Basis academische vaardigheden

Basis academische vaardigheden

  • Managementwetenschappen
  • MB0622
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Wetenschappelijk onderzoek verrichten is een spannende aangelegenheid! Denk bijvoorbeeld aan fundamentele ontdekkingen en revolutionaire ontwikkelingen, zoals de ontdekking van DNA of de opkomst van artificiële intelligentie. Deze mijlpalen halen de krantenkoppen en dragen bij aan het beter begrijpen van onze wereld. En of het nu in de natuurkunde, informatiekunde of bedrijfskunde is, het beter begrijpen van de wereld is uiteindelijk het doel van elk wetenschappelijk onderzoek. Alle wetenschappelijke disciplines starten wetenschappelijk onderzoek met een specifieke probleemstelling, bouwen voort op de bestaande literatuur, laten studies kritisch door medeonderzoekers bekijken en rapporteren hun bevindingen op een gestructureerde wijze. Daarnaast spelen ethische aspecten een belangrijke rol; welke regels zijn er bijvoorbeeld rondom plagiaat?

Door middel van oefeningen en opdrachten ontwikkel je in deze cursus kennis en vaardigheden in de uitvoering van (bedrijfs)wetenschappelijk onderzoek. Uiteindelijk ga je zelf aan de slag met een literatuuronderzoek. We richten ons daarbij specifiek op het ontwikkelen van vaardigheden rondom het vinden en formuleren van een onderzoeksvraag en -probleemstelling, het zoeken, begrijpen en kritisch beoordelen van wetenschappelijke literatuur, en het schrijven van wetenschappelijke werkstukken.

Nadat je deze cursus hebt bestudeerd, kun je de eigenschappen van wetenschappelijk onderzoek (t.o.v. toegepast onderzoek) herkennen en beschrijven welke stappen er worden genomen tijdens een wetenschappelijk onderzoek. Je kunt onderzoeksproblemen en onderzoeksvragen herkennen en formuleren, en op basis van vooraf gedefinieerde criteria de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek beoordelen. Ook kun je wetenschappelijke bronnen opzoeken in digitale databases en op correcte wijze (volgens de APA-regels) refereren naar deze wetenschappelijke bronnen. Verder kun je het belang van wetenschappelijke integriteit duiden en aangeven wat ethisch verantwoord onderzoek inhoudt. Bovendien bekijk je literatuur op kritische wijze en kun je betrouwbare wetenschappelijke bronnen identificeren. Tot slot begrijp je de structuur en inhoud van een wetenschappelijk artikel en kun je zelf een wetenschappelijk rapport schrijven.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 11 augustus 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 augustus 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2024.

Deze cursus start 10 februari 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2025.


Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de gelijknamige cursus met cursuscode MB0602 en de cursus Onderzoek als genre en empirische cyclus (AV 5) (B18111). Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kun je stellen aan de docent.

Docenten

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit opdrachten waarin je zelf aan de slag gaat met de verschillende vaardigheden van wetenschappelijk onderzoek, zoals het formuleren van een vraagstelling, het zoeken naar literatuur en het schrijven van een academisch stuk. De uitwerking van de opdrachten bepaalt het eindcijfer.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een digitale leeromgeving met online resources.