Software testen

Software testen

  • Informatica
  • IB3202
  • 5 EC
  • Vanaf € 324
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

We worden omringd door software. Van pacemaker, koelkast tot tandenborstel, het zit overal in. Steeds meer worden onze levens hierdoor bepaald en beïnvloed. Kwaliteit van software garanderen is dus van vitaal belang. Helaas is goed werkende software nog steeds niet vanzelfsprekend. Sterker nog, als we zo doorgaan zouden we weleens dichtbij een softwarekwaliteitscrisis kunnen uitkomen. Een crisis waar het gebrek aan softwarekwaliteit meer kost dan de software zelf.

Om dat te voorkomen moeten we een cultuur van softwarekwaliteitsdenken creëren waarin testen centraal staat. In deze cursus zullen we een overzicht geven van het vakgebied testen. We zullen verschillen en overeenkomsten schetsen van exploratory testen en gestructureerd testen. We zullen allerlei testmodellen gaan zien, van equivalente-inputpartities tot veel formelere state models. In deze cursus maken we geen onderscheid tussen blackbox- of whitebox-technieken. De informatie die we gebruiken om de modellen te construeren kan zowel blackbox als whitebox zijn, de techniek wordt daar niet anders door. Samen met de dekkingscriteria voor elk model kunnen we test suites ontwikkelen. We behandelen combinatorisch testen als overkoepelende techniek om combinaties te maken. Ook kijken we naar mutation testing om de kwaliteit van test suites te bepalen. Ook gaan we in op het managen van een heel testproces, welke verschillende componenten er zijn en hoe je die processen kunt verbeteren door bestaande verbetermodellen.

Leerdoelen
Na het bestuderen van deze cursus wordt van u verwacht dat u:
- een globaal overzicht hebt van het wetenschapsgebied software testen
- de complexiteit, de uitdagingen en het doel van software testen begrijpt
- een aantal modellen voor software testen kent, begrijpt en kunt opstellen
- bij deze modellen een aantal technieken om testgevallen te ontwerpen kent, begrijpt en kunt toepassen
- bij deze technieken een aantal geschikte dekkingscriteria kent, begrijpt en kunt gebruiken
- de kwaliteit van een testset kunt beoordelen
- een softwarekwaliteitsmindset hebt verkregen.

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus is mogelijk als u alle propedeusecursussen van de bachelor Informatica conform uw online studiepad hebt afgerond, dan wel heeft vrijgesteld gekregen dan wel bent ingeschreven voor de resterende propedeusecursussen (en u die grotendeels bestudeerd hebt).

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een startbijeenkomst tijdens de studiedag aan het begin van kwartiel 3 (februari), en enkele online bijeenkomsten.

Begeleidingsbijeenkomsten


Studiedag Informatica, locatie volgt of online
Kwartiel 3 - begeleiders: mw.prof.dr. T. Vos en mw.dr. N. van Vught-Hage
vr 11-02-2022 / tijd ntb

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleiders: mw.prof.dr. T. Vos en mw.dr. N. van Vught-Hage
1. wo 16-02-2022 / 19.00-21.00 uur
2. wo 02-03-2022 / 19.00-21.00 uur
3. wo 16-03-2022 / 19.00-21.00 uur
4. wo 30-03-2022 / 19.00-21.00 uur
5. wo 13-04-2022 / 19.00-21.00 uur

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit werkboeken (Engels) en enkele artikelen (Engels).

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.