Software testen

Software testen

  • Informatica
  • IB3202
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

We worden omringd door software. Van pacemaker, koelkast tot tandenborstel, het zit overal in. Steeds meer worden onze levens hierdoor bepaald en beïnvloed. Kwaliteit van software garanderen is dus van vitaal belang. Helaas is goed werkende software nog steeds niet vanzelfsprekend. Sterker nog, als we zo doorgaan zouden we weleens dichtbij een softwarekwaliteitscrisis kunnen uitkomen. Een crisis waar het gebrek aan softwarekwaliteit meer kost dan de software zelf.

Om dat te voorkomen moeten we een cultuur van softwarekwaliteitsdenken creëren waarin testen centraal staat. In deze cursus zullen we een overzicht geven van het vakgebied testen. We zullen verschillen en overeenkomsten schetsen van exploratory testen en gestructureerd testen. We zullen allerlei testmodellen gaan zien, van equivalente-inputpartities tot veel formelere state models. In deze cursus maken we geen onderscheid tussen blackbox- of whitebox-technieken. De informatie die we gebruiken om de modellen te construeren kan zowel blackbox als whitebox zijn, de techniek wordt daar niet anders door. Samen met de dekkingscriteria voor elk model kunnen we test suites ontwikkelen. We behandelen combinatorisch testen als overkoepelende techniek om combinaties te maken. Ook kijken we naar mutation testing om de kwaliteit van test suites te bepalen. Ook gaan we in op het managen van een heel testproces, welke verschillende componenten er zijn en hoe je die processen kunt verbeteren door bestaande verbetermodellen.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus kun je:
- een globaal overzicht geven van het wetenschapsgebied software testen,
- de complexiteit, de uitdagingen en het doel van software testen begrijpen,
- een aantal modellen voor software testen noemen, begrijpen en opstellen,
- bij deze modellen een aantal technieken om testgevallen te ontwerpen noemen, begrijpen en toepassen,
- bij deze technieken een aantal geschikte dekkingscriteria noemen, begrijpen en gebruiken,
- de kwaliteit van een testset beoordelen,
- beschikken over een softwarekwaliteitsmindset.

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus is mogelijk als je de volgende cursussen conform je online studiepad hebt afgerond met een certificaat of vrijstelling:
- Lineaire algebra en stochastiek (IB0602), Logica, verzamelingen en relaties (IB0402), Objectgeoriënteerd programmeren (IB1102) en Relationele databases (IB0302); en daarnaast
- minimaal ingeschreven bent voor Formele talen en automaten (IB0802) en je deze cursus grotendeels bestudeerd hebt.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een startbijeenkomst tijdens de studiedag aan het begin van kwartiel 3 (februari), en enkele online bijeenkomsten.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: mw.prof.dr. T. Vos en mw.dr. N. van Vught-Hage
1. wo 12-02-2025 / 19.00-21.00 uur
2. wo 19-02-2025 / 19.00-21.00 uur
3. wo 26-02-2025 / 19.00-21.00 uur
4. wo 19-03-2025 / 19.00-21.00 uur
5. wo 02-04-2025 / 19.00-21.00 uur
6. wo 09-04-2025 / 19.00-21.00 uur

Docenten

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit werkboeken (Engels) en enkele artikelen (Engels).

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de online leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.