Responsible Artificial Intelligence

Responsible Artificial Intelligence

  • Informatica
  • IM0802
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Het verantwoordelijk gebruik van technieken uit de kunstmatige intelligentie is zeer belangrijk in een tijdperk waarin er steeds meer gebruik gemaakt wordt van slimme algoritmen, en waarin deze technologie alomtegenwoordig is. Deze cursus gaat over de ethische kanten van de AI. Enerzijds gaat dit over een ethische analyse van de consequentie van verschillende typen algoritmen, zoals predictie en profiling, experimentatie en datakoppeling. Anderzijds gaat dit over technische oplossingen voor ethische consequenties van algoritmen, bijvoorbeeld door uitlegbaarheid en interpreteerbaarheid van algoritmen, en de ontwikkeling van algoritmen die eerlijker zijn (en wat eerlijk dan is) of die expliciet bepaalde biases vermijden, of zelfs algoritmen die zelf kunnen redeneren over ethische afwegingen in complexe situaties. De cursus onderwijst een systematiek voor het bestuderen van de consequenties van algoritmen, en het behandelt moderne, technische oplossingen voor responsible en safe AI.

Leerdoelen
Na het bestuderen van deze cursus:
- Kun je verschillende ethische zienswijzen beschrijven, de specifieke kenmerken van ethiek in een digitale wereld herkennen, op basis hiervan het vakgebied “verantwoorde AI” beschrijven, typeren welke ethische uitdagingen oud en nieuw zijn en duiden wat hun impact is en verklaren waarom.
- Kun je de hoofdrichtingen in de huidige stand van zaken aangaande verantwoorde AI beschrijven, ken je de belangrijkste concepten en zienswijzen, ken je de belangrijkste maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen, heb je een, of enkele, deelgebied(en) nader verkend, en kun je reflecteren, ook samen met anderen, over verantwoorde inzet van AI, vanuit verschillende standpunten van belanghebbenden.
- Kun je op een systematische wijze een gegeven technologische ontwikkeling of domein aangaande verantwoorde AI analyseren en problematiseren, relateren aan wetenschappelijke literatuur, met aandacht voor de consequenties en belanghebbenden, en daar een wetenschappelijk onderbouwd en systematisch beargumenteerde analyse van geven, en daar schriftelijk over rapporteren.
- Heb je kennis en inzicht in hoe consequenties van technologische ontwikkelingen in de AI enerzijds middels wetenschappelijke, sociaal-maatschappelijke of juridische maatregelen voorkomen kunnen worden, en anderzijds gemitigeerd kunnen worden middels ontwerptechnische en technologische oplossingen uit de AI, en kan beide typen oplossingen beschrijven, contrasteren, en evalueren.
- Kun je, in teamverband, een voorgenomen toepassing van AI in een domein systematisch analyseren vanuit een ontwerpperspectief, kun je gepast gereedschap in de vorm van richtlijnen en ontwerpprincipes gebruiken om tot een beter ontwerp te komen, en kun je oplossingen aandragen voor specifieke ethische uitdagingen van AI-technologie, om ongewenste effecten te vermijden of verminderen, en kan hierover schriftelijk rapporteren.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 10 februari 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2025.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er zijn zes begeleidingsbijeenkomsten.

Begeleidingsbijeenkomsten


Studiedag Informatica en Informatiekunde Utrecht, onder voorbehoud
Kwartiel 3 - begeleider: mw.dr.ir. C. Maathuis
1. vr 14-02-2025 / tijd wordt nader bekend gemaakt
TIjdig aanmelden via: ou.nl/inf-studiedag

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: mw.dr.ir. C. Maathuis
2. do 20-03-2025 / 19.00-21.00 uur
3. do 17-04-2025 / 19.00-21.00 uur
4. vr 23-05-2025 / 19.00-21.00 uur
5. vr 04-07-2025 / 19.00-21.00 uur

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Deze cursus wordt afgerond met twee opdrachten. Een individueel essay (telt voor 60 procent mee) en een design-opdracht (telt voor 40 procent mee).

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus maakt gebruik van een cursushandleiding met een beschrijving van de cursus, leerdoelen, opdrachtsomschrijvingen, opdrachten, en leeswijzers voor de te lezen artikelen alsmede digitaal studiemateriaal.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de online leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.