Basis academische vaardigheden

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Basis academische vaardigheden
Managementwetenschappen | 5 EC
Code MB0612
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Het doen van wetenschappelijk onderzoek is een spannende aangelegenheid! Denk bijvoorbeeld aan de recente fundamentele ontdekkingen in de natuurkunde zoals het Higgs-deeltje en zwaartekrachtsgolven. Deze ontdekkingen halen het nieuws en dragen bij aan het beter begrijpen van onze wereld. Het beter begrijpen van de wereld is uiteindelijk het doel van elk wetenschappelijk onderzoek, of het nu in de natuurkunde, informatiekunde, of bedrijfskunde is. Wat al deze disciplines gemeen hebben is dat een wetenschappelijk onderzoek begint met een specifieke probleemstelling en vraagstelling, dat ze voortborduren op de literatuur, dat medeonderzoekers studies nakijken en feedback leveren, en dat ze onderzoek op een specifieke manier rapporteren. Daarnaast spelen ethische aspecten een belangrijke rol; welke regels zijn er eigenlijk rondom plagiaat? Door middel van oefeningen en opdrachten maakt u in deze cursus kennis met de eigenschappen van goede onderzoeksvragen, het zoeken naar geschikte literatuur, en de eisen van het schrijven van wetenschappelijke stukken.

Leerdoelen
In deze cursus staan de volgende leerdoelen centraal:
- Kennis hebben van de eisen die gesteld worden aan academische probleem- en vraagstellingen. De student kan een vraagstelling formuleren en deze herkennen in academische stukken.
- Kennis en vaardigheden hebben op het gebied van het zoeken, beoordelen, en gebruiken van wetenschappelijke literatuur.
- Kennis en vaardigheden met betrekking tot het schrijven van wetenschappelijke stukken. De student kan wetenschappelijke stukken lezen en heeft kennis van de ethische regels rondom het schrijven van wetenschappelijke stukken.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Onderzoek als genre en empirische cyclus (AV 5) (B18111). Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de docent.

Docenten

Dhr. dr. A. Vanderstukken, mw. dr. I. Nikolova en mw. D. Groeneveld.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het tentamen bestaat uit opdrachten waarin u zelf aan de slag gaat met de verschillende vaardigheden van wetenschappelijk onderzoek, zoals het formuleren van een vraagstelling, het zoeken naar literatuur en het schrijven van een academisch stuk. De uitwerking van de opdrachten bepaalt het eindcijfer.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een digitale leeromgeving met online resources en het boek ACVA Schrijven en presenteren op academisch niveau van Marijke van Dijk (2009), uitgeverij: VU uitgeverij.