Gedrag in organisaties

Gedrag in organisaties

  • Managementwetenschappen
  • MB1312
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Organisaties zijn fascinerende biotopen waarin complexe gedragsinteracties tussen mensen uiteindelijk bepalend zijn voor succes. Waarom werk je vlekkeloos samen met die ene collega maar zo moeizaam met de andere? Hoe komt het dat sommige teams vastlopen in conflict, terwijl andere teams in een collectieve flow weten te raken? Wat bindt mensen in organisaties en zorgt ervoor dat collega’s die extra mile willen gaan voor elkaar? En waarom schieten we eigenlijk zo in de weerstand bij een organisatieverandering? Het beantwoorden van deze vragen biedt handvatten om aangename en beter presterende organisaties te ontwikkelen.

In deze cursus bestuderen we menselijk gedrag in organisaties op individueel niveau, groepsniveau en organisatieniveau. Op individueel niveau bekijken we vooral hoe verschillen tussen medewerkers in persoonlijkheid, waarden en attitudes hun werkgedrag beïnvloeden, wat medewerkers motiveert, hoe zij beslissingen nemen en welke invloed emoties en stress hebben op het werkgedrag en de effectiviteit van medewerkers. We gaan op groepsniveau dieper in op teams en bespreken hoe teams ontstaan, welke rollen en dynamieken er bestaan binnen teams en wat een team effectief maakt. Daarbij wordt ook de rol van macht en leiderschap belicht. Tot slot gaan we op organisatieniveau dieper in op de organisatiestructuur, organisatieontwikkeling en -verandering en de heersende cultuur binnen een organisatie. Door middel van online bijeenkomsten, het bestuderen van wetenschappelijk literatuur en cases en praktijkopdrachten ga je actief aan de slag met bovenstaande vragen en inzichten in deze boeiende fenomenen.

Nadat je de cursus hebt bestudeerd, ben je in staat om op een wetenschappelijk onderbouwde manier intermenselijke gedragspatronen in organisaties te herkennen. Je kunt zowel de knelpunten als de sterke punten identificeren en gerichte adviezen geven om organisaties beter te laten functioneren.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 18 november 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 3 november 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 3 november 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 17 november 2024.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de gelijknamige cursus met code MB1302 en met de cursus B18231 Organisatiecultuur. Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Begeleiding vindt plaats door middel van virtuele colleges.
Tijdens de bijeenkomst in de eerste week van de cursus maak je kennis met alle deelnemers (medestudenten maar ook docenten) van de cursus. Ook zullen we het onderwerp van het eerste blok over individueel gedrag van de cursus introduceren, en gaan we actief aan de slag met de stof van het tweede blok over verbanden en interacties in organisaties. Daarnaast faciliteren we het vormen van de groepjes voor de eindopdracht van Blok 3 over het systeem van organisaties.
Het is dus belangrijk dat je bij deze bijeenkomst aanwezig bent. De overige bijeenkomsten zijn steeds gekoppeld aan verdieping van de leerstof uit de verschillende blokken en fungeren als actieve begeleidingsmomenten.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten

Kwartiel 2 -begeleider: dhr.dr. D. Stynen
- wo 20-11-2024 / 16.00-20.00 uur

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een tekstboek: Robbins, S.P., & Judge, T.A. (14e editie, 2020) Gedrag in organisaties, Pearson Benelux. Daarnaast worden in de cursussite in de digitale leeromgeving artikelen/boekhoofdstukken online aangeboden.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving terecht in de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.