Strategisch Informatiemanagement

Strategisch Informatiemanagement
Informatiekunde | 5 EC
Code IB3402
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In de cursus wordt ingegaan op de ontwikkeling van de informatiemanagement functie binnen de organisatie, de verschillende strategische keuzes waar de informatiemanager voor staat en het vormgeven van de informatiestrategie.

Organisaties die de voordelen van IS/IT ten volle willen benutten en mogelijke valkuilen willen vermijden, moeten IS/IT als integraal onderdeel en als fundament van hun bedrijfsstrategie behandelen, zodat er nieuwe strategische kansen kunnen worden gecreëerd. De potentiële strategische rol van IT en de gevolgen van technologische innovaties als clouddiensten, data-analyse en het Internet of Things plaatsen organisaties soms voor lastige vragen, zoals waar, wanneer en hoe(veel) ze in deze technologieën moeten investeren. Anderen betogen dat de strategische mogelijkheden van IT, ondanks het evidente belang ervan, beperkt zijn, omdat de meeste technologieën inmiddels algemeen verkrijgbare en toegankelijke producten zijn geworden, ook voor de concurrent. Dat onderstreept des te meer dat de technologie zelf geen potentieel strategisch voordeel biedt, maar dat het erom gaat hoe organisaties deze technologieën integreren in strategische doelstellingen waarmee ze het verschil kunnen maken.

De benaderingen die tijdens deze cursus aan bod komen zijn erop gericht om meer inzicht te bieden in wat er nodig is om te kunnen profiteren van de strategische kansen die IT biedt en hoe je die kansen als organisatie kunt grijpen.
Dit doen we aan de hand van een tekstboek alsmede een aantal wetenschappelijke artikelen die de verschillende aspecten van strategisch informatiemanagement belichten.

De verworven kennis zal u tijdens de cursus direct toepassen in een aantal cases, waarin u werkt aan een oplossing of advies door in de huid van een informatiemanager te kruipen. Door te reflecteren op mogelijke oplossingen dient u tot een beargumenteerde keuze en onderbouwing van de gekozen oplossing te komen. De laatste case is een grote case waarin verschillende aspecten van de cursus samenkomen en zal worden beoordeeld voor een cijfer dat meetelt voor het eindcijfer van de cursus.

Tijdens de cursus zal tevens expliciet aandacht worden geschonken aan vaardigheden die betrekking hebben op het reflecteren op het werk van anderen. In dit kader voert u tijdens de cursus een aantal peer review-opdrachten uit, en reflecteert u op een constructieve manier op de kwaliteit van de caserapport van medestudenten. Tijdens de eerste helft van de cursus doet u één peer review-oefening; in het tweede deel volgt een peer review-opdracht die zal worden beoordeeld met een cijfer dat meetelt voor het eindcijfer.

Leerdoelen
- Bekend zijn met de belangrijkste theorie en inzichten op het gebied van informatiemanagement.
- Onderscheiden van de strategische, tactische en operationale aspecten van informatiemanagement.
- Recente ontwikkelingen op gebied van strategisch informatiemanagement kunnen herkennen in dag- en vakbladen.
- Toepassen van de theorie en inzichten op de in een praktijk case geschetste situatie.
- Gestructureerd analyseren van een case en de informatiemanagement vraagstukken kunnen identificeren.
- Kunnen reflecteren op de eigen oplossingen en zo tot een onderbouwde keuze komen.
- Kunnen reflecteren op de beoordelingen van anderen ten aanzien van de onderwerpen die in deze cursus worden behandeld (peer review).

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Bij deze cursus hoort online activerende begeleiding. Deze cursus start op vastgestelde momenten, en ook tijdens de bestudering van de cursus zijn er vaste inlevermomenten van opdrachten en feedback. U studeert samen met een groep medestudenten. Deze begeleiding is erop gericht u sneller, effectiever en met een beter begrip van de stof door de cursus te helpen. Aansluitend aan de begeleidingsperiode is uw eerste tentamenkans. Na de begeleidingsperiode heeft u nog twee tentamenkansen. Informatie over begeleiding en tentamen vindt u op de respectievelijke tabbladen.

Deze cursus is tevens onderdeel van de Focusopleiding Digitale transformatie.

Voorkennis

De cursus veronderstelt algemene kennis van de toepassing van informatiesystemen binnen de context van een organisatie en van de basisbegrippen uit de organisatiekunde en management.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus binnen de bachelor Informatiekunde wordt begeleid op afstand, gebruikmakend van de digitale leeromgeving (virtuele klas) en per mail.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. L. Bollen
1. wo 02-09-2020 / 19.00-21.00 uur
2. wo 30-09-2020 / 19.00-21.00 uur

Docenten

Dhr. dr. L. Bollen en dhr. dr. Tim Huygh.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov) en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Een deel van de vragen in het schriftelijk tentamen zal betrekking hebben op een of enkele mini-cases die onderdeel uitmaken van het tentamen.

Tijdens de cursus zal er aan meerdere cases worden gewerkt. De laatste case zal worden beoordeeld voor een cijfer en bepaalt mede het eindcijfer voor de cursus.

Tijdens de cursus voert u een aantal peer review opdrachten uit. De laatste opdracht zal worden beoordeeld voor een cijfer en bepaalt mede het eindcijfer voor de cursus.

Tentamendata

Schriftelijk tentamen: 09-11-2020, 01-02-2021, 06-07-2021.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een elektronische leeromgeving (in yOUlearn), een tekstboek van de auteurs Peppard & Ward getiteld “The strategic management of information systems” en een reader met artikelen en cases. De elektronische leeromgeving leidt u door de stof van de cursus heen en daagt u uit om op de stof te reflecteren. Verder bevat deze leeromgeving de instructie voor het bestuderen en uitwerken van de cases en het uitvoeren van de peer review opdrachten.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.