Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
Voorbereiden afstudeeropdracht BPMIT
Informatica en informatiekunde | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IM0602
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Voordat u een begin kunt maken met de empirische fase van uw afstudeeronderzoek, dient u een gedegen plan voor te leggen aan de begeleider van de (thesis)track. Om tot het plan te komen, doorloopt u de voorbereiding afstudeeronderzoek BPMIT. De begeleider van de voorbereiding afstudeeronderzoek en een medebeoordelaar beoordelen het plan en keuren het plan goed of af. Bij goedkeuring kunt u de volgende fase van het afstuderen doorlopen.

In het kort is er aandacht voor het formuleren van probleemstellingen, de aanleiding van verder onderzoek herkennen en toepassen voor eigen onderzoek, de relevantie van het onderzoek aantonen en presenteren, het onderbouwen van relaties in de literatuur en het verdiepen in onderzoeksmethodologie van kwantitatieve en/of kwalitatieve aard.

Het te kiezen onderwerp is een theoretisch onderwerp. Het moet aansluiten bij bestaande theorieën en moet praktisch onderzoek mogelijk maken. U bent daarom niet vrij in het kiezen van een onderzoekstopic. Onderzoeksvragen zijn geformuleerd vanuit een onderzoeksprogramma zoals gangbaar in het wetenschappelijke bedrijf. Dit garandeert dat u zult worden begeleid door een expert op het onderwerp van onderzoek.

Leerdoelen
Na afronding van de cursus:
- bent u in staat om op basis van een afgebakend thema en literatuur die door de afstudeerbegeleider is aangereikt een probleemstelling te formuleren.
- bent u in staat om de probleemstelling te verwoorden en de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie aan te duiden.
- kunt u literatuuronderzoek verrichten en op basis daarvan het theoretisch kader vaststellen.
- bent u in staat om een geschikt onderzoeksplan op te stellen (met aandacht voor de methode van onderzoek, dataverzameling, operationalisering van variabelen, validiteit).

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Business Process Management and IT en het grootste deel van de cursussen succesvol hebben afgesloten. Meer details over de procedure vinden studenten in het opleidingsportaal in de leeromgeving.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Deze cursus start jaarlijks in september en februari. Voorlichting over werkwijze en opdrachten wordt verzorgd in juni en januari via een virtuele klasbijeenkomst en via informatie in het opleidingsportaal in de leeromgeving. Rondom de voorlichting wordt ook de uiterste datum van aanmelden bekend gemaakt. Studenten die geen toegang hebben tot het opleidingsportaal kunnen zich daarvoor aanmelden via info@ou.nl onder vermelding van hun studentnummer. Op basis daarvan kunt u zich aanmelden (eerst voor de cursus en aanvullend voor een specifieke afstudeeropdracht).
De voorlichting over het afstudeertraject BPMIT in 2018-2019 en 2019-2020 worden gegeven:
- woensdag 12 juni 2019 ten behoeve van de start in september 2019;
- woensdag 11 dec 2019 ten behoeve van de start in februari 2020;
- woensdag 10 juni 2020 ten behoeve van de start in september 2020.

Bij deze cursus hoort online activerende begeleiding. Deze cursus start op vastgestelde momenten, en ook tijdens de bestudering van de cursus zijn er vaste inlevermomenten van opdrachten en feedback. U studeert online samen met een groep medestudenten maar voert uw gehele opdracht individueel uit. Deze begeleiding is erop gericht u sneller, effectiever en met een beter begrip van de stof door de cursus te helpen. Informatie over begeleiding en tentamen vindt u onder de respectievelijke tabbladen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Individuele begeleiding in groepen. U wordt per mail op de hoogte gebracht van desbetreffende begeleiding.
Iedere docent plant met zijn of haar groep een aantal begeleidingsbijeenkomsten in.

Docenten

De leden van de afstudeercommissie worden u toegewezen op basis van het onderwerp.
Afstudeercoördinator: mw. dr. M. Prats-López (e-mailadres: afco.bpmit@ou.nl).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een elektronische introductie met als titel 'Afstudeertraject Business Process Management and IT; introductie tot de cursus' (beschikbaar via de digitale leeromgeving) en een Engelstalig tekstboek Saunders, M. e.a. over methoden en technieken van onderzoek in de managementwetenschappen.

Digitale leeromgeving

Als student (na aanmelden) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.