Premaster: methoden en technieken van onderzoek

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Premaster: methoden en technieken van onderzoek
Managementwetenschappen | 15 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code MB0106
Prijsindicatie € 972

Algemeen

Inhoud

Aanmelden is mogelijk zodra u formeel bent toegelaten tot het schakelprogramma.

Binnen veel organisaties wordt een wetenschappelijk denk- en handelingsniveau op prijs gesteld. Ook daar wordt u met (te onderzoeken) problemen geconfronteerd. Methodologische kennis en vaardigheden zijn dan bijzonder nuttig om goede keuzes te kunnen maken om een probleem te onderzoeken en uiteindelijk op te lossen.

In organisaties worden geregeld meningen geuit, argumentaties opgezet, conclusies getrokken, plannen gemaakt, enzovoorts. Vaak is er geen tijd of gelegenheid voor reflectie, maar soms ook worden te optimistische ideeën niet doorzien en ontbreekt het aan constructief-kritische geluiden. Studenten die deze cursus hebben gevolgd en over zekere academische vaardigheden beschikken, zijn minder vatbaar voor 'mooie verhalen'. Veel managers laten zich voorstaan op hun intuïtie, waar op zich niets mee mis is. Wat wij van onze studenten wel verwachten is dat ze gericht zijn op het doorgronden en kritisch beschouwen van argumenten en redeneringen die leiden tot bepaalde conclusies en plannen.

Verder is verstand van wetenschappelijk onderzoek belangrijk om vakliteratuur en adviesrapporten op hun waarde te kunnen schatten. Een academisch geschoolde medewerker zal bij een adviesrapport ook aandacht hebben voor de opzet en beperkingen van het onderzoek. Een kritische houding hoort bij onderzoek, maar ook bij het omgaan met adviezen van consultants die lang niet altijd gebaseerd zijn op degelijk onderzoek en harde bewijzen. Onderzoeksvaardigheden zijn meer dan behulpzaam bij het beoordelen van beweringen en rapporten.

U kent de wereld van het wetenschappelijk onderzoek, hetgeen u een gesprekspartner maakt in bepaalde situaties en discussies.

Deze cursus bestaat uit 5 blokken. In de opzet en volgorde van de blokken is de standaardopbouw van de scriptie terug te vinden. De scripties van de Bachelor en Master of Science in Management kennen een vaste, logische opbouw. Scripties zijn de schriftelijke rapportage van een wetenschappelijk onderzoek. Logischerwijs kennen ze dan ook dezelfde opbouw.

De blokken van de cursus corresponderen met de hoofdstukindeling van de scriptie.
1. Wetenschappelijk onderzoek
2. Literatuuronderzoek
3. Kwalitatief onderzoek
4. Kwantitatief onderzoek
5. Reflectie en rapportage.

Dit levert het volgende beeld:
Hoofdstukken bachelor- en masterscriptie
1. Introductie
2. Literatuuronderzoek
3. Methodologie
4. Resultaten
5. Conclusies, discussie en aanbevelingen.

In het ontwerp van wetenschappelijk onderzoek staan drie vragen centraal:
1. Wat gaan we onderzoeken? (onderwerp en probleemstelling);
2. Waarom gaan we dat onderzoeken? (aanleiding en wetenschappelijke relevantie);
3. Hoe gaan we dat onderzoeken? (methode van onderzoek en onderzoekontwerp).

Eerdere deelnemers aan het programma meldden steevast dat zij deze cursus ervoeren als een uitstekende aanvulling op hun kennis van bedrijfskunde of hbo-opleiding, en dat ze met aangenaam zelfvertrouwen beginnen aan hun thesis. Bovendien melden zij dat de vijf bijeenkomsten voor hen de optimale trade-off vormen tussen 'werktijd missen' en 'broodnodige begeleiding'.
Inhoudelijk komt aan bod: ontwerp van onderzoek, betrouwbaarheid en geldigheid; literatuuronderzoek, onderzoeksartikelen lezen en bundelen, regressieanalyse, kwalitatief onderzoek (vooral in de vorm van case study), rapportage over en reflectie op onderzoeksresultaten.

Leerdoelen
- Ontwikkelen van een academische houding.
- Verwerven van competenties en kennis om zelfstandig academisch onderzoek te verrichten op bachelor- en masterniveau.

Aanmelden

Vervangende cursus

Deze cursus wordt uit het aanbod genomen. Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk. Deze cursus wordt vervangen door de cursus MB0116 – Premaster: methoden en technieken van onderzoek.

Ingangseisen

- U volgt de Premaster in het kader van het schakelprogramma. Een afgeronde hbo-bacheloropleiding (240 EC) geldt hierbij als formele ingangseis. U vraagt toelating aan tot het schakelprogramma via het 'Toelatingsverzoek tot een schakelprogramma'. Deze administratieve procedure is voor elke student gelijk, ongeacht de vooropleiding. Zie voor meer informatie: www.ou.nl/toelating.

Vraagt u na 8 december 2019 toelating tot het schakelprogramma aan, dan kunnen we niet meer garanderen dat u tijdig kunt aanmelden voor de Premaster die start in februari 2020.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

We adviseren u dringend om uiterlijk 4 weken voor de start van de cursus aan te melden. Alvorens u hiertoe overgaat, dient u in het bezit te zijn van een formele toelatingsbeschikking tot het schakelprogramma.
Bij aanmelden korter dan 4 weken voor de start van de cursus kan de Open Universiteit niet meer garanderen dat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, u zich voldoende kunt voorbereiden, u toegang heeft tot de digitale leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld wordt in de studiegroep van uw voorkeur.

Aanmelden voor het schakelprogramma is niet hetzelfde als aanmelden voor de cursus. Aanmelden voor de cursus (Premaster) is een aparte handeling en mogelijk zodra u formeel bent toegelaten tot het schakelprogramma en de toelatingsbeschikking hebt ontvangen. Meld na aanmelden per e-mail uw voorkeurslocatie bij Rob Wijnands (info@ou.nl).
Als u laat aanmeldt, kan uw voorkeurslocatie volgeboekt zijn.

Voor meer informatie over deze cursus kunt u zich wenden tot:
- Rob Wijnands, studieadviseur masteropleiding Management (info@ou.nl);
- Renate Nowak, studieadviseur bacheloropleiding Bedrijfskunde (info@ou.nl);
- Johan van den Boomen, examinator.

Voorkennis

Idealiter rondt u deze cursus af in een half jaar. Diverse organisatorische maatregelen maken deze snelheid realiseerbaar, zoals colleges waarin de opdrachten centraal staan. In principe werkt u samen met een studiepartner. Daarnaast blijft een stevige motivatie en inzet nodig.
Studiesucces wordt bevorderd door:
- redelijke studiecijfers voor een aan Bedrijfskunde verwante opleiding en/of een baan die veel relevante ervaring heeft opgeleverd;
- uw vermogen om in korte tijd (Engelstalige) literatuur door te nemen en samen te vatten;
- uw bereidheid om elke week circa 15 uur te studeren, liefst in volledige dagdelen;
- geen overdreven angst voor statistiek of methodologie.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

De cursus bestaat uit 5 verplichte bijeenkomsten met 's middags en 's avonds colleges. De bijeenkomsten starten om 14.00 uur en eindigen rond 21.00 uur.

De cursus start twee keer per jaar, in het voor- en najaar. De bijeenkomsten worden afhankelijk van de aanmeldingen op verschillende plaatsen gehouden. Bij voldoende deelnemers zal de Premaster in het septembersemester starten in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Parkstad en Zwolle.
In het februarisemester starten we doorgaans in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Parkstad, Antwerpen en Zwolle.

Begeleidingsbijeenkomsten


Parkstad Limburg
Kwartiel 3 - begeleider: Diverse docenten
1. wo 25-09-2019 / 14.00-21.00 uur
2. wo 30-10-2019 / 14.00-21.00 uur
3. wo 20-11-2019 / 14.00-21.00 uur
4. wo 18-12-2019 / 14.00-21.00 uur
5. wo 15-01-2020 / 14.00-17.00 uur

Docenten

Dhr. drs. P ten Hacken, dhr. drs. L. van Veldhuizen, dhr. drs. G. van Rijn, dhr. mw. lic. M. Crijns, dhr. drs. J. van den Boomen, dhr. Th. van Zanten Msc, en dhr. dr. P. Kamminga en diverse externe docenten.
Examinator: dhr. drs. J. van den Boomen.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

In verband met de corona-crisis heeft de Open Universiteit in maart 2020 besloten om tijdelijk alle fysieke onderwijsactiviteiten en tentaminering te vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Cursus bestaat uit vijf blokken; per blok een of meerdere toetsonderdelen; elk blok telt voor 20% mee bij de eindbeoordeling. Het is toegestaan de opdrachten in duoverband te maken.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Meer informatie

Aanmelden is mogelijk, zodra u formeel bent toegelaten tot het schakelprogramma.

Meld na aanmelden per e-mail uw voorkeurslocatie bij Rob Wijnands (info@ou.nl). We proberen hier uiteraard rekening mee te houden maar de OU bepaalt ten alle tijden de locatie voor het bijwonen van de vijf bijeenkomsten. Als u laat aanmeldt kan uw voorkeurslocatie volgeboekt zijn.

Voor meer informatie over deze cursus kunt u zich wenden tot:
- Rob Wijnands, studieadviseur masteropleiding Management (info@ou.nl);
- Renate Nowak, studieadviseur bacheloropleiding Bedrijfskunde (info@ou.nl);
- Johan van den Boomen, examinator.

Uit onderzoek onder onze alumni met een MSc.-titel blijkt:
- 45% verwierf een hogere positie;
- 42% nam een andere baan;
- 38% kreeg salarisverhoging;
- 84% zou achteraf opnieuw voor dezelfde studie kiezen.
Bron: Alumni-onderzoek 2011, J.Puls & R. vd Munckhof OU, Heerlen 2011.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit 2 cursusreaders met artikelen en het tekstboek van M. Saunders, Ph. Lewis en A. Thornhill, Research Methods for Business Students (7th edition 2016).

Mediagebruik

Digitale leeromgeving: studieteksten, opdrachten en terugkoppelingen, didactiek.
Virtuele klas (Collaborate) voor studenten die in het buitenland studeren (niet Nederland of België).

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar cursusinformatie, cursusstructuur met studietaken, bronnen, virtuele klasopnames en forum. In het forum kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.
Opdrachten worden ingestuurd via de leeromgeving; monitor over vordering en waardering ook m.b.v. leeromgeving.
Studenten die studeren in het buitenland (niet Nederland of België) maken gebruik van Collaborate voor het participeren aan de Virtuele Klas.