Business analytics

HEADER_INF_head_large.jpg

Business analytics

  • Informatiekunde
  • IB3302
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In de cursus zal er aan de hand van een tekstboek en een aantal academische artikelen worden ingegaan op het fenomeen business analytics. Aan de hand van de huidige wereldwijde ontwikkelingen zal het belang van digitalisering, en in het bijzonder van data, voor de organisatie worden geschetst. Vanuit strategisch perspectief zal bestudeerd hoe organisaties door slimme analyses op data concurrentievoordeel kunnen behalen. Daartoe zult u allereerst vertrouwd worden gemaakt met de basis data-analysetechnieken zoals regressie, classificatie en clustering. Tot slot zal ook de meer tactische kant van business analytics aan de orde komen. Hierbij gaat het om de vraag hoe de organisatie moet worden ingericht zodat data en data-analyse technieken structureel kunnen worden ingezet.

Leerdoelen
Na het succesvol afronden van deze cursus moet u:
- Begrijpen en identificeren van de strategische impact van data op de concurrentiepositie van organisaties.
- Begrijpen hoe managers analytics kunnen gebruiken om bedrijfsproblemen te definiëren en op te lossen en de besluitvorming te ondersteunen.
- Bekend zijn met de verschillende technieken en bedrijfsprocessen die het genereren van waarde uit analyses mogelijk maken (bijvoorbeeld data warehousing, ETL-proccess, data-mining).
- Bekend zijn met de drie belangrijkste soorten analyses (descriptive, predictive and prescriptive) en hun respectievelijke toepassingen.
- Herkennen van verschillende typen data en databronnen en weten welke data-analysetechnieken hiervoor geschikt zijn.
- Begrijpen hoe organisaties hun analysefunctie kunnen structureren en besturen en welke valkuilen ze moeten vermijden.
- Bekend zijn met verschillende governancestructuren en hun respectievelijke sterke en zwakke punten (bijvoorbeeld gecentraliseerd versus gedecentraliseerd).
- Bekend zijn met de ethische en juridische overwegingen bij het ontwerpen van datagedreven diensten of innovaties.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 18 november 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 3 november 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 3 november 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 17 november 2024.

Voorkennis

De cursus veronderstelt algemene kennis van de toepassing van informatiesystemen binnen de context van een organisatie, van de basisbegrippen uit de organisatiekunde en management en van statistiek.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus binnen de bachelor Informatiekunde wordt begeleid op afstand, gebruikmakend van de online leeromgeving (virtuele klas) en per mail.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. V. Marella MSc
1. do 21-11-2024 / 19.00-20.30 uur / Kick-off
2. do 12-12-2024 / 19.00-20.30 uur / Feedback Sessie I
3. do 09-01-2025 / 19.00-20.30 uur / Feedback Sessie II
4. do 30-01-2025 / 19.00-20.30 uur / Feedback Sessie III

Docenten

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Het eindcijfer voor de cursus wordt bepaald door het casestudie-examen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een Engelstalig werkboek en tekstboek en een selectie van academische artikelen.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de online leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.