Software engineering

Software engineering

  • Informatica
  • IB3112
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Software is overal om ons heen, van de kleinste apparaten tot wereldwijde systemen. Software engineering is het vakgebied dat zich bezighoudt met alle aspecten van het produceren van hoogwaardige software. Software die door meerdere personen wordt gerealiseerd en doelmatig moet functioneren. Zulke software wordt vaak langere tijd door meerdere mensen gebruikt, zodat het aanpasbaar en onderhoudbaar moet zijn en tegen redelijke kosten duurzaam in bedrijf kan blijven.

In dit vak bestudeer je zowel de theorie als de praktijk van software engineering.
In het eerste deel van de cursus lees je een interessant boek over de moderne manieren om software te ontwerpen en ontwikkelen. Op basis daarvan ga je dieper in op belangrijke onderwerpen met behulp van twee opdrachten.
In het tweede deel werk je samen met twee medestudenten aan een project. Je maakt eerst kennis met de architectuur en de broncode van een software-prototype aan de hand van een aantal opgaven. Daarna ontwikkel je met je groep dit prototype verder in de richting van een softwareproduct dat voor een bepaalde doelgroep nuttig kan zijn.
Het vak sluit af met het schrijven van een vakkundig reflectieverslag over dit project.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus kun je:
- (softwareproces, kennis) verschillende softwareprocessen karakteriseren,
- (context van software, interpreteren) softwareproducten en softwareprojecten onderscheiden t.o.v. de doelen van de klanten en de ontwikkelaars,
- (agile, analyseren) een onderbouwde keuze maken van agile aanpakken (waaronder Scrum, Extreme programming) voor alle aspecten van het softwareproces,
- (nieuwe technische aspecten, evalueren) een nieuwe ICT-technologie (o.a. software architectuur, cloud-gebaseerd systeem) aanleren en evalueren,
- (moderne softwareontwikkeling, uitvoeren) aan een bestaand project een bijdrage leveren m.b.v. moderne aspecten en tools (o.a. een potentieel nieuwe programmeertaal, Git, geautomatiseerd unit testen),
- (betrouwbaarheid, toepassen) softwareontwikkelingstechnieken toepassen, waarbij de betrouwbaarheid (qua beveiliging, privacy, testen en fouten vermijden, enz.) van de software wordt verhoogd,
- (samenwerken, toepassen) in een kleine groep aan een softwareproject samenwerken met gebruik van de Scrum-methodiek,
- (wetenschappelijk schrijven, toepassen) op je eigen werk reflecteren en die reflectie duidelijk opschrijven.

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus is mogelijk als je de volgende cursussen conform je online studiepad hebt afgerond met een certificaat of vrijstelling: Inleiding informatica (IB0102), Logica, verzamelingen en relaties (IB0402), Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen (IB1002), Objectgeoriënteerd programmeren (IB1102) en Relationele databases (IB0302).

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 11 augustus 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 augustus 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2024.

Voorkennis

De cursus veronderstelt een algemene kennis van en vaardigheid in ICT op het niveau van de propedeuse Informatica.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een aantal virtuele begeleidingsbijeenkomsten en een aantal gesprekken met de docenten in kleine groepen.

Begeleidingsbijeenkomsten


Studiedag Informatica en Informatiekunde, Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.S. Joosten
za 07-09-2024 / tijd wordt nader bekend gemaakt


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1: begeleider: dhr. S. Joosten
1. di 01-10-2024 / 19.00-20.30 uur
2. di 26-11-2024 / 19.00-20.30 uur
3. di 28-01-2025 / 19.00-20.30 uur

Voor de hierondertstaande Sprint Revieuw dient u zelf een afspraak te maken.

1. Sprint review #1: 20 minuten: te plannen op 10 of 11 december 2024 (week 50)

2. Sprint review #2: 20 minuten: te plannen op 7 of 8 januari 2025 (week 2)

3. Sprint review #3: 40 minuten: te plannen op 21 of 22 januari 2025 (week 4)

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Dit vak wordt met een bijzondere verplichting afgesloten. Voorwaarde is dat de uitwerkingen van beide opdrachten zijn ingeleverd en goedgekeurd.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een tekstboek, reader, opdrachten, een project en een verslag. Het Engelstalige tekstboek is Engineering Software Products: An introduction to modern software engineering. 1st edition van Ian Sommerville (Pearson, 2020). De opdrachten en eventuele toegevoegde leerstof zijn in de digitale leeromgeving beschikbaar.

Digitale leeromgeving

Bij de cursus hoort een cursussite in de onlline leeromgeving. Je vindt daar actuele studie-informatie, cursusmateriaal of aanvullingen daarop en voorzieningen voor communicatie en discussie met docent en medestudenten.