Objectgeoriënteerd programmeren

Objectgeoriënteerd programmeren

  • Informatica
  • IB1102
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Blok 1 is een inleiding van vier leereenheden, die afwisselend de nadruk leggen op de taal Java en op de ontwikkelomgeving Eclipse. In dit blok maak je kennis met objectoriëntatie door gebruik te maken van bestaande klassen. Eerst ontwikkel je een heel eenvoudig Java-programma en voer je dat met minimale hulpmiddelen uit, dus nog zonder ontwikkelomgeving. Daarna leer je hoe je programma's kunt schrijven en verwerken binnen de ontwikkelomgeving Eclipse. Vervolgens leer je programma's te schrijven die gebruikmaken van eenvoudige vormen van keuze en herhaling. Tot slot leer je hoe je Eclipse kunt gebruiken om de programma's te voorzien van een grafische gebruikersinterface.

In blok 2 leer je alles wat je voor deze cursus moet weten over objectoriëntatie. Dat begint met een inleiding op conceptueel niveau, dus (grotendeels) los van de taal Java. In deze leereenheid worden onder meer de concepten ‘klasse’ en ‘object’ uitgediept en worden de relaties tussen klassen verduidelijkt. Ook het in OO belangrijke begrip ‘overerving’ komt hier voor het eerst aan de orde. Vervolgens leer je zelf klassen te definiëren. Ook leer je te werken met de uitgebreide Java-bibliotheek en de documentatie daarvan op het internet. De laatste leereenheid van het blok gaat over de manier waarop objecten in het geheugen zijn gerepresenteerd en de consequenties daarvan.

Blok 3 behandelt de implementatie van methoden (dit zijn in zekere zin de belangrijkste programma-eenheden, omdat de programmeur hier het gewenste gedrag van de objecten codeert). Door de gevolgde cyclische benadering hadden we daar in blok 1 al een voorschot op genomen. In dit blok worden alle elementaire opdrachten gedetailleerd behandeld: primitieve typen en expressies, keuzeopdrachten, herhalingsopdrachten en het werken met Strings en lijsten (arrays en ArrayLists). Het blok besteedt verder aandacht aan documenteren en testen (JUnit).

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus kun je:
- vanuit een gegeven specificatie zelfstandig een eenvoudig objectgeoriënteerd programma bestaande uit een beperkt aantal klassen ontwerpen, waarbij iedere klasse een duidelijke, beperkte verantwoordelijkheid heeft,
- de syntaxis en semantiek van (delen van) de programmeertaal Java gebruiken om het ontwerp te implementeren in een werkend programma,
- een programma voorzien van een eenvoudige grafische gebruikersinterface,
- geheugenmodellen gebruiken om de werking van een programma te verklaren,
- eenvoudige algoritmen ontwerpen en implementeren,
- heldere en begrijpelijke Java-programmacode schrijven,
- klassen documenteren met Javadoc,
- testprogramma’s schrijven om de correcte werking van een klasse te testen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 11 augustus 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 augustus 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2024.

De cursus wordt eenmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

De cursus vereist een normale vaardigheid met Windows.
Enige ervaring met programmeren (bijvoorbeeld zoals aangeboden in de cursus Inleiding informatica) vergemakkelijkt de bestudering.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij de cursus worden online bijeenkomsten aangeboden in kwartiel 1.

BegeleidingsbijeenkomstenStudiedag Informatica en Informatiekunde, Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr.ir. A. Kok
1. za 07-09-2024 / tijd wordt nader bekend gemaakt

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr.ir. A. Kok
2. wo 11-09-2024 / 19.00-20.30 uur
3. wo 25-09-2024 / 19.00-20.30 uur
4. wo 02-10-2024 / 19.00-20.30 uur
5. wo 16-10-2024 / 19.00-20.30 uur
6. wo 30-10-2024 / 19.00-20.30 uur
7. wo 06-11-2024 / 19.00-20.30 uur


Aanmelden begeleiding

Deelname aan de begeleidingsbijeenkomst op de Informatica en Informatiekunde studiedagen is gratis, maar in verband met groepsindelingen en de broodmaaltijd is tijdig aanmelden verplicht. Je kunt aanmelden voor de Informatica en Informatiekunde studiedag door het aanmeldformulier in te vullen op de website.
Indien je je hebt aangemeld voor de Informatica en Informatiekunde Studiedag, maar onverhoopt toch niet kunt deelnemen, verzoeken we jou om af te melden via de link in de aanmeldbevestigingse-mail zodat studenten die op de reservelijst staan kunnen deelnemen.

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

14-11-2024 14:00, 05-02-2025 19:00, 07-07-2025 14:00.

Tentamenhulpmiddelen

Cursusdeel 1, 2 en 3 ('schoon') van de cursus Objectgeorienteerd programmeren.
Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit drie schriftelijke delen, en een cursussite in de digitale leeromgeving met aanvullend materiaal.

Mediagebruik

De programmeertaal Java en de ontwikkelomgeving Eclipse kun je zelf downloaden en installeren.
Om Eclipse te kunnen draaien heeft u een pc nodig met Windows. Eclipse is ook beschikbaar voor Linux en MacOS. De Open Universiteit geeft geen ondersteuning bij het gebruik van deze besturingssystemen.

Digitale leeromgeving

Bouwstenen voor de uitvoering van de opdrachten, voorbeelduitwerkingen van die opdrachten, installatie- en gebruikershandleidingen voor Java en Eclipse zijn beschikbaar in de digitale leeromgeving.
Als student kun je, na inschrijving, via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en docenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.