Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
Business Intelligence
Informatica en informatiekunde | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IM0002
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In de cursus bestudeert u een tekstboek (het Workbook leidt u daar doorheen) en voert u in groepjes van drie tot vier studenten een opdracht uit (de opdracht bestaat uit vijf taken). Daarbij onderzoekt u de huidige BI in een geschikt bedrijf en adviseert u over de toekomstige BI. U maakt daarbij gebruik van de kennis die u in de cursus hebt opgedaan.

Leerdoelen
Na het bestuderen van deze cursus wordt verwacht dat u:
- een breed overzicht hebt over het vakgebied BI;
- de BI termen consistent gebruikt;
- de BI-architectuur in een organisatie herkent en begrijpt;
- een onderbouwde mening hebt over BI in een organisatie;
- op de hoogte bent van de onderwerpen die spelen op het gebied van BI;
- uw kennis op het gebied van BI up to date kunt houden.
U laat dit zien door in een bedrijf te beschouwen welke BI-methoden worden toegepast en voor het bedrijf een onderbouwd advies op te stellen welke nieuwe methoden zinvol zijn om te implementeren, gezien de bedrijfsdoelen, de kosten-baten en de sociale aspecten.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Computer Science of de masteropleiding Business Process Management and IT.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2019. We adviseren om uiterlijk donderdag 15 augustus 2019 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 15 augustus 2019 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2019.

Deze cursus start 10 februari 2020. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2020.

Bij deze cursus hoort online activerende begeleiding. Deze cursus start op vastgestelde momenten, en ook tijdens de bestudering van de cursus zijn er vaste inlevermomenten van opdrachten en feedback. U studeert online samen met een groep medestudenten. Deze begeleiding is erop gericht u sneller, effectiever en met een beter begrip van de stof door de cursus te helpen. U kunt vooraf aan de begeleidingsperiode in uw eigen tempo de stof alvast doornemen; het materiaal wordt één kwartiel tevoren al uitgeleverd. Aansluitend aan de begeleidingsperiode is uw eerste tentamenkans. Na de begeleidingsperiode heeft u nog twee ingeroosterde tentamenkansen. Informatie over begeleiding en tentamen vindt u op de respectievelijke tabbladen.

Voorkennis

De leerstof is Engelstalig. Passieve beheersing van de Engelse taal is daarom nodig. Werkstukken mag u naar keuze in het Engels of het Nederlands maken.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus start met een online bijeenkomst waarin wordt besproken hoe de cursus succesvol doorlopen kan worden. Na inleveren van de eerste opdracht vindt de tweede online bijeenkomst plaats. Daarin worden de lastige passages in het tekstboek en de procedure van de opdrachten besproken. In de derde bijeenkomst kunnen studenten vragen inbrengen die rijzen als ze taak 2 doen.
Omdat u in groepen werkt, is een gezamenlijke start conform het rooster verplicht.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. L. Rutledge (Samen met mw.dr. M. Prats López)
1. do 05-09-2019 / 20.00-21.00 uur
2. do 10-10-2019 / 20.00-21.00 uur
3. do 31-10-2019 / 20.00-21.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. L. Rutledge (Samen met mw.dr. M. Prats López)
1. do 13-02-2020 / 20.00-21.00 uur
2. do 19-03-2020 / 20.00-21.00 uur
3. do 09-04-2020 / 20.00-21.00 uur

Docenten

Mw. dr. M. Prats López en dhr. dr. L. Rutledge.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De groepsopdracht bestaat uit het geven van een advies over het toepassen van BI. In taak 1 wordt een beschrijving van het bedrijf van de student gemaakt. Van elke drie tot vier studenten wordt één bedrijf gekozen; daaraan werkt de groep verder. In taak 2 (groep) wordt de huidige BI in dat bedrijf in kaart gebracht. In taak 3 (groep) de toekomstige en in de presentatie (groep) wordt het geheel kort samengevat in een onderbouwd advies. De taken worden gemaakt met behulp van een sjabloon. Op taak 2 krijgen de studenten feedback. Op basis van taak 3, taak 4 (persoonlijke reflectie) en de presentatie (taak 5) vindt beoordeling plaats.
Het voordeel van samenwerken is dat studenten de complexe stof beter verwerken door er met elkaar over te discussiëren. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit:
- het tekstboek Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial Perspective, 4rd Edition, by Ramesh Sharda, Dursun Delen and Efraim Turban (Pearson, 2018)
- Workbook (digitaal) met aandacht voor ethiek en duurzaamheid.

Mediagebruik

Als student heeft u toegang tot een groot aantal online diensten die u nodig heeft tijdens uw studie. Deze zijn bereikbaar via MijnOU, uw persoonlijke online werkplek bij de Open Universiteit. Hier heeft u o.a. toegang tot onze digitale leeromgeving, tentamenroosters, en onze uitgebreide digitale bibliotheek.
Om de virtuele klas bij te wonen, hebt u een goede internetverbindeing (met draad) nodig en een headset.

Digitale leeromgeving

Via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u vragen stellen aan de begeleider informatie uitwisselen en discussiëren met medestudenten over de leerstof.