Voorbereiden afstuderen Informatiekunde

HEADER_INF_head_large.jpg

Voorbereiden afstuderen Informatiekunde

  • Informatiekunde
  • IB9702
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

De cursus vormt samen met de cursus Afstudeerproject bachelor informatiekunde (IB9806) het afstudeerproject. Tijdens het afstudeerproject ga je aan de slag met een wetenschappelijk relevant probleem van een organisatie. Voor dit probleem ga je een informatiekundige oplossing ontwerpen en/of realiseren waarbij je gebruik maakt van de Design Science Research(DSR) aanpak. Dit is een veelgebruikte wetenschappelijke methode van onderzoek binnen de informatiekunde en is gebaseerd op de ontwerpcyclus. DSR heeft een iteratief karakter wat betekent dat de ontwerpcyclus meerdere keren doorlopen wordt. Gezien de beperkte doorlooptijd van het afstudeerproject zul je de cyclus echter maar eenmaal volledig doorlopen.
In de cursus Voorbereiden afstuderen Informatiekunde maak je een start met het afstuderen en doorloop je de eerste twee stappen van de DSR-cyclus. Dit begint met het identificeren van een wetenschappelijk relevant probleem om te onderzoeken. Hiervoor doe je een literatuurstudie en voer je gesprekken met een organisatie. Dit werk je vervolgens uit in een onderzoeksdoelstelling, waarbij je criteria vaststelt waaraan een oplossing moet voldoen. Tot slot werk je dit uit in een plan van aanpak dat als uitgangspunt dient voor het vervolg van het afstuderen in de cursus Afstudeerproject bachelor informatiekunde (IB9806).

Leerdoelen
Na afronding van deze cursus kun je:
- tijdens de opleiding verkregen kennis en vaardigheden toepassen,
- een probleem en onderzoeksdoelstelling op het vakgebied van de informatiekunde formuleren,
- zelfstanding literatuur op het vakgebied vinden en de relevantie ervan beoordelen,
- binnen het kader van Design Science Research, een geschikte onderzoeksmethode(n) selecteren en verantwoorden,
- de eigen werkzaamheden plannen en binnen de daarvoor gestelde tijd uitvoeren,
- schriftelijk en mondeling helder rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden.

Ingangseisen

Je dient alle andere cursussen van de bacheloropleiding Informatiekunde te hebben afgerond, inclusief de vrije ruimte of toestemming van de examinator, maar exclusief het Afstudeerproject bachelor informatiekunde (IB9806).

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 18 november 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 3 november 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 3 november 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 17 november 2024.

Deze cursus start 28 april 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 13 april 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 13 april 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 27 april 2025.De cursus wordt twee keer per academisch jaar aangeboden. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Voorkennis

Je bouwt voor het succesvol afronden van deze cursus voort op de eerder in de bacheloropleiding verworven kennis en vaardigheden. Vooral de kennis uit de cursussen Basis academische vaardigheden (MB0612) en Methoden en technieken van onderzoek (MB0216) zijn van belang voor de voorbereiding van het afstudeerproject.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Je krijgt een docent toegewezen die je zowel inhoudelijk als procesmatig bij de uitvoering van je afstudeerproject zal ondersteunen. Het contact met de begeleider is zowel face-to-face als virtueel via videoconferencing of e-mail.

Docenten

De docenten die als begeleider zullen optreden, zijn afkomstig van de vakgroep Informatiekunde(IK). De coördinator van de cursus is mw. dr. Vanessa Dirksen, universitair docent bij de vakgroep Informatiekunde.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

In de voorbereiding van het afstuderen worden slechts de eerste hoofdstukken van de scriptie voltooid. Deze schetsen het probleem, de aanpak en criteria voor een oplossing. De beoordeling hiervan zal onvoldoende/voldoende zijn. Een voldoende geeft je toegang tot Afstuderen bachelor informatiekunde (IB 9806) waarin je de scriptie verder afrondt.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een cursuswebsite die alle benodigde informatie voor de cursus bevat. Daarnaast zul je het materiaal nodig hebben van de cursussen Basis academische vaardigheden (MB0612) en Methoden en technieken van onderzoek (MB0216).

Digitale leeromgeving

Bij de cursus hoort een cursussite in de online leeromgeving. Je vindt daar actuele studie-informatie, aanvullend cursusmateriaal en voorzieningen voor communicatie en discussie met docenten en medestudenten.