Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Academic Writing
Informatica en informatiekunde | 2,5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IM0001
Prijsindicatie € 162
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In een wetenschappelijk artikel beantwoordt u een onderzoeksvraag, en u doet dat op zo'n manier dat u de lezer overtuigt van de juistheid van dat antwoord. U doet dat op de wetenschappelijke manier, dat wil zeggen dat u elke bewering onderbouwt. Zo'n onderbouwing kan bijvoorbeeld een verwijzing zijn naar een wetenschappelijke bron.

De structuur van een wetenschappelijk artikel moet zo zijn dat de lezer na de introductie de achtergrond en de noodzaak van de onderzoeksvraag begrijpt, weet hoe u het onderzoek hebt aangepakt en een idee heeft hoe de rest van het artikel is opgebouwd. In de rest van het artikel laat u dan stap voor stap zien wat het antwoord is op uw onderzoeksvraag, waarbij u steeds onderbouwt wat u beweert. U eindigt met conclusies, die gebaseerd moeten zijn op wat u in het artikel heeft laten zien, en u kunt de haken en ogen en vragen die open staan bespreken.

Een artikel op die manier opbouwen is niet eenvoudig. De taal moet bovendien helder en precies zijn. In deze cursus oefent u daarmee door een wetenschappelijk artikel te schrijven over een door de docent gegeven onderwerp, waarbij u een aantal wetenschappelijke artikelen zoekt om een vraag over dat onderwerp te beantwoorden. U schrijft een eerste versie van zo'n artikel, en krijgt dan uitgebreide feedback van de docent. Op basis daarvan schrijft u een definitieve versie, die zal worden beoordeeld.

Algemeen

Inhoud

Een artikel op de juiste manier opbouwen is niet eenvoudig. De taal moet bovendien helder en precies zijn. In deze cursus oefent u daarmee door een wetenschappelijk artikel te schrijven.
U kiest een onderwerp uit een aantal door de docent aangereikte onderwerpen, en u formuleert een onderzoeksvraag bij dat onderwerp. U zoekt een aantal wetenschappelijke artikelen om die vraag te beantwoorden op basis van de literatuur die u vindt. Bij elk onderwerp heeft de docent een conferentie gegeven over dat onderwerp om gemakkelijk te kunnen beginnen met zoeken.
U schrijft een eerste versie van een artikel, en krijgt dan uitgebreide feedback van de docent. Op basis daarvan schrijft u een definitieve versie, die zal worden beoordeeld.
De beoordeling vindt plaats op basis van het definitieve artikel, maar daarbij neemt de docent wel mee hoe uw eerste versie er uitzag.

Leerdoelen
Na het maken van deze opdracht, wordt verwacht dat u:
- een wetenschappelijk artikel kunt schrijven, met abstract, introductie, inhoudelijke secties en conclusies;
- een realistische planning kunt opstellen voor het schrijven van een wetenschappelijke tekst;
- relevante wetenschappelijke bronnen kunt vinden bij een gegeven onderwerp;
- in een artikel een logisch betoog kunt opbouwen;
- bij het schrijven van een artikel een doelgroep voor ogen kunt houden en met die doelgroep rekening kunt houden;
- uw beweringen op de juiste manier kunt onderbouwen, inclusief een verwijzing naar bronnen van elders;
- een lijst met referenties op de juiste manier kunt weergeven.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Computer Science of de masteropleiding Software Engineering.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Deze cursus start 4 september 2017 en 12 februari 2018. We adviseren u om u tot uiterlijk 14 augustus 2017 en 22 januari 2018 aan te melden, zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep.

Bij deze cursus hoort online begeleiding. Deze cursus start op vastgestelde momenten, en ook tijdens de bestudering van de cursus zijn er vaste inlevermomenten van opdrachten en feedback. U studeert online samen met een groep medestudenten. Deze begeleiding is erop gericht u sneller, effectiever en met een beter begrip van de stof door de cursus te helpen. U kunt voorafgaand aan de begeleidingsperiode in uw eigen tempo de stof alvast doornemen; het materiaal wordt één kwartiel tevoren al uitgeleverd. Tijdens de begeleidingsperiode is uw eerste inleverkans. Na de begeleidingsperiode heeft u nog twee herkansingsmogelijkheden: aan het eind van het eerstvolgende kwartiel na de begeleidingsperiode, en vlak voor het eind van uw inschrijftermijn. Informatie over begeleiding en tentamen (hier in de vorm van een instuuropdracht) vindt u op de respectievelijke tabbladen.

Voorkennis

U kunt deze cursus volgen terwijl u tegelijkertijd de cursus Design patterns volgt. U kunt er ook voor kiezen deze cursus te volgen nadat u de cursus Design patterns heeft afgerond.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus wordt digitaal begeleid, en bestaat uit uitgebreide feedback op de eerste versie van uw artikel. Dankzij de feedback ziet u waar de examinator op let bij het beoordelen van de (beoordeelde) definitieve versie.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw. ir. S. Stuurman
1. do 07-09-2017 / 19.00-20.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: mw. ir. S. Stuurman
1. do 15-02-2018 / 19.00-20.00 uur

Docenten

Dhr. dr. C. de Gouw en dhr. dr. T. van Laarhoven.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Er is een vaste inleverdatum voor de instuuropdracht tijdens de begeleidingsperiode, en twee herkansingsmogelijkheden: aan het eind van het eerstvolgende kwartiel na de begeleidingsperiode, en vlak voor het eind van uw inschrijftermijn.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit aanwijzingen op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Mediagebruik

Als student heeft u toegang tot een groot aantal online diensten die u nodig heeft tijdens uw studie. Deze zijn bereikbaar via MijnOU, uw persoonlijke online werkplek bij de Open Universiteit, Hier heeft u onder andere toegang tot onze digitale leeromgeving, tentamenroosters, en onze uitgebreide digitale bibliotheek. Houd er rekening mee dat de toegang tot de digitale bibliotheek ingaat op het startmoment van de begeleidingsperiode.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.