Logica en informatica

Logica en informatica

  • Informatica
  • IB2902
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Van oudsher is logica de studie van het correct redeneren. Al in de klassieke oudheid hield men zich bezig met het analyseren van de structuur van redeneringen. Ook nu nog kan logica een belangrijk hulpmiddel zijn wanneer we de correctheid van een redenering willen onderzoeken. Logica wordt dan ook toegepast in tal van wetenschappen zoals taalkunde, filosofie en wiskunde. Een belangrijk recent toepassingsgebied is de informatica.

De cursus bestaat uit twee blokken.
In het eerste blok wordt een formele taal, de propositielogica, geïntroduceerd waarmee de structuur van redeneringen zichtbaar gemaakt kan worden. Zo kan 'waar rook is, is vuur' vertaald worden in r->v. Een formele taal wordt pas zinvol als de betekenis (semantiek) van deze taal is vastgelegd. De propositielogica maakt hiervoor gebruik van waarheidstabellen. De semantiek stelt ons in staat om te definiëren wanneer een formule een geldig gevolg is van een andere formule. Met behulp van semantische tableaus kan op een tamelijk efficiënte manier de geldigheid van een gevolgtrekking gecontroleerd worden. Naast deze semantische aanpak leer je in dit blok ook om met behulp van een axiomatisch systeem afleidingen te maken. Om beweringen waarin objecten, eigenschappen van objecten en variabelen een rol spelen te analyseren, is een rijkere taal nodig: die van de predikaatlogica. Deze taal staat centraal in het tweede blok van de cursus. Ook van de predikaatlogica wordt zowel de semantiek als een axiomatisch bewijssysteem uitgelegd. De cursus behandelt twee toepassingen van de predikaatlogica binnen de informatica. De eerste toepassing is gericht op imperatieve talen. Je leert hoe 'Hoare-calculus' gebruikt kan worden om de correctheid van programma's te bewijzen. Bij het tweede onderwerp, logisch programmeren, maak je kennis met algemene resolutie en stellingbewijzen met behulp van skolemiseren.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus kun je:
- semantische tableaus gebruiken om de geldigheid en constistentie te controleren, en om te onderzoeken of een formule een tautologie is,
- axiomatische bewijzen geven in zowel propositielogica als predikaatlogica,
- bewijzen over logica leveren met formule-inductie,
- resolutiebewijzen geven, en met behulp van herschrijven, Skolemvormen en unificatie ook algemene resolutie toepassen,
- bij een STIP-programma een begin-bedeling een eind-bedeling bepalen,
- met behulp van Hoarecalculus de correctheid van eenvoudige programma’s bewijzen,
- predikaatlogische formules interpreteren op modellen, en bij predikaatlogische formules modellen en tegenmodellen zoeken.

Na het bestuderen van de cursus heb je inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de logische taal en inzicht in het onderscheid tussen syntax en semantiek.

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus is mogelijk als je Logica, verzamelingen en relaties (IB0402) conform je online studiepad hebt afgerond, dan wel hebt vrijgesteld gekregen dan wel daarvoor bent ingeschreven (en je die cursus grotendeels bestudeerd hebt).

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens, de tentamendata van de cursus en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online bijeenkomsten.

Begeleidingsbijeenkomsten


Studiedag Informatica, Jaarbeurs Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: mw.dr. J. Lodder
vr 02-09-2022 / 18.30-20.00 uur

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw.dr. J. Lodder
1. di 20-09-2022 / 19.30-21.00 uur
2. di 04-10-2022 / 19.30-21.00 uur
3. di 01-11-2022 / 19.30-21.00 uur
4. di 29-11-2022 / 19.30-21.00 uur
5. di 13-12-2022 / 19.30-21.00 uur
6. di 17-01-2023 / 19.30-21.00 uur

Aanmelden begeleiding

Deelname aan de begeleidingsbijeenkomst op de Informatica studiedag in de Jaarbeurs Utrecht op vrijdag 2 september 2022 is gratis maar in verband met groepsindelingen en de broodmaaltijd is tijdig aanmelden (en afmelden) verplicht. Je kunt je tot 22 augustus 2022 aanmelden voor de Informatica studiedag door het aanmeldformulier in te vullen op de website.
Indien je toch niet kunt deelnemen aan de Informatica studiedag verzoeken we jou om af te melden via deze link zodat studenten die op de reservelijst staan kunnen deelnemen.

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

25-04-2023 19:00, 10-07-2023 14:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' tekstboek Logica voor informatica, J. van Benthem e.a.
Het online woordenboek

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een tekstboek Logica voor informatica, J. van Benthem e.a. en twee werkboeken.

Digitale leeromgeving

Bij de cursus hoort een cursussite in de digitale leeromgeving. Je vindt daar actuele studie-informatie, aanvullend cursusmateriaal en voorzieningen voor communicatie en discussie met docent en medestudenten.