Strategisch Informatiemanagement

HEADER_INF_head_large.jpg

Strategisch Informatiemanagement

  • Informatiekunde
  • IB3402
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In de cursus wordt ingegaan op de ontwikkeling van de informatiemanagement-functie binnen de organisatie, de verschillende strategische keuzes waar de informatiemanager voor staat en het vormgeven van de informatiestrategie.

Organisaties die de voordelen van IS/IT ten volle willen benutten en mogelijke valkuilen willen vermijden, moeten IS/IT als integraal onderdeel en als fundament van hun bedrijfsstrategie behandelen, zodat er nieuwe strategische kansen kunnen worden gecreëerd. De potentiële strategische rol van IT en de gevolgen van technologische innovaties als clouddiensten, data-analyse en het internet of things plaatsen organisaties soms voor lastige vragen, zoals waar, wanneer en hoe(veel) ze in deze technologieën moeten investeren. Anderen betogen dat de strategische mogelijkheden van IT, ondanks het evidente belang ervan, beperkt zijn, omdat de meeste technologieën inmiddels algemeen verkrijgbare en toegankelijke producten zijn geworden, ook voor de concurrent. Dat onderstreept des te meer dat de technologie zelf geen potentieel strategisch voordeel biedt, maar dat het erom gaat hoe organisaties deze technologieën integreren in strategische doelstellingen waarmee ze het verschil kunnen maken.

De benaderingen die tijdens deze cursus aan bod komen zijn erop gericht om meer inzicht te bieden in wat er nodig is om te kunnen profiteren van de strategische kansen die IT biedt en hoe je die kansen als organisatie kunt grijpen.
Dit doen we aan de hand van een tekstboek alsmede een aantal wetenschappelijke artikelen die de verschillende aspecten van strategisch informatiemanagement belichten.

De verworven kennis zal je tijdens de cursus direct toepassen in een aantal cases, waarin je werkt aan een oplossing of advies door in de huid van een informatiemanager te kruipen. Door te reflecteren op mogelijke oplossingen dien je tot een beargumenteerde keuze en onderbouwing van de gekozen oplossing te komen. Naast een oefencase zal ten minste één case worden beoordeeld voor een cijfer dat meetelt voor het eindcijfer van de cursus.

Tijdens de cursus zal tevens expliciet aandacht worden geschonken aan vaardigheden die betrekking hebben op het reflecteren op het werk van anderen. In dit kader voer je tijdens de cursus een aantal peer review-opdrachten uit, en reflecteer je op een constructieve manier op de kwaliteit van het caserapport van medestudenten. Tijdens de eerste helft van de cursus doe je één peer review-oefening; in het tweede deel volgt een peer review-opdracht die zal worden beoordeeld met een cijfer dat meetelt voor het eindcijfer.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus kun je:
- de belangrijkste theorie en inzichten op het gebied van informatiemanagement uitleggen,
- de strategische, tactische en operationele aspecten van informatiemanagement onderscheiden,
- recente ontwikkelingen op het gebied van strategisch informatiemanagement herkennen in dag- en vakbladen,
- de theorie en inzichten op de in een praktijk-case geschetste situatie toepassen,
- een case gestructureerd analyseren en de informatiemanagementvraagstukken identificeren,
- reflecteren op de eigen oplossingen en zo tot een onderbouwde keuze komen,
- reflecteren op de beoordelingen van anderen ten aanzien van de onderwerpen die in deze cursus worden behandeld (peer review).

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 11 augustus 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 augustus 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2024.

Bij deze cursus hoort online activerende begeleiding. Deze cursus start op vastgestelde momenten, en ook tijdens de bestudering van de cursus zijn er vaste inlevermomenten van opdrachten en feedback. Je studeert samen met een groep medestudenten. Deze begeleiding is erop gericht je sneller, effectiever en met een beter begrip van de stof door de cursus te helpen. Aansluitend aan de begeleidingsperiode is je eerste tentamenkans. Na de begeleidingsperiode heb je nog twee tentamenkansen. Informatie over begeleiding en tentamen vind je op de respectievelijke tabbladen.

Deze cursus is tevens onderdeel van het Focusprogrmma Digitale transformatie.

Voorkennis

De cursus veronderstelt algemene kennis van de toepassing van informatiesystemen binnen de context van een organisatie en van de basisbegrippen uit de organisatiekunde en management.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus binnen de bachelor Informatiekunde wordt begeleid op afstand, gebruikmakend van de online leeromgeving (virtuele klas) en per mail.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr. T. Huygh
1. di 03-09-2024 / 20.00-21.15 uur
2. di 01-10-2024 / 20.00-21.00 uur

Docenten

Dhr. dr. T. Huygh (examinator) en dhr. dr. L. Bollen (plv examinator).

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een online leeromgeving (in Brightspace), een tekstboek van de auteurs Peppard & Ward getiteld ‘The strategic management of information systems, fourth edition’ en een elektronische reader met artikelen en cases. De online leeromgeving leidt je door de stof van de cursus heen en daagt je uit om op de stof te reflecteren. Verder bevat deze leeromgeving de instructie voor het bestuderen en uitwerken van de cases en het uitvoeren van de peer-reviewopdrachten.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de online leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.