Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Afstudeeropdracht Computer Science
Informatica en informatiekunde | 30 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IM990C
Prijsindicatie € 1944
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

U kunt het hele jaar door met de cursus starten.
In deze afstudeeropdracht laat u zien dat u voldoet aan de eindtermen van de masteropleiding Computer Science: een werkend informatiesysteem of werkende applicatie bouwen, onderzoek doen naar nieuwere en betere applicaties en systemen en daarover communiceren.

Algemeen

Inhoud

In deze fase van het afstudeertraject voert u de afgesproken activiteiten uit zoals deze door uw afstudeercommissie zijn goedgekeurd. In het uitwerken van uw onderzoeksplan toont u aan dat u de volgende kennis en vaardigheden hebt verworven:
- het toepassen van vak- en methodologische kennis;
- het integreren van kennis op verschillende (deel)gebieden;
- het abstraheren van de praktijksituatie naar een generieke oplossing en het terugvertalen van de resultaten in wetenschappelijke termen;
- het ontwikkelen van oplossingen voor geformuleerde problemen;
- het formuleren van een gefundeerde eigen visie;
- het verantwoorden van gemaakte keuzes ten aanzien van aanpak en resultaat met oog voor betrouwbaarheid en validiteit;
- het op een verantwoordelijke manier ontwerpen met betrouwbare technologieën;
- het analyseren, interpreteren en evalueren van de gevonden resultaten en van de uitgevoerde opdracht;
- het evalueren van de bijdrage van de uitgevoerde opdracht aan de ontwikkeling van het vakgebied waaruit de vraagstelling is gekomen;
- het formuleren van conclusies ten aanzien van de gevonden resultaten;
- formuleren van aanbevelingen voor verder onderzoek;
- schriftelijk en mondeling rapporteren over de resultaten van de opdracht;
- het werken onder de voorwaarden van de Nederlands gedragscode wetenschapsbeoefening.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Computer Science. Daarnaast kunt u pas starten met de afstudeeropdracht nadat uw onderzoeksplan is goedgekeurd en beoordeeld door uw afstudeercommissie.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus vormt samen met de IM0004 Voorbereiden afstudeeropdracht CS het totale afstudeertraject. Dit afstudeertraject is een verplicht onderdeel in de masteropleiding Computer Science.
U kunt het hele jaar door met de cursus starten. Informatie over begeleiding en tentamen vindt u op de respectievelijke tabbladen.

Voorkennis

De kennis en vaardigheden uit de pre-afstudeerfase.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus heeft geen vast startmoment. Naast individuele begeleiding van de afstudeerbegeleider neemt u deel aan de afstudeerbijeenkomsten.
- U werkt grotendeels zelfstandig maar houdt via e-mail, skype en bijeenkomsten contact met uw afstudeerbegeleider.
- U woont de bijeenkomsten van afstudeerders bij die tweemaandelijks (face-to-face) gehouden worden voor afstudeerders, rapporteert daar over uw voortgang en houdt enkele malen een presentatie over uw werk.
- U krijgt feedback op tussenresultaten (meestal nadat die op schrift zijn gesteld of op een afstudeerbijeenkomst zijn gepresenteerd).
Individueel. Deelname aan afstudeerbijeenkomsten.
- U werkt grotendeels zelfstandig maar houdt via e-mail, skype en bijeenkomsten contact met uw teamgenoten en met de afstudeerbegeleider.
- U woont de bijeenkomsten van afstudeerders bij die tweemaandelijks (face-to-face) gehouden worden voor afstudeerders, rapporteert daar over uw voortgang en houdt enkele malen een presentatie over uw werk.
- U krijgt feedback op tussenresultaten (meestal nadat die op schrift zijn gesteld of op een afstudeerbijeenkomst zijn gepresenteerd).

Begeleidingsbijeenkomsten

Voor data, tijden en locatie van de afstudeerbijeenkomsten master Business Process Management & IT, master Computer Science en master Software Engineering, zie onze website http://portal.ou.nl/web/informatica/afstuderen.

Docenten

De leden van de afstudeercommissie worden u toegewezen op basis van het onderwerp.
Afstudeercoördinator: dhr. dr. B. Heeren.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Scriptie.

Tentamentoelichting

De opdracht bestaat uit een afstudeerverslag en een afstudeervoordracht.
U krijgt drie deelcijfers, voor achtereenvolgens
- de inhoud (waaronder uw scriptie en de ontwikkelde software)
- het proces (onder meer gaat dit om uw functioneren, de mate van zelfstandigheid, het uitvoeren van de opdracht volgens de planning)
- uw voordracht.
Uw eindcijfer is het gewogen gemiddelde van deze drie deelcijfers (gewichten respectievelijk 60%, 30% en 10%), waarbij alle deelcijfers voldoende moeten zijn.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Mediagebruik

Als student heeft u toegang tot een groot aantal online diensten die u nodig heeft tijdens uw studie. Deze zijn bereikbaar via MijnOU, uw persoonlijke online werkplek bij de Open Universiteit, Hier heeft u o.a. toegang tot onze digitale leeromgeving, tentamenroosters, en onze uitgebreide digitale bibliotheek.