Lineaire algebra en stochastiek

Lineaire algebra en stochastiek

  • Informatica
  • IB0602
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Deel 1 van de cursus bevat lineaire algebra. Van stelsels lineaire vergelijkingen wordt behandeld hoe deze opgelost kunnen worden. De representatie van stelsels in matrices wordt behandeld, waarna onderzocht wordt hoe met matrices kan worden gewerkt en waar ze voor gebruikt kunnen worden. Als toepassing van lineaire algebra wordt de simplex-methode behandeld, een methode om een optimale oplossing te kunnen vinden, bijvoorbeeld bij de productie van bepaalde dingen, als maar beperkte hoeveelheden grondstoffen beschikbaar zijn.
Deel 2 van de cursus gaat over stochastiek. Aan bod komt hoe verzamelde gegevens geordend en gepresenteerd kunnen worden. Er wordt een wiskundige basis gegeven voor kansmodellen en er worden verschillende kansverdelingen geïntroduceerd. Parameters voor de kansverdelingen kunnen worden geschat en getoetst. Als afsluiting worden wachtrijen behandeld. Veel processen in de realiteit kunnen worden gemodelleerd met wachtrijen. Vragen zijn dan hoe lang een behandeling duurt, of hoe groot de kans is dat een proces niet in behandeling kan worden genomen.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus heeft u:
1. theoretische kennis en vaardigheden voor het oplossen van wiskundige vraagstukjes op de volgende onderwerpen:
- lineaire vergelijkingen, oplosmethoden en Gauss-eliminatie;
- vectoren en matrices;
- lineaire optimalisering, Simplex-methode;
- combinatoriek en kansrekening;
- stochastiek (stochastische variabelen, verwachtingen en variantie);
- kansfuncties en kansverdelingen;
- statistiek (beschrijvende statistiek, regressie, hypothese toetsen);
- wachtrijen (loketmodellen en blokkeringsfuncties).
2. praktische vaardigheden voor het opstellen en analyseren van eenvoudige wiskundige modellen voor informaticaproblemen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Het is bij aanmelden noodzakelijk dat de voorkennis op peil is.

Voorkennis

Bij de start van de cursus wordt verondersteld dat de voorkennis op middelbareschoolniveau is. Dat betekent dat kennis en vaardigheden van de volgende onderwerpen op peil en actueel zijn:
- Getallen en verzamelingen.
- Algebra.
- Meetkunde.
- Functies en grafieken.
- Vergelijkingen en ongelijkheden.
- Differentiaalrekening.
- Integraalrekening.

Kijk voor meer informatie over hoe je kunt testen of je voorkennis op peil is, of hoe je die kunt verbeteren op: https://www.ou.nl/web/open-universiteit/basiskennis-wiskunde-voor-informatica.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er is één keer per jaar een serie online begeleidingsbijeenkomsten in het derde en vierde kwartiel die openstaat voor alle ingeschreven studenten. Het is van belang dat voor de start van die bijeenkomsten het voorkennisniveau op peil is. De voorkennis wordt niet behandeld, maar bekend verondersteld.
Daarnaast kunt u huiswerkopgaven maken en insturen. U krijgt daar een persoonlijke terugkoppeling op.

Begeleidingsbijeenkomsten


Studiedag Informatica, locatie volgt of online
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. J. Moerman
1. vr 11-02-2022 / tijd ntb

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. J. Moerman
2. ma 07-03-2022 / 19.30-21.00 uur
3. ma 28-03-2022 / 19.30-21.00 uur
4. za 30-04-2022 / tijd ntb/ Studiedag Informatica, locatie volgt of online
5. ma 30-05-2022 / 19.30-21.00 uur
6. ma 27-06-2022 / 19.30-21.00 uur

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

15-11-2021 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Bij dit tentamen is geen enkel hulpmiddel toegestaan.

Digitale leeromgeving

In de digitale leeromgeving vindt u het rooster voor de cursus. Via de leeromgeving kunt u deelnemen aan de virtuele klas voor de begeleidingsbijeenkomsten. Ook treft u in de leeromgeving de zelftoetsen en de huiswerkopgaven aan.