Premaster: methoden en technieken van onderzoek

Premaster: methoden en technieken van onderzoek

  • Managementwetenschappen
  • MB0116
  • 15 EC
  • 1008
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment: september (kwartiel 1) en februari (kwartiel 3).

Inhoud

Binnen veel organisaties wordt een wetenschappelijk denk- en handelingsniveau op prijs gesteld. Ook daar wordt u met (te onderzoeken) problemen geconfronteerd. Methodologische kennis en vaardigheden zijn dan bijzonder nuttig om goede keuzes te kunnen maken om een probleem te onderzoeken en uiteindelijk op te lossen.

In organisaties worden geregeld meningen geuit, argumentaties opgezet, conclusies getrokken, plannen gemaakt, enzovoorts. Vaak is er geen tijd of gelegenheid voor reflectie, maar soms ook worden te optimistische ideeën niet doorzien en ontbreekt het aan constructief-kritische geluiden. Studenten die deze cursus hebben gevolgd en over zekere academische vaardigheden beschikken, zijn minder vatbaar voor 'mooie verhalen'. Veel managers laten zich voorstaan op hun intuïtie, en daar is op zich niets mis mee. Wat wij van onze studenten wel verwachten, is dat ze gericht zijn op het doorgronden en kritisch beschouwen van argumenten en redeneringen die leiden tot bepaalde conclusies en plannen.

Verder is verstand van wetenschappelijk onderzoek belangrijk om vakliteratuur en adviesrapporten op hun waarde te kunnen schatten. Een academisch geschoolde medewerker zal bij een adviesrapport ook aandacht hebben voor de opzet en beperkingen van het onderzoek. Een kritische houding hoort bij onderzoek, maar ook bij het omgaan met adviezen van consultants die lang niet altijd gebaseerd zijn op degelijk onderzoek en harde bewijzen. Onderzoeksvaardigheden zijn meer dan behulpzaam bij het beoordelen van beweringen en rapporten.

Na deze cursus ken je de wereld van het wetenschappelijk onderzoek. Dit maakt je een steviger gesprekspartner in bepaalde situaties en discussies.

Opbouw van de cursus
Deze cursus bestaat uit vijf blokken. In de opzet en volgorde van de blokken is de standaardopbouw van de masterscriptie terug te vinden. De scripties van de Master of Science in Management kennen een vaste, logische opbouw. Scripties zijn de schriftelijke rapportage van een wetenschappelijk onderzoek. Logischerwijs kennen ze dan ook dezelfde opbouw.

De blokken van de cursus corresponderen met de hoofdstukindeling van de scriptie.

Blokken:
1. Wetenschappelijk onderzoek
2. Literatuuronderzoek
3. Kwantitatief onderzoek
4. Kwalitatief onderzoek
5. Reflectie en rapportage.

Hoofdstukken bachelor- en masterscriptie:
1. Introductie
2. Literatuuronderzoek
3. Methodologie
4. Resultaten
5. Conclusies, discussie en aanbevelingen.

Eerdere deelnemers aan het programma meldden steevast dat zij deze cursus hebben ervaren als een uitstekende aanvulling op hun hbo-opleiding of kennis van bedrijfskunde, en dat ze met aangenaam zelfvertrouwen zijn begonnen aan hun scripties. Bovendien melden zij dat de vijf bijeenkomsten voor hen de optimale trade-off vormen tussen 'werktijd missen' en 'broodnodige begeleiding'.

Doel en opzet van de cursus
Deze cursus beoogt een brug te slaan tussen hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Het biedt een effectief programma voor studenten die op het niveau van de Master of Science in Management, Master of Science Bedrijfsprocessen en MIT of Master of Science in Gezondheidswetenschappen willen instromen. Daarnaast maakt deze cursus onder een andere cursuscode deel uit van het bachelorprogramma Bedrijfskunde (MB0216).

In een compacte opzet word je begeleid en uitgedaagd bij het aanleren en versterken van vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. De opdrachten in de vorm van studietaken en de leerdoelen vind je terug in de vijf blokken van deze cursus.
Ook doe je in deze cursus vaardigheden op die je later nodig hebt voor je afstudeeronderzoek. De inhoud van de cursus sluit dan ook nauw aan bij de opzet en inhoud van de masterscriptie.
In een groepje met medestudenten werk je gedurende de begeleidingstijd aan een presentatie die als bijzondere verplichting deel uitmaakt van tentamen van de cursus.

Leerdoelen
Tijdens deze cursus ga je actief aan de slag met het:
- ontwikkelen van een academische houding
- verwerven van competenties en kennis om zelfstandig academisch onderzoek te verrichten op bachelor- en masterniveau.

Ingangseisen

Je volgt deze cursus onder andere in het kader van het de Premaster Management. Minimaal een afgeronde hbo-bacheloropleiding (240 EC) geldt hierbij als formele ingangseis. Je vraagt toelating aan tot de Premaster Management via:
- https://www.ou.nl/studieaanbod/smaman (Management) of
- https://www.ou.nl/studieaanbod/smabpm (BPMIT) of
- https://www.ou.nl/studieaanbod/smagw (Gezondheidswetenschappen).
Deze administratieve procedure is voor elke student gelijk, ongeacht de vooropleiding. Zie voor meer informatie www.ou.nl/toelating.

Vraag je minder dan 8 weken voorafgaand aan de start van de cursus toelating tot de Premaster Management aan, dan kunnen we niet meer garanderen dat je je nog tijdig kunt aanmelden voor de cursus die start in kwartiel 1 en 3.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Voordat je je aanmeldt voor deze cursus, dien je in het bezit te zijn van een formele toelatingsbeschikking tot de Premaster Management.

Aanmelden voor de Premaster Management is niet hetzelfde als aanmelden voor de cursus MB0116 Premaster: methoden en technieken van onderzoek. Aanmelden voor deze cursus is een aparte handeling en pas mogelijk zodra je formeel bent toegelaten tot de Premaster Management en de toelatingsbeschikking hebt ontvangen.

Meld na aanmelding per e-mail je voorkeurslocatie voor de verplichte begeleidingsbijeenkomsten bij het team studieadviseurs Managementwetenschappen (info@ou.nl).
Als je je pas laat aanmeldt, kan je voorkeurslocatie volgeboekt zijn. Verdere toelichting over aanmelding voor deze bijeenkomsten vind je onder het kopje Begeleidingsvorm.

Voorkennis

Idealiter rond je deze cursus binnen een half jaar af. Diverse organisatorische maatregelen, zoals colleges waarin de opdrachten centraal staan, maken deze snelheid realiseerbaar. In principe werk je samen met een aantal medestudenten aan een groepspresentatie aan het eind van de begeleidingsperiode. Daarnaast blijven een stevige motivatie en inzet nodig.

Studiesucces wordt bevorderd door:
- redelijke studiecijfers voor een aan bedrijfskunde verwante opleiding en/of een baan die veel relevante ervaring heeft opgeleverd
- je vermogen om in korte tijd (Engelstalige) literatuur door te nemen en samen te vatten
- je bereidheid om elke week circa 15 uur te studeren, liefst in volledige dagdelen
- geen overdreven angst voor statistiek of methodologie.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment: september (kwartiel 1) en februari (kwartiel 3).

Tijdens deze cursus volg je vijf verplichte bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn verplicht omdat je samen met je studiegenoten aan een grote groepsopdracht werkt.

Geef je voorkeur voor een locatie (Amsterdam, Antwerpen/Leuven, Eindhoven, Heerlen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle) per mail door aan het team studieadviseurs Managementwetenschappen (info@ou.nl).We proberen uiteraard rekening te houden met je voorkeur maar de OU bepaalt te allen tijde de locatie voor het bijwonen van de vijf bijeenkomsten. Als je je laat aanmeldt, kan je voorkeurslocatie volgeboekt zijn.

Heb je vragen over de online bijeenkomsten? Stuur dan een mail naar info@ou.nl t.a.v. team studieadviseurs Managementwetenschappen.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Kwartiel 3 - GROEP 1 - begeleider: mw.drs. Y. Mante
1. do 23-02-2023 / 13.30-17.30 uur
2. do 23-03-2023 / 13.30-17.30 uur
3. wo 19-04-2023/ 13.30-17.30 uur
4. do 11-05-2023 / 13.30-17.30 uur
Kwartiel 3 GROEP 2 - begeleider: dhr.drs. J. van den Boomen en drs. P. ten Hacken
1. ma 20-02-2023 / 13.30-17.30 uur
2. ma 20-03-2023 / 13.30-17.30 uur
3. ma 03-04-2023 / 13.30-17.30 uur
4. ma 15-05-2023 / 13.30-17.30 uur

Buitenland
Kwartiel 3 - begeleiders: dhr.drs. G. van Rijn en dhr.drs. P. ten Hacken
1. do 23-02-2023 / 13.30-17.30 uur
2. do 23-03-2023 / 13.30-17.30 uur
3. do 20-04-2023 / 13.30-17.30 uur
4. do 11-05-2023 / 13.30-17.30 uur

Eindhoven
Kwartiel 3 - GROEP 1 - begeleiders: dhr.drs. L. van Veldhoven en dhr.drs. P. ten Hacken
1. di 14-02-2023 / 13.30-17.30 uur
2. di 21-03-2023 / 13.30-17.30 uur
3. di 18-04-2023 / 13.30-17.30 uur
4. di 16-05-2023 / 13.30-17.30 uur
Kwartiel 3 GROEP 2 - begeleider: mw. B. Waelbers MSc
1. do 16-02-2023 / 13.30-17.30 uur
2. ma 20-03-2023 / 13.30-17.30 uur
3. ma 17-04-2023 / 13.30-17.30 uur
4. ma 15-05-2023 / 13.30-17.30 uur

Leuven
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. S. Derkx MSc
1. do 23-02-2023 / 13.30-17.30 uur
2. do 23-03-2023 / 13.30-17.30 uur
3. do 20-04-2023 / 13.30-17.30 uur
4. do 11-05-2023 / 13.30-17.30 uur

Parkstad Limburg
Kwartiel 3 - begeleiders: dhr.drs. L. van Veldhuizen en dhr.drs. P. ten Hacken
1. ma 13-02-2023 / 13.30-17.30 uur
2. ma 20-03-2023 / 13.30-17.30 uur
3. ma 17-04-2023 / 13.30-17.30 uur
4. ma 15-05-2023 / 13.30-17.30 uur

Rotterdam
Kwartiel 3 - GROEP 1 - begeleiders: dhr.drs. T. de Keyzer en dhr.drs. P. ten Hacken
1. wo 22-02-2023 / 13.30-17.30 uur
2. wo 22-03-2023 / 13.30-17.30 uur
3. wo 12-04-2023 / 13.30-17.30 uur
4. wo 17-05-2023 / 13.30-17.30 uur
Kwartiel 3 - GROEP 2 - begeleiders: dhr.dr. R. Opdenakker
1. vr 24-02-2023 / 13.30-17.30 uur
2. vr 24-03-2023 / 13.30-17.30 uur
3. do 20-04-2023 / 13.30-17.30 uur
4. do 11-05-2023 / 13.30-17.30 uur
Kwartiel 3 - GROEP 3 - begeleiders: dhr.ir. E. Dozeman en dhr.drs. P. ten Hacken
1. di 21-02-2023 / 13.30-17.30 uur
2. di 21-03-2023 / 13.30-17.30 uur
3. di 04-04-2023 / 13.30-17.30 uur
4. di 09-05-2023 / 13.30-17.30 uur

Utrecht
Kwartiel 3 - GROEP 1 - begeleiders: mw.dr. P. Neessen en dhr.drs. P. ten Hacken
1. vr 24-02-2023 / 13.30-17.30 uur
2. vr 24-03-2023 / 13.30-17.30 uur
3. do 13-04-2023 / 13.30-17.30 uur
4. vr 12-05-2023 / 13.30-17.30 uur
Kwartiel 3 - GROEP 2 - begeleider: mw. S. Courchesne MSc
1. do 23-02-2023 / 13.30-17.30 uur
2. do 23-03-2023 / 13.30-17.30 uur
3. do 20-04-2023 / 13.30-17.30 uur
4. do 11-05-2023 / 13.30-17.30 uur

Zwolle
Kwartiel 3 - GROEP 1 - begeleiders: mw.drs. J. van Meyden en dhr.drs. P. ten Hacken
1. ma 20-02-2023 / 13.30-17.30 uur
2. ma 20-03-2023 / 13.30-17.30 uur
3. ! di 11-04-2023 / 13.30-17.30 uur
4. ma 15-05-2023 / 13.30-17.30 uur
Kwartiel 3 - GROEP 2 - begeleider: mw.drs. M. van der Zande-Sibinga en dhr.dr. P. ten Hacken
1. wo 22-02-2023 / 13.30-17.30 uur
2. wo 22-03-2023 / 13.30-17.30 uur
3. wo 19-04-2023 / 13.30-17.30 uur
4. wo 17-05-2023 / 13.30-17.30 uur



Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamendata

Digitaal individueel tentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek

Meer informatie

Aanmelden is pas mogelijk zodra je formeel bent toegelaten tot de Premaster Management.

Voor meer informatie over deze cursus kun je je wenden tot:
- Team studieadviseurs Managementwetenschappen (info@ou.nl).
- Johan van den Boomen, examinator.

Cursusmateriaal

Deze cursus maakt gebruik van een cursusreader met artikelen en het tekstboek van M. Saunders, Ph. Lewis en A. Thornhill, Research Methods for Business Students (8th edition 2019).

Mediagebruik

Digitale leeromgeving met studieteksten, opdrachten en terugkoppelingen.
Virtuele klas (Collaborate) voor studenten die in het buitenland studeren (niet in Nederland of België).
Het is mogelijk om delen van de cursus door middel van hybride werkvormen op locatie (studiecentrum) of thuis te volgen. Blok 3 Kwantitatief onderzoek wordt bij diverse groepen in een hybride vorm aangeboden. Let op de informatie bij de start van de cursus voor je eigen groep.