Key Topics in Artificial Intelligence

Key Topics in Artificial Intelligence

  • Informatica
  • IM0702
  • 5 EC
  • Vanaf € 336


Inhoud

Deze startcursus biedt een snelle introductie tot een aantal hoofdgebieden van de kunstmatige intelligentie. De cursus behandelt in een hoog tempo belangrijke, technische onderwerpen over de gehele breedte van de AI. Een eerste deel gaat over de ideeëngeschiedenis van de AI, inclusief de Cybernetica. Een tweede deel, het zwaartepunt van het vak, behandelt de ideeën, concepten en technieken van een aantal belangrijke richtingen binnen de AI. Het derde deel bestaat uit een kritische analyse van toekomstige ontwikkelingen van de AI, voorzien en onvoorzien, en de consequenties daarvan voor de samenleving. Tijdens de loop van de cursus ga je ook in kleine groepen werken aan een kleine theoretische of praktische opdracht. In de praktische opdrachten moet via de programmeertaal Python een bestaand systeem of bestaand experiment gebruikt worden voor een oefening of experiment. De opdrachten worden gekozen uit een van tevoren door de docenten gepresenteerde lijst van mogelijkheden. De combinatie van een brede, inhoudelijke inleiding tot het vakgebied, en een hands-on-verkenning van de mogelijkheden van AI-systemen maken dit vak tot een effectieve inleiding tot de master AI.

Leerdoelen
Na afronding van deze cursus kun je:
- de belangrijkste gebieden van de AI herkennen en benoemen (Model-based AI, Machine Learning, Multiagent Systems, Natural Language Processing, Computer Vision, Robotics, Responsible AI), de geschiedenis en de belangrijkste richtingen in de AI omschrijven, en reflecteren op de plek van het wetenschapsgebied AI in onze samenleving,
- technische en conceptuele uitdagingen in deelgebieden van de AI duiden, een kritische blik geven over de (on)mogelijkheden op die deelgebieden,
- een onderbouwde visie geven over hoe de huidige ontwikkelingen in de AI kunnen leiden tot nieuwe, technologische doorbraken, maar ook hoe ze kunnen leiden tot onvoorziene consequenties, in het bijzonder wat mogelijke ethische gevolgen en nieuwe verantwoordelijkheden zijn,
- op kleine schaal bestaande AI-algoritmen, of Python-implementaties van AI-systemen, gebruiken om daarmee theoretische exploraties of praktische experimenten te kunnen repliceren of systemen te kunnen hergebruiken in een nieuwe context,
- effectief bronnen kennen en doorzoeken om nieuwe kennis omtrent AI te verwerven, zoals uit tijdschriften, conferenties, websites en boeken, maar ook uit online gemeenschappen en andere online bronnen om bij te blijven op het vakgebied,
- adequaat een aspect van de huidige AI analyseren, kritisch analyseren en helder, schriftelijk rapporteren wat de uitdagingen zijn op dat gebied, en waar innovaties in dit deelgebied toe kunnen leiden.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 13 februari 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 29 januari 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 29 januari 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 12 februari 2023.

Deze cursus start in kwartiel 3.
Overweeg je om met de master te starten, meld je dan tijdig aan voor een adviesgesprek met onze studieadviseur.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus kent een startbijeenkomst en nog drie andere bijeenkomsten gedurende het eerste kwartiel. Een andere run van de cursus is in het derde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Studiedag Informatica of online-bijeenkomst
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.prof.dr. H. van Ditmarsch
vr 02-09-2022 / 15.00-16.30 uur

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.prof.dr. H. van Ditmarsch
1. do 22-09-2022 / 19.00-20.30 uur
2. do 06-10-2022 / 19.00-20.30 uur
3. do 20-10-2022 / 19.00- 20.30 uur

Studiedag Informatica of online-bijeenkomst
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.prof.dr. H. van Ditmarsch
vr 17-02-2023 / tijd ntb

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.prof.dr. H. van Ditmarsch
1. do 09-03-2023 / 19.00-20.30 uur
2. wo 22-03-2023 / 19.00-20.30 uur
3. do 06-04-2023 / 19.00-20.30 uur

Aanmelden begeleiding

Deelname aan de begeleidingsbijeenkomst op de Informatica studiedag in de Jaarbeurs Utrecht op vrijdag 2 september 2022 is gratis maar in verband met groepsindelingen en de broodmaaltijd is tijdig aanmelden (en afmelden) verplicht. Je kunt je tot 22 augustus 2022 aanmelden voor de Informatica studiedag door het aanmeldformulier in te vullen op de website.
Indien je toch niet kunt deelnemen aan de Informatica studiedag verzoeken we jou om af te melden via deze link zodat studenten die op de reservelijst staan kunnen deelnemen.

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

U dient zich zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2021-2022 en 2022-2023 zijn:
voor kwartiel 3 (start 2021-2022): 14-11-2022
voor kwartiel 1 (start 2022-2023): 14-11-2022, 7-2-2023 en 11-7-2023
voor kwartiel 3 (start 2022-2023): 25-4-2023, 11-7-2023.

De groepsopdracht dient te worden uitgevoerd door twee of drie studenten gezamenlijk.

Tentamendata

Digitaal groepstentamen: 14-11-2022 19:00.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Russell & Norvig: Artificial Intelligence (4e editie) ('schoon')
Het online woordenboek

Cursusmateriaal

Deze cursus gebruikt het tekstboek Russell, S.,& Norvig, P. (2021) Artificial intelligence: a modern approach. Fourth edition, global edition. Daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van een Study guide.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.