Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Objectgeoriënteerd programmeren
Informatica en informatiekunde | 5 EC
Code IB1102
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Java is een van de populairste programmeertalen. Java heet objectgeoriënteerd omdat een programmeertaak in Java wordt uitgevoerd door objecten die met elkaar samenwerken. Het is de taak van de programmeur om de structuur en het gedrag van die objecten te beschrijven. De cursus Objectgeoriënteerd programmeren behandelt de basisprincipes van Java en objectoriëntatie en biedt een prima manier om daarmee vertrouwd te raken. Er wordt vanaf het begin met objecten gewerkt. Programma's worden ontwikkeld binnen de ontwikkelomgeving Eclipse.
Er is gekozen voor een cyclische benadering. Al snel leert u eenvoudige programma's te schrijven en deze te voorzien van een grafische gebruikersinterface. Nog niet alle details van de gebruikte programmeerconstructies worden dan uitgediept. Later volgt een volledige en systematische behandeling van de betrokken concepten.

Algemeen

Inhoud

Blok 1 is een inleiding van vier leereenheden, die afwisselend de nadruk leggen op de taal Java en op de ontwikkelomgeving Eclipse. In dit blok maakt u kennis met objectoriëntatie door gebruik te maken van bestaande klassen. Eerst ontwikkelt u een heel eenvoudig Java-programma en voert dat met minimale hulpmiddelen uit, dus nog zonder ontwikkelomgeving. Dan leert u hoe u programma's kunt schrijven en verwerken binnen de ontwikkelomgeving Eclipse. Vervolgens leert u programma's te schrijven die gebruikmaken van eenvoudige vormen van keuze en herhaling. Tot slot van het blok leert u hoe u Eclipse kunt gebruiken om de programma's te voorzien van een grafische gebruikersinterface. In het hele blok wordt als doorlopend voorbeeld het stemmen met behulp van een stemmachine gebruikt.

In blok 2 leert u alles wat u voor deze cursus moet weten over objectoriëntatie. Dat begint met een inleiding op conceptueel niveau, dus (grotendeels) los van de taal Java. In deze leereenheid worden onder meer de concepten klasse en object uitgediept en worden de relaties tussen klassen verduidelijkt. Ook het in OO belangrijke begrip overerving komt hier voor het eerst aan de orde. Vervolgens leert u zelf klassen te definiëren. Ook leert u te werken met de uitgebreide Java-bibliotheek en de documentatie daarvan op het internet. De laatste leereenheid van het blok gaat over de manier waarop objecten in het geheugen zijn gerepresenteerd en de consequenties daarvan.

Blok 3 behandelt de implementatie van methoden (dit zijn in zekere zin de belangrijkste programma-eenheden, omdat de programmeur hier het gewenste gedrag van de objecten codeert). Door de gevolgde cyclische benadering hadden we daar in blok 1 al een voorschot op genomen. In dit blok worden alle elementaire opdrachten gedetailleerd behandeld: primitieve typen en expressies, keuzeopdrachten, herhalingsopdrachten en het werken met Strings en lijsten (arrays en ArrayLists). Het blok besteedt verder aandacht aan documenteren en testen (JUnit).

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Deze cursus heeft een vaste startdatum (4 september 2017), waarvoor u zich tijdig dient aan te melden (tot uiterlijk 14 augustus 2017). Meldt u zich later aan, dan kan de Open Universiteit niet meer garanderen dat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, dat u zich voldoende kunt voorbereiden en dat u tijdig toegang heeft tot de digitale leeromgeving. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.
De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden.

Deze cursus maakt ook deel uit van de korte studie Gecertificeerd Javaprogrammeur. Voor dit Certified Professional Program gelden andere ingangseisen.

Voorkennis

De cursus vereist een normale vaardigheid met Windows. U wordt verder geacht te beschikken over het programma WinZip en daarmee te kunnen omgaan.
Enige ervaring met programmeren (bijvoorbeeld zoals aangeboden in de cursus Inleiding informatica) vergemakkelijkt de bestudering.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij de cursus worden online bijeenkomsten aangeboden in de periode van september t/m november.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw. drs. J. van Wijnen
1. wo 06-09-2017 / 19.00-21.00 uur
2. wo 13-09-2017 / 19.00-21.00 uur
3. wo 20-09-2017 / 19.00-21.00 uur
4. wo 04-10-2017 / 19.00-21.00 uur
5. wo 11-10-2017 / 19.00-21.00 uur
6. wo 18-10-2017 / 19.00-21.00 uur
7. wo 01-11-2017 / 19.00-21.00 uur

Docenten

Dhr. dr. ir. A. Kok (examinator), mw. drs. A. Herrewijn-van de Zande, mw. dr. N. van Vugt-Hage en mw. drs. J. van Wijnen.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamendata

07-02-2018, 27-08-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een schoon exemplaar van het gedrukte cursusmateriaal

Meer info

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot van de voorgaande cursus (T25151 Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1).

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit drie schriftelijke delen, en een cursussite in de digitale leeromgeving met aanvullend materiaal.

Mediagebruik

De programmeertaal Java en de ontwikkelomgeving Eclipse kunt u zelf downloaden en installeren.
Om Eclipse te kunnen draaien heeft u een pc nodig met Windows. Eclipse is ook beschikbaar voor Linux, Solaris en MacOS. De Open Universiteit geeft geen ondersteuning bij het gebruik van deze besturingssystemen.

Digitale leeromgeving

Bouwstenen voor de uitvoering van de opdrachten, voorbeelduitwerkingen van die opdrachten, installatie- en gebruikershandleidingen voor Java en Eclipse zijn beschikbaar in de digitale leeromgeving.
Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.