Implementeren van organisatiebrede informatiesystemen

Implementeren van organisatiebrede informatiesystemen

  • Informatiekunde
  • IB4412
  • 5 EC
  • Dit product is tijdelijk niet leverbaar
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Deze cursus richt zich op het implementatieproces van organisatiebrede informatiesystemen, waarbij de nadruk voornamelijk ligt op het belangrijkste onderdeel ervan: Enterprise Resource Planning systemen (ERP-systemen).
Sinds het einde van de twintigste eeuw zijn ERP-systemen steeds prominenter geworden als de primaire systemen voor het vervangen van diverse zelfgebouwde en gespecialiseerde systemen binnen organisaties.
Tijdens deze cursus krijg je een diepgaand inzicht in de impact en mogelijke gevolgen van het implementeren van een organisatiebreed informatiesysteem, met specifieke aandacht voor ERP-systemen, binnen een organisatie.
De focus ligt op het project dat vereist is voor een succesvolle implementatie van dit systeem. Dit inzicht verkrijg je door de kennis die is opgedaan uit relevante wetenschappelijke artikelen toe te passen op kleine cases. Op deze manier ontwikkel je een goed begrip van de verschillende aspecten die een rol spelen bij het invoeren van een organisatiebreed informatiesysteem in een organisatie.
Het afsluitende tentamen biedt jou de mogelijkheid om je verworven kennis en inzicht te demonstreren aan de hand van een schriftelijke casus, waarbij de nadruk zal liggen op de toepassing van deze kennis op ERP-systemen en hun implementatie binnen organisaties.

Leerdoelen
1. Je bent in staat om je relevante informatie over ERP-implementaties uit wetenschappelijke artikelen over ERP-implementaties eigen te maken.
2. Je bent in staat om te begrijpen wat ERP-implementaties zijn en deze te typeren.
3. Je bent in staat om de belangrijkste aandachtsgebieden voor ERP-implementaties te herkennen met hun mogelijke problemen.
4. Je bent in staat om aan de hand van de korte beschrijving van een case over een ERP-implementatie volgens relevante gezichtspunten een analyse te maken van aanwezige/te verwachten problemen.Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De cursussen Projectmanagement: implementeren van ERP-systemen IB4412 en de gelijknamige cursussen met cursuscodes MB1902, MB1912 en IB4402 zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Aanmeldingsdata

Deze cursus zal naar verwachting verschijnen per 17-08-2024.
Aanmelden is mogelijk vanaf deze datum.

Voorkennis

Verondersteld wordt beheersing van de Engelse taal en basiskennis op het gebied van management en ICT, zowel qua terminologie als methoden.

Begeleidingsvorm

In de cursus ingebakken begeleiding en de mogelijkheid om per e-mail of op de cursussite in de online leeromgeving vragen te stellen.

Docenten

Dhr. dr. ir. G. Janssens (examinator) en dhr. prof. dr. R. Kusters (plv examinator).

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

Via het tentamen toon je aan dat je in staat bent om op basis van verschillende gezichtspunten in een beschrijving van een casus over een ERP-implementatie de ERP-implementatie te typeren en een analyse te maken van bestaande/te verwachten problemen die in de implementatie voorkomen..

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een reader met journal papers, OU-materiaal, (onderdelen uit) een inleidend tekstboek, en opdrachten en cases met opdrachten en uitwerkingen. Het inhoudelijke materiaal is Engelstalig en Nederlandstalig. Materiaal dat aan het leerproces is gerelateerd is Nederlandstalig. De website van de cursus bevat het elektronische werkboek, algemene cursusinformatie en aanvullingen op het cursusmateriaal.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de online leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.