Business analytics

Business analytics
Informatiekunde | 5 EC
Code IB3302
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In de cursus zal er aan de hand van een tekstboek en een aantal academische artikelen worden ingegaan op het fenomeen business analytics. Aan de hand van de huidige wereldwijde ontwikkelingen zal het belang van digitalisering, en in het bijzonder van data, voor de organisatie worden geschetst. Vanuit strategisch perspectief zal bestudeerd hoe organisaties door slimme analyses op data concurrentievoordeel kunnen behalen. Daartoe zult u allereerst vertrouwd worden gemaakt met de basis data-analysetechnieken zoals regressie, classificatie en clustering. Tot slot zal ook de meer tactische kant van business analytics aan de orde komen. Hierbij gaat het om de vraag hoe de organisatie moet worden ingericht zodat data en data-analyse technieken structureel kunnen worden ingezet.

Leerdoelen
Na het succesvol afronden van deze cursus moet u:
- Begrijpen en identificeren van de strategische impact van data op de concurrentiepositie van organisaties.
- Begrijpen hoe managers analytics kunnen gebruiken om bedrijfsproblemen te definiëren en op te lossen en de besluitvorming te ondersteunen.
- Bekend zijn met de verschillende technieken en bedrijfsprocessen die het genereren van waarde uit analyses mogelijk maken (bijvoorbeeld data warehousing, ETL-proccess, data-mining).
- Bekend zijn met de drie belangrijkste soorten analyses (descriptive, predictive and prescriptive) en hun respectievelijke toepassingen.
- Herkennen van verschillende typen data en databronnen en weten welke data-analysetechnieken hiervoor geschikt zijn.
- Begrijpen hoe organisaties hun analysefunctie kunnen structureren en besturen en welke valkuilen ze moeten vermijden.
- Bekend zijn met verschillende governancestructuren en hun respectievelijke sterke en zwakke punten (bijvoorbeeld gecentraliseerd versus gedecentraliseerd).
- Bekend zijn met de ethische en juridische overwegingen bij het ontwerpen van datagedreven diensten of innovaties.

Aanmelden

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Voorkennis

De cursus veronderstelt algemene kennis van de toepassing van informatiesystemen binnen de context van een organisatie, van de basisbegrippen uit de organisatiekunde en management en van statistiek.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus binnen de bachelor Informatiekunde wordt begeleid op afstand, gebruikmakend van de digitale leeromgeving (virtuele klas) en per mail.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw. dr. R. Bosua
1. ma 07-09-2020 / 19.00-20.00 uur

Docenten

Mw. dr. R. Bosua en mw. dr. E. Roubtsova.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het eindcijfer voor de cursus wordt bepaald door het casestudie-examen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een Engelstalig werkboek en tekstboek en een selectie van academische artikelen.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.