Mini-module Innoveren en samenwerken voor de grote transities

Home_CPPINNO_14916_head_large.jpg

Mini-module Innoveren en samenwerken voor de grote transities

 • Managementwetenschappen
 • Contractonderwijs
 • Taal Nederlands
 • Certificaat
 • Alléén maatwerkprogramma mogelijk
 • circa 20 studie uren
 • Prijs op aanvraag
 • In samenwerking met MalieAcademy
 • Online + face 2 face bijeenkomsten
Benieuwd hoe je als onderneming kunt werken aan innovatie voor de grote transities, welke kansen die transities je bieden, en ook welke uitdagingen je tegenkomt als je gaat samenwerken met innovatiepartners? Wil jij in kaart brengen hoe je jouw innovatiepotentieel zo kan inzetten dat je die transities echt het hoofd kan bieden en welke samenwerkingspartners je daarbij kunnen helpen? In deze module krijg je de kennis en tools aangereikt om voor je eigen onderneming succesvolle innovatieve samenwerkingen aan te gaan.


Wat leer je in deze opleiding?

Nederland staat voor een aantal grote transities: de energietransitie, de zorg die betaalbaar, betrouwbaar én toegankelijk moet zijn en blijven, verduurzaming van steden en een duurzame voedselvoorziening. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Deze uitdagingen vragen om innovatie en bieden ondernemers kansen. Tegelijk zijn de vraagstukken zo veelzijdig en complex, dat ondernemers die niet alleen aankunnen.

Ze vragen om samenwerking; niet alleen met de ‘usual suspects’, zoals leveranciers en bestaande klanten, maar juist ook met ‘onbekende’ partijen, zoals potentiële klanten in nieuwe markten, ondernemers in andere sectoren of publieke organisaties. Samenwerkingsverbanden met nieuwe partners zijn nodig om de weg te effenen voor grote wijzigingen in bestaande systemen, om de uiteenlopende belangen van vele stakeholders af te stemmen en ook om allerlei bezwaren tegen innovatie weg te nemen. Echter, hoe onbekender de partners en hoe meer verschillen er tussen partners zijn, des te moeilijker het blijkt om samen te werken, laat staan resultaten te bereiken.
 
In deze mini-module krijgen deelnemers praktische handvatten om in het licht van de grote uitdagingen van onze tijd slimme samenwerkingen aan te gaan. Deelnemers worden zich niet alleen bewust van barrières en problemen die onvermijdelijk bij samenwerking gaan spelen, maar leren ook hoe zij die barrières kunnen omzeilen of verlagen en hoe ze verschillen tussen partners juist in hun voordeel kunnen gebruiken. Ondernemers die deelnemen aan deze module zijn na afloop toegerust met kennis en interventies om samenwerking voor innovatie aan te gaan en te managen.
 

Leerdoelen

 • Deelnemers begrijpen de complexe aard van de grote uitdagingen van deze tijd en de kansen die deze uitdagingen bieden voor innovatie.
 • Deelnemers begrijpen waarom samenwerking met ‘ongebruikelijke’ partners bij het aangaan van zulke uitdagingen nodig is.
 • Deelnemers krijgen handvatten om de juiste partners te kiezen voor dit type samenwerking.
 • Deelnemers krijgen een beeld van barrières in dit type samenwerking.
 • Deelnemers leren over interventies die ze kunnen toepassen om succesvol te innoveren in samenwerkingsverbanden, ondanks barrières.

Partners

Onze partner in deze module is de MalieAcademy, onderdeel van MKB-Nederland en VNO-NCW.
 
Deze module is in nauwe samenwerking met de MalieAcademy ontwikkeld voor innovatieve ondernemers die de kansen willen benutten die gepaard gaan met de huidige grote transities m.b.t. energie en duurzaamheid, AI en Big Data, globalisering, digitalisering, arbeidsmarkt en gezondheidszorg.
 
Je doorloopt de module samen met een kleine groep mede-ondernemers onder begeleiding van docenten die kennis hebben van de laatste academische inzichten op innovatiegebied en tevens een stevige praktijkervaring meebrengen. Je gaat aan de slag met je eigen casus en kiest daarvoor een uitdaging waar jouw onderneming nu of op korte termijn voor staat en sluit de module af met een korte pitch over jouw innovatieplan.
 
Logo MalieAcademy
 

Begeleiding

De mini-module wordt aangeboden volgens de activerende en persoonlijke didactiek van de Open Universiteit. Dat is deels online. De mini-module duurt zes weken en bestaat uit ongeveer 20 studie-uren. Er is drie keer een bijeenkomst: een kick-off op locatie in Utrecht, een online sessie voor groepswerk met break-out rooms, en een afsluiting met ‘pitches’ van de ontwikkelde plannen en een netwerkborrel, tevens op locatie in Utrecht. Buiten de bijeenkomsten maken deelnemers gebruik van een cursussite met korte films die een inhoudelijke introductie geven op de cursus en kleine opdrachten die worden uitgewerkt.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Aanmelden

Aanmelden voor dit maatwerkprogramma is mogelijk. Hiervoor kun je contact opnemen met Charissa Franssen.

Prijsinformatie

Prijs op aanvraag.

Fiscale aftrekbaarheid

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar. In plaats hiervan komt het STAP-budget.
 
Wat is het STAP-budget?
Het STAP-budget is een subsidie voor werkenden en werkzoekenden voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Nu de fiscale aftrek scholingskosten per 1 januari 2022 vervalt, vervangt het STAP-budget deze regeling. Meer informatie lees je op de website van rijksoverheid.nl.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

Na positieve afronding van deze minimodule ontvang je een certificaat.

Contact

Wil je in contact komen met het Business Team voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een incompany-traject kun je contact met ons opnemen.
Als je vragen hebt over een maatwerkprogramma dan svp specifiek vragen naar Charissa Franssen.