Voorbereiden afstuderen

Voorbereiden afstuderen
Informatica | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IB9902
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Het afstuderen bachelor informatica is een proeve van bekwaamheid: u laat zien dat u kunt functioneren op het niveau van academische bachelor informatica. Tegelijkertijd is het een project waarin u veel kunt leren, door zich te verdiepen in nieuwe onderwerpen en samen te werken met een onderzoeker, begeleider en eventuele teamgenoten. Verder kunnen deze cursussen u ook een aanzienlijk leereffect bieden wanneer praktijkervaring ontbreekt als het gaat om het ontwikkelen van een groter informatiesysteem in teamverband.

Onderzoekers verbonden aan de faculteit Bètawetenschappen dienen projectvoorstellen in. Als student kunt u vooraf aan de kick-off bijeenkomst deze voorstellen bekijken. Tijdens de kick-off bijeenkomst vormen de studenten teams van 2 a 3 personen en kiezen als team een project uit. Individueel werken aan een project behoort tot de mogelijkheden. Dit hangt o.a. van het project af.

Gedurende het Voorbereiden Afstuderen (VAF) verdiept u zich in de onderzoekscontext, doet u een literatuurstudie, stelt u onderzoeksvragen op, stelt u requirements op voor de applicatie die u gaat ontwikkelen en maakt u een plan van aanpak voor de uitvoer gedurende het AF. In het plan van aanpak is het verplicht een onderdeel validatie op te nemen waarin uw beschrijft en plant hoe u de resultaten van uw project in samenhang met de onderzoeksvragen gaat valideren.

Elk teamlid doet zijn eigen deelonderzoek. Elk deelonderzoek heeft zijn eigen onderzoeksvragen.
In het projectplan dat wordt opgeleverd aan het einde van het VAF, heeft elk teamlid een eigen hoofdstuk waarin zijn of haar onderzoek is beschreven.

Leerdoelen
De concrete leerdoelen zijn:
- het toepassen van vak- en methodologische kennis;
- het integreren van kennis op verschillende (deel)gebieden;
- het ontwikkelen van oplossingen voor geformuleerde problemen en hierover rapporteren;
- het formuleren van een eigen visie;
- het verantwoorden van gemaakte keuzes ten aanzien van aanpak en resultaat, met oog voor betrouwbaarheid en validiteit;
- het op een verantwoordelijke en zorgvuldige manier werken met betrouwbare technologieën;
- het analyseren, interpreteren en evalueren van de gevonden resultaten en van de uitgevoerde opdracht;
- het evalueren van de bijdrage van de uitgevoerde opdracht aan de ontwikkeling van het vakgebied waaruit de vraagstelling is gekomen;
- het formuleren van conclusies ten aanzien van de gevonden resultaten;
- het formuleren van aanbevelingen voor verder onderzoek;
- het schriftelijk en mondeling rapporteren over de resultaten van de opdracht;
- het werken onder de voorwaarden van de Nederlands gedragscode wetenschapsbeoefening;
- het samenwerken in teamverband.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus is mogelijk indien u alle propedeusecursussen plus minimaal twaalf van de volgende cursussen uit de postpropedeuse:
AppLab (IB2602) *
Besturingssystemen (IB1302)
Communicatievaardigheden (IB1402) *
Concepten van programmeertalen (IB2702)
Datastructuren en algoritmen (IB1502)
Functioneel programmeren (IB1602)
Gedistribueerde algoritmen (IB2302)
Kunstmatige intelligentie (IB2802)
Logica en informatica (IB2902)
Security en IT (IB1802)
Software engineering (IB3102)
Software testen (IB3202)
Webapplicaties: de clientkant (IB1902)
Wetenschappelijke schrijfvaardigheden (IB2002) *,
waaronder de met * gemarkeerde cursussen, conform uw online studiepad heeft afgerond of daarvoor bent vrijgesteld dan wel bent ingeschreven.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

Neem, voordat u zich aanmeldt, eerst contact op met de studieadviseur (via info@ou.nl, t.a.v. de studieadviseur BSc Informatica) om te bekijken of u toegelaten kunt worden tot deze cursus. Doe dat liefst uiterlijk zes weken voor de start van het begeleidingskwartiel.

De cursus wordt twee maal per academisch jaar aangeboden. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Studiedag Informatica)
Kwartiel 2 - begeleider: mw. prof.dr. T. Vos
za 21-11-2020 / ntb
Kwartiel 4 - begeleider: mw. prof.dr. T. Vos
za 01-05-2021 / ntb

Docenten

Mw. prof. dr. T. Vos en dhr. dr. ir. H. Passier.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Het benodigde cursusmateriaal wordt aangeboden via de cursussite in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.