Premaster AI: programmeren met Python

Premaster AI: programmeren met Python

  • Informatica
  • IB3502
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
  • Voor dit product gelden ingangseisen


Inhoud

Deze cursus neemt je in een snel tempo mee door wat de programmeertaal Python te bieden heeft. Python heeft handige datatypen zoals lists, tuples, sets en dictionaries, en is een heel geschikte taal om onderzoek te doen aan grote databestanden.

Python is geen statisch-getypeerde taal. Er is geen compiler die een programma controleert op fouten die met typen te maken hebben. Het is daarom extra belangrijk dat je als programmeur zelf fouten vermijdt. We besteden daarom veel aandacht aan 'netjes' programmeren, aan nadenken voor je code gaat schrijven, aan documentatie en aan testen van code.

Je begint met code van een of twee regels die je kunt testen met behulp van een interactieve interpreter, waarop je langzamerhand leert om grotere programma’s te schrijven met behulp van functies en klassen. Je leert ook om je code in modules onder te brengen. We besteden aandacht aan hoe je jouw code zo organiseert dat de code goed uitbreidbaar blijft.

Python is een handige taal om data te verzamelen (bijvoorbeeld via internet), die data te bewerken, te onderzoeken, te organiseren, en in databases onder te brengen. In deze cursus leer je hoe je dat kan doen, en daarbij hulpmiddelen als Jupyter Notebook en pandas te gebruiken.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus kun je:
- vanuit een gegeven specificatie zelfstandig een programma schrijven, gebruikmakend van de datastructuren die Python biedt, functies, klassen en modulen,
- een zelfgeschreven functie, klasse of module van documentatie voorzien,
- functies en programma’s testen en daarvoor zelf testgevallen opstellen,
- het verschil uitleggen tussen primitieve typen en niet-primitieve typen,
- de datastructuren die Python biedt gebruiken en de verschillen ertussen uitleggen,
- heldere en begrijpelijke Python-programmacode schrijven,
- met behulp van Python op verschillende manieren data verzamelen,
- met behulp van Python data analyseren en in verschillende typen databases bewaren.

Ingangseisen

Deze cursus is bedoeld voor opleidingsstudenten die zijn toegelaten tot de premaster voor de master Artificial Intelligence of Computer Science. Tevens is aanmelden voor deze cursus mogelijk als je de cursus Inleiding Informatica conform je online studiepad hebt afgerond, dan wel hebt vrijgesteld gekregen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 12 februari 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 28 januari 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 28 januari 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 februari 2024.

Voorkennis

Bij deze cursus gaan we ervan uit dat je enige ervaring hebt met een programmeertaal en daarom weet wat variabelen zijn, control-structuren als if-else of een for-loop kent en zelf functies kunt schrijven.

BegeleidingsbijeenkomstenStudiedag Informatica en Informatiekunde, Utrecht, onder voorbehoud
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. A. Swidan
vr 08-09-2023 / tijd ntb
TIjdig aanmelden via: ou.nl/inf-studiedag
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. A. Swidan
vr 16-02-2024 / startbijeenkomst / tijd ntb

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. A. Swidan en dhr.. E. Rahimi
1. do 21-09-2023 / 19.00-20.00 uur
2. do 05-10-2023 / 19.00-20.00 uur
3. do 19-10-2023 / 19.00-20.00 uur
4. do 02-11-2023 / 19.00-20.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. A. Swidan en dhr. E. Rahimi
1.do 29-02-2024 / 19.00-20.00 uur
2. do 14-03-2024 / 19.00-20.00 uur
3. do 28-03-2024 / 19.00-20.00 uur
4. do 11-04-2024 / 19.00-20.00 uur

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen en open vragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2022-2023 en 2023-2024 zijn:
voor kwartiel 1 (start 2022-2023): 10-07-2023
voor kwartiel 3 (start 2022-2023): 10-7-2023 en 13-11-2023
voor kwartiel 1 (start 2023-2024): 13-11-2023, 7-2-2024 en 8-7-2024
voor kwartiel 3 (start 2023-2024): 23-4-2024, 8-7-2024

Tentamendata

Digitaal groepstentamen: 07-02-2024 14:00, 23-04-2024 19:00, 08-07-2024 14:00.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit twee tekstboeken en een cursuswebsite.
De tekstboeken zijn:
- The Quick Python Book, Third Edition Naomi Ceder, Manning Publications,
- Python Crash Course, 2nd Edition, Eric Matthes, No Starch Press.

Mediagebruik

Je zult tijdens het volgen van deze cursus vaak software of Python-modulen moeten installeren. Je krijgt steeds aanwijzingen hoe dat te doen.
De software die je gebruikt is open source en gratis.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.