Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Ondernemen en managen
Managementwetenschappen | 10 studiepunten (EC)
Code MB0104
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus Ondernemen en managen is opgebouwd in 5 blokken.

Human Resource Management (HRM)
In iedere organisatie werken mensen en het is de taak van een manager om samen met de medewerkers de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. In het blok Human Resource Management laten wij u eerst kennismaken met verschillende aspecten van HRM zoals uitgangspunten, dimensies, perspectieven en strategische keuzes. Daarna gaan we nader in op een populair, maar ook controversieel begrip, het competentiemanagement (CM).
Competentiemanagement is een vorm van personeelsbeleid waarbij het er om gaat de beschikbare of gewenste competenties van de medewerkers en de strategische doelen van de organisatie op elkaar af te stemmen. Gegeven de grote dynamiek waarmee organisaties worden geconfronteerd en de noodzaak van 'de juiste vrouw of juiste man op de juiste plaats' moeten organisaties daarbij veel aandacht besteden aan de ontwikkeling van medewerkers. In de tweede studietaak gaan we hier op in aan de hand van vragen als 'hoe gaan en hoe kunnen organisaties omgaan met CM' en 'wat zijn de voor- en nadelen'.

Strategie
Elke organisatie moet rekening houden met haar omgeving. Het management zal van tijd tot tijd haar positie moeten evalueren om te bekijken of de organisatie nog voldoende competitief is. In dit blok maakt u kennis met de sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen van de organisatie. Strategie is een permanent evoluerend proces. Een introductie op strategie geeft een eerste aanzet om de kwaliteit en slagvaardigheid van een organisatie te verbeteren.

Procesmanagement
In het blok Procesmanagement behandelen we het vakgebied procesmanagement. Procesmanagement richt zich op de wijze waarop operationele processen worden beheerst en verbeterd kunnen worden. Dat betekent dat de samenhang tussen de bedrijfsprocessen bekend moet zijn. Een bedrijfsproces is een aaneenschakeling van activiteiten om een bepaalde uitkomst (dienst of product) te bereiken. Met behulp van process mapping is het mogelijk om bedrijfsprocessen op een eenvoudige manier te identificeren en toegankelijk te maken, maar ze vervolgens ook te beheersen.
In de eerste studietaak behandelen we de belangrijkste begrippen op het gebied van procesmanagement en process mapping. In de tweede studietaak laten we zien wat de belangrijkste methoden en technieken zijn die gebruikt kunnen worden bij process mapping.

Dienstenmarketing
In het blok Dienstenmarketing gaan we nader in op specifieke vraagstukken binnen dienstverleningsprocessen en het dienstverleningssysteem. Het doel van een dienstverleningsproces is het oplossen van problemen van cliënten. Dit speelt zich af binnen een dienstverleningsproces, dat voor de cliënt deels waarneembaar is (= frontoffice) en zich deels achter gesloten deuren afspeelt (= backoffice). Na deze inleidende studietaak komen achtereenvolgens het marketingbeleid van de verschillende soorten dienstverlening, afnemersgedrag, strategisch marketingmanagement en interne marketing aan bod.

Financieel management
Financieel management wordt wel gedefinieerd als de kunst en wetenschap van financieel beheer. Uitgangspunt voor de financiële situatie vormt het jaarverslag en om deze te kunnen analyseren, wordt vaak gebruik gemaakt van kengetallen. In studietaak 1 hebt u een eerste kennismaking met de beoordeling van de financiële positie met behulp van kengetallen. Daarnaast krijgen financieel managers voortdurend te maken met beslissingen rond het al dan niet doen van investeringen of het kiezen tussen verschillende projecten. De tijdswaarde van geld speelt hierbij een belangrijke rol, want er worden nú uitgaven overwogen waarvan de gevolgen voor de toekomstige kasstromen moeten worden beoordeeld. Hiervoor zijn beslissingsmethoden ontwikkeld; met een paar zult u kennismaken in studietaak 2.
Let op: op de cursussite op Studieaanbod worden de Korte webtekst en Lange beschrijving onder elkaar geplaatst. De teksten, of een deel daarvan, mogen daarom niet gelijk zijn aan elkaar.

Leerdoelen
In dit startersprogramma maakt de student kennis met de verschillende blokken van de bacheloropleiding. Dit houdt in dat een student na bestudering van het startersprogramma kennis heeft verworven van:
- de problematiek die speelt op het gebied van HRM en nader heeft kennis gemaakt met competentiemanagement;
- de manier waarop een organisatie strategie bepaalt en omgaat met strategiewijzigingen;
- de wijze waarop binnen een organisatie omgegaan wordt met processen en hoe de effectiviteit en efficiency van dergelijke processen verhoogd kan worden;
- de marketing van diensten en nader heeft kennisgemaakt met specifieke vraagstukken als 'hoe om te gaan met de rol die de klant zelf speelt in het dienstverleningsproces';
- de financieel-administratieve dimensies van het managen van een organisatie.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 10 februari 2020. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2020.

Ondernemen en managen is de starterscursus van de bacheloropleiding Bedrijfskunde.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de gelijknamige cursus met code B02112. Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er zijn diverse contactmomenten in de cursus. Allereerst begint de cursus met een fysieke startbijeenkomst. Via de cursussite krijgt u feedback op ingeleverd werk die kan bestaan uit een automatische terugkoppeling of een individuele terugkoppeling van de begeleider. Ook is het mogelijk dat opdrachten in de virtuele bijeenkomsten globaal aan bod komen.

Begeleidingsbijeenkomsten


Den Bosch
Opmerking: Startdag bacheloropleiding
Kwartiel 1 - begeleider: Diverse docenten
1. vr 06-09-2019 / 12.00-17.00 uur

Aanmelden begeleiding

Voor iedereen die start met studeren in de bacheloropleiding Bedrijfskunde wordt er een verplichte startbijeenkomst georganiseerd. De eerstvolgende startbijeenkomst vindt plaats op de vergaderlocatie '1931' in 's Hertogenbosch op vrijdag 14 februari 2020 van 12.00 tot 17.00 uur (plaats en tijd onder voorbehoud). Klik hier voor meer informatie.

Docenten

Dhr. drs. J. van den Boomen en mw. drs. M. Crijns.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De afsluiting van de cursus bestaat uit een bijzondere verplichting. De bijzondere verplichting bestaat uit vijf toetsopdrachten aan het eind van elk blok. Daarin wordt een beroep gedaan op het reflecterend vermogen. In de (oefen)casussen heeft de student de verworven kennis kunnen toepassen op de gefingeerde casus van een verzorgingshuis. In de eindcasus zal de student ditzelfde moeten doen op de eigen organisatie of een organisatie die de student van nabij kent.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit twee cursusreaders met artikelen en overdrukken van tekstboeken, het tekstboek Dienstenmarketingmanagement van De Vries, Lancée, van Helsdingen en Borchert en het tekstboekje Process Mapping van Hans Terhurne en Jan ter Welle.

Mediagebruik

Per blok wordt een Virtuele Klas-sessie aangeboden.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de cursusinformatie, cursusstructuur met studietaken, bronnen, virtuele klasopnames en forum. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.