Model-driven development

Model-driven development
Informatica | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IB0502
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus heeft drie pijlers. De eerste is platformonafhankelijkheid. Dit wil zeggen: modelleren op een zo hoog mogelijk abstractieniveau, los van technische details van een specifiek platform. De tweede is de opbouw van een model uit een informatiemodel (voor generatie van een database), een user-interfacespecificatie (voor uiterlijk en gedrag van de applicatie) en bedrijfsregels. De derde pijler is methodisch: het iteratief ontwikkelen en beoordelen van een informatiesysteem met behulp van de ontwikkeltool.

In blok 1 (Modelgestuurd ontwikkelen) maakt u kennis met de drie genoemde pijlers van de cursus. Ook leert u werken met de ontwikkeltool Cathedron.
In blok 2 (Structuur in informatie) ligt de nadruk op het informatiemodel, gevisualiseerd in een UML-klassendiagram. U leert informatiepatronen herkennen en toepassen. Complexe problemen leert u door een modulaire benadering op te delen in kleinere deelproblemen. In wezen bent u voortdurend getuige van experimenten en zelf aan het experimenteren. We laten u overal tegenaan lopen waar een ontwikkelaar in de praktijk ook tegenaan loopt. We leren u via voorbeelden, patronen en oefeningen dat modelleren betekent: afwegingen maken. Bijvoorbeeld tussen harde beperkingsregels en zachtere voorschriften voor een workflow. Zo leert u vanzelf dat 'het model' en 'de methode' niet bestaan. Ook leert u de tool in te zetten om uit een informatiemodel een defaultapplicatie te genereren waarmee het model gevalideerd kan worden.
In blok 3 (Interface en bedrijfsregels) gaat het om het methodisch ontwerpen van de interface van een applicatie met formulieren en menu's. Ook wordt het informatiemodel aangevuld met bedrijfsregels. Een voorbeeld van zo'n regel: een voorraad mag niet negatief zijn. De bedrijfsregels worden eerst geformuleerd in natuurlijke taal en later omgezet naar een formele specificatietaal (OCL). Vervolgens leert u de bedrijfsregels te implementeren als onderdeel van een informatiesysteem.
Blok 4 (Voortgezet modelleren) is gewijd aan meer gevorderde onderwerpen. Allereerst generalisatie: het gebruik van subklassen met de vele afwegingen die daarbij horen. Zoals tussen een eenvoudige structuur met complexe beperkingsregels en een complexe structuur met eenvoudige beperkingsregels. Verder genericiteit: het streven naar flexibele, generieke oplossingen, zodat het informatiesysteem snelle veranderingen in de buitenwereld kan opvangen.

De tool Cathedron is een professionele MDD-tool met een grote functionele rijkdom. Niettemin zijn bediening en installatie eenvoudig en is de performance hoog. De tool werkt met generatie van metagegevens en niet van code. Hierdoor geldt: het model ís de applicatie, dus er hoeft niets gecompileerd te worden. De ontwikkelaar kan zodoende snelle iteraties maken, al dan niet met de gebruiker aan zijn zijde. De didactiek van de cursus wordt hiermee optimaal ondersteund.

Leerdoelen
Aan het eind van de cursus kunt u:
- een informatiesysteem ontwikkelen volgens een modelgedreven aanpak;
- gegeven een casus een informatiemodel met bijbehorende bedrijfsregels opstellen dat rekening houdt met de consequenties voor het gegenereerde systeem;
- een platformonafhankelijk informatiemodel handmatig transformeren naar een relationeel model;
- bedrijfsregels in natuurlijke taal classificeren volgens een typologie;
- bedrijfsregels in natuurlijke taal vastleggen met behulp van RuleSpeak-zinstructuren en in de formele taal OCL;
- een mechanisme specificeren voor het bewaken van eenvoudige bedrijfsregels, gebruikmakend van SQL of een programmeertaal;
- een specifieke modelgedreven softwareontwikkeling-tool gebruiken voor het maken van een eenvoudig informatiesysteem met grafische gebruikersinterface.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus kan pas nadat u de cursus Relationele databases (IB0302) conform uw online studiepad heeft afgerond, dan wel heeft vrijgesteld gekregen dan wel daarvoor bent ingeschreven (en u die cursus grotendeels bestudeerd heeft).

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

Kennis van databases op het niveau van de cursus Relationele databases wordt verwacht, evenals kennis van programmeren, objectoriëntatie en logica op het niveau van de cursus Inleiding informatica.
Inleiding informatica
Relationele databases

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online begeleiding.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. A. Hommersom
1. ma 26-04-2021 / 19.00-21.00 uur
2. di 04-05-2021 / 19.00-21.00 uur
3. di 18-05-2021 / 19.00-21.00 uur
4. di 01-06-2021 / 19.00-21.00 uur
5. di 08-06-2021 / 19.00-21.00 uur
6. di 22-06-2021 / 19.00-21.00 uur

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov) en een practicum.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Schriftelijk tentamen: 16-11-2020, 04-02-2021, 06-07-2021.
Practicum: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een schoon exemplaar van het gedrukte cursusmateriaal

Meer info

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot van de voorgaande cursus (T37121 Model-driven development).

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een set van twee cursusboeken, de softwaretool Cathedron (met de bijbehorende voorbeeldprojecten te downloaden via de cursussite) en aanvullend materiaal op de cursussite.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.