Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
Research Preparation
Informatica en informatiekunde | 2,5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IM0101
Prijsindicatie € 162
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De inhoud van de cursus ligt in het verlengde van de cursus Software Evolution en heeft een schrijfopdracht met twee delen. Het eerste deel gaat over een geselecteerd artikel waarover een aantal vragen moet worden beantwoord in een template. Dit deel wordt beoordeeld met een voldoende of onvoldoende. In het tweede deel kiest u zelf twee wetenschappelijke publicaties uit op het gebied van software evolution of software maintenance die u nader bestudeert en waarover u een betoog schrijft. De gekozen artikelen moeten elkaar aanvullen of juist tegenspreken. Door kritisch te kijken naar de onderzoeksmethode, de resultaten en de conclusies komt u tot een eigen mening over het gekozen onderwerp die u onderbouwt met duidelijke argumenten. Tot slot formuleert u zo precies mogelijk een eigen onderzoeksvraag waarmee een vervolg kan worden gegeven aan het onderzoek. Het tweede deel wordt beoordeeld met een cijfer.

Bij de cursus wordt één online begeleidingsbijeenkomst georganiseerd met praktische informatie over de schrijfopdracht. In de bijeenkomst is er verder aandacht voor de wetenschappelijke methode en het uitvoeren van empirisch onderzoek voor Software Engineering, waaronder het minen van software repositories.

Leerdoelen
Na het maken van de opdracht, wordt verwacht dat u:
- de techniek en theorie achter een moderne methode voor software verbetering, software testen of software onderhoud begrijpt en kunt uitleggen;
- de opbouw van een wetenschappelijk artikel kunt samenvatten;
- de onderzoeksvraag in een wetenschappelijk artikel kunt herkennen, en kunt nagaan in welke mate het uitgevoerde onderzoek deze vraag beantwoordt;
- de beperkingen van een onderzoek kunt opnoemen die mogelijk tot vervolgvragen leiden;
- kunt aangeven wat de bijdrage van een artikel is ten opzichte van de al bestaande literatuur;
- de gehanteerde onderzoeksmethode kunt herkennen;
- kunt bepalen of er gegevens voor het onderzoek zijn verzameld en geanalyseerd, en zo ja, welke;
- kennis hebt van de verschillende onderzoeksmethoden en de wetenschappelijke methode in het bijzonder;
- een samenhangend betoog kunt houden over de inhoud van een wetenschappelijk artikel;
- ideeën en meningen helder op kunt schrijven en deze met feiten kunt onderbouwen;
- een eigen onderzoeksvraag kunt formuleren als een vervolg op bestaand onderzoek.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Computer Science of de masteropleiding Software Engineering.
U dient nog inschrijfrechten te hebben voor de cursus Software Evolution (IM0202) of deze cursus met een certificaat afgesloten te hebben.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 18 november 2019. We adviseren om uiterlijk zondag 3 november 2019 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 3 november 2019 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 17 november 2019.

Deze cursus start 27 april 2020. We adviseren om uiterlijk zondag 12 april 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 12 april 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 26 april 2020.

Bij deze cursus hoort online activerende begeleiding. Deze cursus start op vastgestelde momenten, en ook tijdens de bestudering van de cursus zijn er vaste inlevermomenten van opdrachten en feedback. U studeert online samen met een groep medestudenten. Deze begeleiding is erop gericht u sneller, effectiever en met een beter begrip van de stof door de cursus te helpen. U kunt vooraf aan de begeleidingsperiode in uw eigen tempo de stof alvast doornemen; het materiaal wordt één kwartiel tevoren al uitgeleverd. Aansluitend aan de begeleidingsperiode is uw eerste tentamenkans. Na de begeleidingsperiode heeft u nog twee ingeroosterde tentamenkansen. Informatie over begeleiding en tentamen vindt u op de respectievelijke tabbladen.

Voorkennis

De vereiste voorkennis bestaat uit de stof van de cursussen IM0202 Software Evolution en IM0001 Academic Writing.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Per kwartiel worden groepen studenten gevormd. De docent organiseert één online bijeenkomst waarin praktische informatie over de schrijfopdrachten wordt gegeven. Daarnaast komt de wetenschappelijke methode aan bod en een inleiding in empirisch onderzoek voor Software Engineering. De bijeenkomst vindt plaats in de avonduren.
De geboden begeleidingsbijeenkomst heeft een zeer grote toegevoegde waarde en een verhoogde slagingskans.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. F. van den Broek
1. di 10-12-2019 / 19.30-21.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. F. van den Broek
1. wo 06-05-2020 / 19.30-21.00 uur

Docenten

Dhr. dr. F. van den Broek, mw. dr. F. Aivaloglou en dhr. dr. G. Alpár.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De schrijfopdracht omvat twee delen. Het eerste deel van de schrijfopdracht wordt beoordeeld met een voldoende/onvoldoende. Daarnaast ontvangt u feedback op uw antwoorden. Het tweede deel wordt beoordeeld met een cijfer, wat tevens het eindcijfer voor de cursus is.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot.

Cursusmateriaal

Bij deze cursus wordt geen schriftelijk materiaal uitgeleverd: al het materiaal is digitaal beschikbaar via de digitale leeromgeving.

Mediagebruik

Als student heeft u toegang tot een groot aantal online diensten die u nodig heeft tijdens uw studie. Deze zijn bereikbaar via MijnOU, uw persoonlijke online werkplek bij de Open Universiteit, Hier heeft u o.a. toegang tot onze digitale leeromgeving, tentamenroosters, en onze uitgebreide digitale bibliotheek.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.