Lineaire algebra en stochastiek

Lineaire algebra en stochastiek

  • Informatica
  • IB0602
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Deel 1 van de cursus bevat lineaire algebra. We bekijken hoe we stelsels van lineaire vergelijkingen kunnen oplossen. Verder behandelen we de representatie van stelsels in matrices, waarna we onderzoeken hoe we met matrices kunnen werken en waar ze voor gebruikt kunnen worden. Als toepassing van lineaire algebra behandelen we de Simplexmethode: een methode om een optimale oplossing te kunnen vinden, bijvoorbeeld bij de productie van bepaalde dingen, als maar beperkte hoeveelheden grondstoffen beschikbaar zijn.
Deel 2 van de cursus gaat over stochastiek. Aan bod komt hoe we verzamelde gegevens kunnen ordenen en presenteren. We bieden je een wiskundige basis voor kansmodellen en introduceren verschillende kansverdelingen. Je leert hoe je parameters voor de kansverdelingen kunt schatten en toetsen. Als afsluiting behandelen we wachtrijen. Veel processen in de realiteit kunnen worden gemodelleerd met wachtrijen. Vragen zijn dan hoelang een behandeling duurt, of hoe groot de kans is dat een proces niet in behandeling kan worden genomen.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus heb je:
1. theoretische kennis en vaardigheden voor het oplossen van wiskundige vraagstukjes op de volgende onderwerpen:
- lineaire vergelijkingen, oplosmethoden en Gauss-eliminatie,
- vectoren en matrices,
- lineaire optimalisering, Simplexmethode,
- combinatoriek en kansrekening,
- stochastiek (stochastische variabelen, verwachtingen en variantie),
- kansfuncties en kansverdelingen,
- statistiek (beschrijvende statistiek, regressie, hypothese toetsen),
- wachtrijen (loketmodellen en blokkeringsfuncties).
2. praktische vaardigheden voor het opstellen en analyseren van eenvoudige wiskundige modellen voor informaticaproblemen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens, de tentamendata van de cursus en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Het is bij aanmelden noodzakelijk dat de voorkennis op peil is.

Voorkennis

Bij de start van de cursus wordt verondersteld dat de voorkennis op middelbareschoolniveau is. Dat betekent dat kennis en vaardigheden van de volgende onderwerpen op peil en actueel zijn:
- getallen en verzamelingen,
- algebra,
- meetkunde,
- functies en grafieken,
- Vergelijkingen en ongelijkheden.

Kijk voor meer informatie over hoe je kunt testen of je voorkennis op peil is, of hoe je die kunt verbeteren op: https://www.ou.nl/web/open-universiteit/basiskennis-wiskunde-voor-informatica.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er is een keer per jaar een serie online begeleidingsbijeenkomsten in het derde en vierde kwartiel die openstaat voor alle ingeschreven studenten. Het is van belang dat voor de start van die bijeenkomsten het voorkennisniveau op peil is. De voorkennis wordt niet behandeld, maar bekend verondersteld.
Daarnaast kun je huiswerkopgaven maken en insturen. Je krijgt daar een persoonlijke terugkoppeling op.

Begeleidingsbijeenkomsten


Studiedag Informatica en Informatiekunde Utrecht of online-bijeenkomst
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.dr. J. Moerman en dhr. D. Tan
Vr 17-02-2023 / Startbijeenkomst / 15.00-16.30 uur
Tijdig aanmelden via: ou.nl/inf-studiedag

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleiders: dhr.dr. D. Tan en dhr.dr. J. Moerman
1. ma 13-03-2023 / 19.30-21.00 uur
2. ma 17-04-2023 / 19.30-21.00 uur
3. ma 15-05-2023 / 19.30-21.00 uur
4. ma 05-06-2023 / 19.30-21.00 uur
5. ma 03-07-2023 / 19.30-21.00 uur


Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

26-04-2023 19:00, 12-07-2023 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek

Digitale leeromgeving

In de digitale leeromgeving vind je het rooster voor de cursus. Via de leeromgeving kun je deelnemen aan de virtuele klas voor de begeleidingsbijeenkomsten. Ook tref je in de leeromgeving de zelftoetsen en de huiswerkopgaven aan.