Algemene economie voor management

Algemene economie voor management

  • Managementwetenschappen
  • MB0302
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Stap in de boeiende wereld van economie en management! Deze cursus over algemene economie voor management neemt je mee op een ontdekkingsreis door zowel de micro- als macro-economie. Gaandeweg leer je over de essentiële principes en factoren die ten grondslag liggen aan strategische beslissingen in organisaties.

In het eerste deel van de cursus dompelen we je onder in de micro-economie. Hier ontdek je de werking van vraag en aanbod, producenten- en consumentengedrag, en de subtiele strategische beslissingen die managers kunnen nemen om het verschil te maken. Je leert hoe je de productieomvang optimaliseert en ontdekt de geheimen van de marktwerking, inclusief de intrigerende speltheorie voor strategische besluitvorming.

Vervolgens duiken we in de wereld van de macro-economie, waar belangrijke variabelen zoals economische groei, inflatie, werkloosheid en betalingsbalans centraal staan. Je ontwikkelt begrip in de onderlinge relaties tussen deze variabelen en hoe ze zich manifesteren in de conjunctuurcyclus. Ook ontdek je de cruciale rol van de overheid in het stabiliseren van economische schommelingen, het optimaliseren van productieafstemming en het waarborgen van een rechtvaardige welvaartsverdeling.

Het laatste blok van de cursus werpt licht op geld en het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Je gaat de functies van geld als ruilmiddel, rekeneenheid en oppotmiddel begrijpen, en je ontdekt waarom prijsstabiliteit van vitaal belang is.

Maar de kers op de taart is de bijzondere verplichting aan het einde van de cursus. Je neemt deel aan het uitdagende spel van De Nederlandsche Bank, waar je je opgedane kennis toepast om de gevolgen van economische gebeurtenissen te begrijpen en beleidsreacties te overwegen. Je resultaat telt mee voor 15% van je eindcijfer!

Kortom, deze cursus biedt een diepgaand begrip van zowel micro- als macro-economische concepten, waardoor je als manager beter voorbereid bent op de complexe uitdagingen van de moderne zakelijke wereld. Je ontwikkelt de vaardigheden die nodig zijn om weloverwogen strategische beslissingen te nemen in een dynamische economische omgeving!

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 28 april 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 13 april 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 13 april 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 27 april 2025.


De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de gelijknamige cursus met cursuscode B02111 en de cursussen OUX: Strategie en algemene economie voor management (B08113), Inleiding in de Nederlandse economie (E33111/E01131) en Economie voor niet-economen (E34112). Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kun je stellen aan de docent.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamendata

Digitaal individueel tentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
De online rekenmachine
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een gedrukt werkboek en een cursussite in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving terecht in de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en de begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.