Relationele databases

Relationele databases
Informatica | 5 EC
Code IB0302
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
Zorg dat u zich op tijd aanmeldt.

Algemeen

Inhoud

In de beginjaren van de automatisering was een database (of gegevensbank) niets meer dan een geautomatiseerde kaartenbak. De kaartenbakken in de vorm van bestanden waren automatisch toegankelijk maar stonden elk op zichzelf. In de jaren zestig werd het mogelijk die verschillende bestanden met elkaar te combineren. Zo is een computer in een bibliotheek niet alleen in staat te laten zien welke boeken er zijn, maar ook of die zijn uitgeleend en zo ja, aan wie, waar die persoon woont en wanneer het boek teruggebracht moet zijn. Maar een databasesysteem doet meer. Het controleert de juistheid en volledigheid van de gegevens en het beschermt de gegevens tegen ongeautoriseerd gebruik. Het bouwen en bevragen van zulke databases staat centraal in deze cursus. De cursus is een goede theoretische en praktische inleiding in het vakgebied.

De voor de praktijk zo belangrijke 'relationele databases' worden uitgebreid behandeld, evenals de achterliggende relationele theorie. U oefent met de relationele gegevenstaal SQL, waarbij zowel het bevragen als het bouwen en beheren van dit type databases aan bod komen. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor normalisatie van gegevensstructuren, mechanismen voor regelbewaking (onder meer via 'triggers en stored procedures'), transacties, concurrency, optimalisatie van bevragingen en de wijze waarop een relationeel systeem zijn eigen structuurgegevens administreert als 'metagegevens' in een systeemcatalogus.

De cursus is opgebouwd uit vier blokken:
Blok 1 behandelt relationele databasesystemen, elementen van het relationele model (waaronder nulls en driewaardige logica) en de normalisatietheorie. Normalisatie wordt hierbij niet behandeld als een informatieanalysemethode of -techniek, maar als een geschikt middel om enkele belangrijke begrippen over het voetlicht te brengen (zoals redundantie, functionele afhankelijkheid en 'single point of definition'). NB Het is geen modelleercursus; er wordt steeds uitgegaan van bestaande databasemodellen.
De blokken 2 en 3 behandelen het bevragen, wijzigen, creëren en beheren van relationele databases. Hierbij worden SQL3 en het Firebird-rdbms gebruikt. Zoveel mogelijk wordt de cursus uitgetild boven het leren van een taal: niet alleen de relationele theorie wordt steeds naar voren gehaald en verdiept, maar juist ook aspecten die in alle architecturen van belang zijn (in het bijzonder: navigatie, in nauwe relatie met het methodisch opstellen van query's).
Blok 4 behandelt transacties en concurrency, regelhandhaving via triggers en stored procedures en de data dictionary.

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil bekwamen in het bouwen en bevragen van relationele databases, zowel door het leggen van een goede theoretische basis als door veel oefenen in de praktijk.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

Deze cursus wordt ieder academisch jaar éénmaal aangeboden.

Voorkennis

De leereenheden van Inleiding informatica (IB0102) waarin de structuur en regels van een relationele database worden behandeld, zijn noodzakelijke voorkennis voor deze cursus. U moet deze stof beheersen voordat u start met het bestuderen van Relationele databases.
U kunt dit bereiken door IB0102 te bestuderen voorafgaand aan IB0302, of - nadat u bent aangemeld voor IB0302 en toegang hebt tot de cursussite - door alleen de twee betreffende leereenheden van de cursussite te downloaden, en te bestuderen voordat u met het bestuderen van IB0302 begint. Dit valt niet onder de studielast van IB0302.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Studiedag Informatica)
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. F. van den Broek
vr 12-02-2021 / ntb

Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. F. van den Broek
1. di 02-03-2021 / 19.30-21.00 uur
2. di 09-03-2021 / 19.30-21.00 uur
3. di 16-03-2021 / 19.30-21.00 uur
4. di 30-03-2021 / 19.30-21.00 uur
5. di 06-04-2021 / 19.30-21.00 uur
6. di 13-04-2021 / 19.30-21.00 uur

Docenten

Dhr. F. van den Broek.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

10-11-2020, 21-04-2021, 08-07-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een schoon exemplaar van het gedrukte cursusmateriaal

Meer info

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot van de voorgaande cursus (T14161 Databases). U vindt hier de twee leereenheden die oorspronkelijk in T14161 zaten, maar nu in IB0102 (Inleiding informatica) zitten, als voorkennis voor IB0302.

Digitale leeromgeving

Na aanmelden vindt u op de cursussite in de digitale leeromgeving onder andere de aanbevolen planning voor het bestuderen van de cursus, extra oefening in de vorm van een practicum, de SQL-omgeving die we gebruiken en de discussiegroep voor overleg met medestudenten en docenten.