vindt hier de twee leereenheden die oorspronkelijk in T14161 zaten, maar nu in IB0102 (Inleiding informatica) zitten, als voorkennis voor IB0302.

Digitale leeromgeving

Na aanmelden vind je op de cursussite in de online leeromgeving onder andere de aanbevolen planning voor het bestuderen van de cursus, extra oefening in de vorm van een practicum, de SQL-omgeving die we gebruiken en de discussiegroep voor overleg met medestudenten en docenten.