Premaster programmeertechnieken 2: objectgeoriënteerd analyseren, ontwerpen en programmeren

Premaster programmeertechnieken 2: objectgeoriënteerd analyseren, ontwerpen en programmeren

  • Informatica
  • IB0303
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 504
  • Voor dit product gelden ingangseisen


Inhoud

De Premaster programmeertechnieken 2 bestaat uit delen van de reguliere cursussen Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen en Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren. Een greep uit de onderwerpen die worden behandeld: use cases, domeinmodellen, system sequence diagrams, UML interaction en class diagrams, GRASP; overerving en polymorfie, abstracte klassen en interfaces, exceptions en threads.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk nadat je formeel bent toegelaten tot een schakelprogramma voor de masteropleiding Computer Science of masteropleiding Software Engineering, en nadat je bent ingeschreven voor Premaster programmeertechnieken 1 (IB0203).
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseur (studieadvies.informatica@ou.nl).

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De Premaster programmeertechnieken 2 is uitsluitend bedoeld voor studenten van wie de kennis over objectgeoriënteerd analyseren, ontwerpen en programmeren op voldoende niveau moet worden gebracht voordat toelating tot de beoogde masteropleiding mogelijk is.
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via je online studiepad.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseur (studieadvies.informatica@ou.nl).

Begeleidingsvorm

Online bijeenkomsten.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: dhr.dr.ir. A. Kok (OAO)
1. ma 21-11-2022 / 19.00-20.30 uur
2. ma 12-12-2022 / 19.00-20.30 uur
3. ma 19-12-2022 / 19.00-20.30 uur
4. ma 09-01-2023 / 19.00-20.30 uur
5. ma 23-01-2023 / 19.00-20.30 uur
Kwartiel 2 - begeleider: dhr.dr. S. de Gouw (GOP)
1. ma 28-11-2022 / 19.00-21.00 uur
2. di 06-12-2022 / 19.00-21.00 uur
3. ma 16-01-2023 / 19.00-21.00 uur
4. ma 30-01-2023 / 19.00-21.00 uurTentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Tentamen:

Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen
7-2-2023, 2-5-2023 en 12-7-2023

Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren
8-2-2023, 26-4-2023 en 11-7-2023

Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen:
Het online woordenboek
'Schoon' tekstboek Applying UML and Patterns (C. Larman)
'Schone' werkboeken Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen, deel 1 en 2

Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren:
Het online woordenboek
'Schone' cursusboeken Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren, deel 1, 2 en 3

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit het volledige cursusmateriaal van de cursussen Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen en Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren, aangevuld met verplichte practicumopdrachten. Verder is er een studeerwijzer waarin precies is aangegeven welke delen van het cursusmateriaal bestudeerd moeten worden.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.