Formele talen en automaten

Formele talen en automaten
Informatica | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IB0802
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Talen kunnen natuurlijke talen zijn (Nederlands, Engels), maar evengoed programmeertalen zoals de taal Java. Wie een zin uit bijvoorbeeld het Nederlands wil vertalen in een andere taal, zoals het Engels, heeft een grondige kennis nodig van zowel de structuur (syntaxis) als de betekenis (semantiek) van de twee talen. Als een vertaling door een computer moet worden uitgevoerd, dan moeten de syntaxis en semantiek op de een of andere manier formeel worden vastgelegd. Dat is voor natuurlijke talen een zeer lastige zaak. Formele talen, zoals programmeertalen, hebben een veel eenvoudigere structuur, die geautomatiseerd kan worden gecontroleerd. Die structuur wordt vastgelegd in een grammatica of in een automaat.

In deze cursus komen verschillende soorten formele talen met de bijbehorende grammatica's en automaten aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan het zelf ontwerpen van deze grammatica's en automaten.
Het eerste blok vormt een algemene inleiding op formele talen.
In het tweede blok worden de eigenschappen van reguliere talen en van eindige automaten behandeld. Context-vrije talen en stapelautomaten zijn het onderwerp van blok drie. In het laatste blok komen Turingmachines, de Chomsky-hiërarchie en de begrippen beslisbaarheid en complexiteit van problemen aan de orde.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus kan pas nadat u de cursus Logica, verzamelingen en relaties (IB0402) conform uw online studiepad heeft afgerond, dan wel heeft vrijgesteld gekregen dan wel daarvoor bent ingeschreven (en u die cursus grotendeels bestudeerd heeft).

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Enige kennis van een programmeertaal (identifiers, syntaxis) kan handig zijn, maar is niet noodzakelijk.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Dit is een cursus met een variabel startmoment, waarbij online begeleiding wordt aangeboden verspreid over het derde en vierde kwartiel, dus in de periode februari – juli.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Studiedag Informatica)
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. N. van Vugt-Hage
vr 12-02-2021 / ntb

Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. N. van Vugt-Hage
1. wo 10-03-2021 / 19.00-21.00 uur
2. wo 07-04-2021 / 19.00-21.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. N. van Vugt-Hage
1. wo 12-05-2021 / 19.00-21.00 uur
2. wo 09-06-2021 / 19.00-21.00 uur
3. wo 23-06-2021 / 19.00-21.00 uur

Docenten

mw. dr. N. van Vugt-Hage.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

16-12-2020, 04-02-2021, 05-07-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een schoon exemplaar van het gedrukte cursusmateriaal

Meer info

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot van de voorgaande cursus (T22321 Formele talen en automaten).

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een werkboek en een Engelstalig tekstboek:
- An Introduction to Formal Languages and Automata (sixth edition) van Peter Linz (2017).

Mediagebruik

Bij de cursus wordt de volgende software gebruikt:
- JFLAP: visuele tool voor automaten, grammatica's en reguliere expressies.

Digitale leeromgeving

Na inschrijving vindt u op de cursussite in de digitale leeromgeving onder andere de aanbevolen planning voor het bestuderen van de cursus, de tool die we gebruiken en een discussiegroep voor overleg met medestudenten en docenten.