Basis academische vaardigheden

Basis academische vaardigheden

  • Managementwetenschappen
  • MB0612
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Het doen van wetenschappelijk onderzoek is een spannende aangelegenheid! Denk bijvoorbeeld aan fundamentele ontdekkingen in de natuurkunde zoals het Higgs-deeltje en zwaartekrachtgolven. Deze ontdekkingen halen het nieuws en dragen bij aan het beter begrijpen van onze wereld. Het beter begrijpen van de wereld is uiteindelijk het doel van elk wetenschappelijk onderzoek, of het nu in de natuurkunde, informatiekunde, of bedrijfskunde is. Wat al deze disciplines gemeen hebben is dat ze een wetenschappelijk onderzoek beginnen met een specifieke probleemstelling en vraagstelling, dat ze voortbouwen op de literatuur, dat medeonderzoekers studies nakijken en feedback leveren, en dat ze onderzoek op een specifieke manier rapporteren. Daarnaast spelen ethische aspecten een belangrijke rol; welke regels zijn er eigenlijk rondom plagiaat? Door middel van oefeningen en opdrachten maak je in deze cursus kennis met de eigenschappen van goede onderzoeksvragen, het zoeken naar geschikte literatuur, en de eisen van het schrijven van wetenschappelijke stukken.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus heb je:
- kennis van de eigenschappen van wetenschappelijk onderzoek (ten opzichte van toegepast onderzoek)
- kennis van de stappen die gezet worden tijdens een onderzoek
- het vermogen om onderzoeksproblemen en onderzoeksvragen te herkennen en formuleren
- kennis van wetenschappelijke bronnen en de vaardigheid om online wetenschappelijke bronnen te zoeken
- kennis van het refereren naar de literatuur in wetenschappelijke teksten
- kennis van ethische aspecten rondom wetenschappelijk onderzoek en het vermogen om wetenschappelijke bronnen te beoordelen
- kennis van de theorie rondom het schrijven van wetenschappelijke stukken
- basisvaardigheden in het schrijven van wetenschappelijke stukken
- inzicht in het geven van peer-feedback.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de gelijknamige cursus met cursuscode MB0602 en de cursus Onderzoek als genre en empirische cyclus (AV 5) (B18111). Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 31-08-2024 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kun je stellen aan de docent.

Docenten

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit opdrachten waarin je zelf aan de slag gaat met de verschillende vaardigheden van wetenschappelijk onderzoek, zoals het formuleren van een vraagstelling, het zoeken naar literatuur en het schrijven van een academisch stuk. De uitwerking van de opdrachten bepaalt het eindcijfer.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenmogelijkheden

Laatste inleverdatum is 31-08-2025.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een digitale leeromgeving met online resources en het boek Acadenisch Schrijven en Presenteren van Marijke van Dijk, VU uitgeverij.