Politicologie voor management

Politicologie voor management

  • Managementwetenschappen
  • MB1112
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In deze cursus stap je in de wereld van politicologie voor management, waar politiek meer is dan alleen de debatten in Den Haag. Je ontdekt de vele facetten van politiek die vaak over het hoofd worden gezien maar cruciaal zijn voor het begrip van de dagelijkse praktijk. De cursus biedt een levendig perspectief op politicologie, de wetenschap van politiek, en focust op de relevantie ervan voor management in de hedendaagse samenleving.

Politiek is overal aanwezig in onze huidige maatschappij en deze cursus biedt de sleutel tot een dieper begrip ervan. De eerste twee thema’s van de cursus nemen je mee op een boeiende reis van het historische gebruik van het begrip ‘politiek’ naar het heden en belichten diverse invalshoeken. Je leert hoe politiek door de eeuwen heen op verschillende manieren is vormgegeven en hoe daarover is nagedacht binnen en buiten de wetenschap van de politiek.

Het derde thema gaat over macht, een van de centrale begrippen uit de politicologie en van wezenlijk belang voor management. Je duikt diep in het begrip ‘macht’ en ontdekt hoe diverse benaderingen van macht van toepassing zijn op bedrijven en instellingen. Ook krijg je inzicht in de dynamiek van machtsuitoefening in verschillende contexten.

Verder verken je een aantal themagebieden, zoals democratie, macht in organisaties, media, staat en beleid. Je ontwikkelt onder meer begrip in het verschijnsel democratie en de diverse facetten ervan en gaat begrijpen welke rol de media spelen in politiek en management.

Na de cursus beschik je over theoretische inzichten én concrete vaardigheden die onmisbaar zijn voor de managementpraktijk. Je analytisch denkvermogen is aangescherpt, je doorgrondt complexe politieke vraagstukken en past je inzichten toe op managementbeslissingen. Je herkent de subtiele nuances van machtsuitoefening en doorziet hoe deze dynamiek van invloed is op organisaties. Ook heb je inzicht in politieke strategieën en hoe deze effectief kunnen worden toegepast in organisaties. Je begrijpt de kracht van politieke kennis, het belang daarvan voor effectief management en beseft hoe politiek de kern raakt van de dagelijkse managementpraktijk.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 11 augustus 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 augustus 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2024.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.


Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de gelijknamige cursus met cursuscode MB1102 en de cursus B29121 Politicologie. Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Voor het bestuderen van deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.

Begeleidingsvorm

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kun je stellen aan de docent. Daarnaast worden enkele online bijeenkomsten georganiseerd via virtuele klas.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een cursussite in de digitale leeromgeving met artikelen.