Supply chain management

Supply chain management

  • Managementwetenschappen
  • MB1412
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Supply chain management (SCM) is gericht op het ontwerp, de planning en de integrale beheersing van bedrijfsketens in relatie tot diverse stakeholders. In deze cursus ontwikkel je inzicht in het strategisch belang van SCM en in het samenspel van de diverse deelnemers in een keten. Ook leer je op basale wijze de waarde van de eindklant vertalen in activiteiten en processen over de keten heen, hierbij rekening houdend met de positie en mogelijkheden van de deelnemers in de supply chain.

De cursus biedt een brede oriëntatie op het vakgebied en de verschillende aspecten van supply chain management. De cursus is toepassingsgericht: je verwerft dus niet alleen theoretische kennis maar doet aan de hand van casussen, vragen en opdrachten inzicht en vaardigheden op voor het analyseren en managen van een supply chain.
In deze cursus komen acht thema’s aan bod:
• Strategisch belang van SCM
• Aankoopmanagement
• Leveranciersrelaties
• Ethische en duurzame aspecten van SCM
• Procesmanagement en SCM
• Logistiek en SCM
• Customer Relationship Management
• Service Response Logistics.

Je bestudeert ieder thema door middel van een hoofdstuk uit het tekstboek en een of meerdere wetenschappelijke artikelen. Deze artikelen hebben meestal een verdiepend karakter en zijn waar mogelijk onderbouwd met empirische resultaten.

Na deze cursus kun je de onderdelen van supply chain management (logistiek, goederenstroom, informatiestroom en geldstroom) onderscheiden. Je kunt het strategisch belang van SCM aangeven, de rol van aankoopmanagement en leveranciersrelaties in SCM duiden, en je onderkent de ethische en duurzaamheidsaspecten in SCM. Ook begrijp je de relatie tussen procesmanagement en SCM, kun je het verband tussen logistiek en SCM aangeven en het belang van ‘Customer Relationship Management’ duiden. Tot slot begrijp je de relatie tussen ‘Service Response Logistics’ en SCM, kun je SCM toepassen op strategisch, tactisch en operationeel niveau en onderken je commerciële, financieel-economische, technische, organisatorische, informatieve en maatschappelijke aspecten van SCM.

Aanmelden

Aanmelden voor deze cursus is (nog) niet mogelijk.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 10 februari 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2025.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de gelijknamige cursus met codeMB1402 en met de cursus B37111 Ketenmanagement, B26121 Productiemanagement en de B06113 OUX cursus Productie- en ketenmanagement . Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kun je stellen aan de docent.

Tentamenvorm

Tentamenvorm is nog niet bekend.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een cursussite in de digitale leeromgeving, de zesde editie van het tekstboek Principles of Supply Chain Management: A balanced approach van Wisner, Tan and Leong, en een gedrukte cursusreader met een selectie van wetenschappelijke artikelen.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving terecht in de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.