Software testen

Software testen
Informatica | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IB3202
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

We worden omringd door software. Van pacemaker, koelkast tot tandenborstel, het zit overal in. Steeds meer worden onze levens hierdoor bepaald en beïnvloed. Kwaliteit van software garanderen is dus van vitaal belang. Helaas is goed werkende software nog steeds niet vanzelfsprekend. Sterker nog, als we zo doorgaan zouden we weleens dichtbij een softwarekwaliteitscrisis kunnen uitkomen. Een crisis waar het gebrek aan softwarekwaliteit meer kost dan de software zelf.

Om dat te voorkomen moeten we een cultuur van softwarekwaliteitsdenken creëren waarin testen centraal staat. In deze cursus zullen we een overzicht geven van het vakgebied testen. We zullen verschillen en overeenkomsten schetsen van exploratory testen en gestructureerd testen. We zullen allerlei test modellen gaan zien van equivalente-inputpartities tot veel formelere state models. In deze cursus maken we geen onderscheid tussen blackbox- of whitebox-technieken. De informatie die we gebruiken om de modellen te construeren kan zowel blackbox als whitebox zijn, de techniek wordt daar niet anders door. Samen met de dekkingscriteria voor elk model kunnen we test suites ontwikkelen. We behandelen combinatorisch testen als overkoepelende techniek om combinaties te maken. Ook kijken we naar mutation testing om de kwaliteit van test suites te bepalen. Ook gaan we in op het managen van een heel testproces, welke verschillende componenten er zijn en hoe je die processen kunt verbeteren door bestaande verbetermodellen.

Leerdoelen
Na het bestuderen van deze cursus wordt van u verwacht dat u:
- een globaal overzicht hebt van het wetenschapsgebied software testen
- de complexiteit, de uitdagingen en het doel van software testen begrijpt
- een aantal modellen voor software testen kent, begrijpt en kunt opstellen
- bij deze modellen een aantal technieken om testgevallen te ontwerpen kent, begrijpt en kunt toepassen
- bij deze technieken een aantal geschikte dekkingscriteria kent, begrijpt en kunt gebruiken
- de kwaliteit van een testset kunt beoordelen
- een softwarekwaliteitsmindset hebt verkregen.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus is mogelijk als u alle propedeusecursussen van de bachelor Informatica conform uw online studiepad heeft afgerond, dan wel heeft vrijgesteld gekregen dan wel bent ingeschreven voor alle propedeusecursussen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus wordt elektronisch begeleid, maar heeft wel een start-/kennismakingsbijeenkomst tijdens de Informatica studiedag op 4 mei 2019 in Den Bosch.

Docenten

Mw. prof. dr. T. Vos en mw. dr. N. van Vugt-Hage.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

In verband met de corona-crisis heeft de Open Universiteit in maart 2020 besloten om tijdelijk alle fysieke onderwijsactiviteiten en tentaminering te vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit werkboeken (Engels) en enkele artikelen (Engels).

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.