Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Financieel management
Managementwetenschappen | 5 studiepunten (EC)
Code MB1502
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Financieel management vertoont nauwe verwantschap met enkele specifieke cursussen uit de Bachelor Bedrijfskunde: Financiële markten en Risicomanagement en administratieve organisatie. Terwijl Financieel management is gericht op financiële beslissingen in ondernemingen, concentreert Financiële markten zich daarentegen op de werking van financiële markten, de toegang van ondernemingen tot deze markten om financiële middelen aan te trekken en de afstemming van vraag en aanbod op deze markten door ondernemingen en vermogensverschaffers / beleggers. De cursus Risicomanagement en administratieve organisatie bestudeert de verschillende vormen van risico waarmee ondernemingen worden geconfronteerd en bespreekt instrumenten om deze te beteugelen en te beheersen, zowel via interne systemen van ondernemingen als via externe hedging instrumenten.
De cursus is deels gericht op het verwerven van kennis en inzicht in financieel economische theorieën en concepten. In de taken die hierop zijn gericht bestudeert u diverse hoofdstukken uit het tekstboek bij deze cursus. Daarnaast besteedt de cursus uitgebreide aandacht aan het toepassen van deze kennis en inzichten. Aan de hand van diverse oefenopgaven en drie uitgebreide integratieve casussen worden diverse basisvaardigheden van de financieel manager ontwikkeld.

Leerdoelen
Leerdoelen met betrekking tot kennis en inzicht
Na afronding van de cursus heeft u kennis van en inzicht in:
- de basisterminologie, basale begrippen, technieken, modellen en theorieën op het gebied van ondernemingsfinanciering;
- de investeringsbeslissing en methoden en technieken die de financieel manager daarbij ter beschikking staan;
- de invloed van onzekerheid op de investeringsbeslissing;
- de grondbeginselen van (de relatie tussen) risico en rendement;
- de relatie tussen risico en de vermogenskosten(voet) van een onderneming;
- de relatie tussen de financieringsbeslissing en de investeringsbeslissing;
- de relatie tussen de vermogensstructuur en de waarde van de onderneming;
- de kortetermijn-financieringsbeslissingen, i.h.b. in werkkapitaalbeheer en financiële planning en analyse.

Leerdoelen met betrekking tot vaardigheden
Na afronding van de cursus bent u in staat om:
- op basis van de aangereikte literatuur kernvraagstukken van ondernemingsfinanciering in de praktijk te herkennen en te definiëren;
- het principe van tijdsvoorkeur en de tijdswaarde van geld toe te passen op de investeringsbeslissing;
- investeringsselectietechnieken toe te passen om waardemaximaliserende projecten te analyseren, te selecteren en ondernemingen te waarderen;
- componenten van werkkapitaal te beheren;
- technieken toe te passen om de risico’s waarmee financieel managers worden geconfronteerd te analyseren;
- methoden toe te passen om een gedegen begroting of financieel plan te ontwerpen;
- bovengenoemde aspecten van het complexe geheel van kernvraagstukken van ondernemingsfinanciering in onderlinge samenhang te doorgronden;
- vraagstukken op dergelijke aspecten op te lossen en helder te rapporteren in een daarvoor geschikt format (bijv. Excel).

Leerdoelen met betrekking tot houding
U heeft na afronding van de cursus een analytische houding ontwikkeld die u in staat stelt om kritisch op financieringsbeslissingen te reflecteren.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 27 april 2020. We adviseren om uiterlijk zondag 12 april 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 12 april 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 26 april 2020.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

De cursus Financieel management (MB1502) is wederzijds uitsluitend met de cursus Financieel management (B35111) en Financieel management 1 (E32211). Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Financieel Management bouwt voort op de fundamenten van ondernemingsfinanciering die reeds zijn gelegd in de cursus Ondernemen en Managen (MB0104). De financieringsonderwerpen die in Ondernemen en Managen zijn besproken kunt u zien als voorkennisvereisten voor de onderhavige cursus Financieel Management. Zo zijn in Ondernemen en Managen voor de ondernemingsfinanciering cruciale concepten als de ondernemingsdoelstelling, de corporate governance en de tijdswaarde van het geld (de hoofdstukken 1, 2, en 3 van het tekstboek van BMA ; zie onder kopje ‘cursusmateriaal’) reeds geïntroduceerd.
De cursus kent geen ingangseisen. In principe kan deze cursus op zichzelf staand worden bestudeerd, doch de aan te bevelen volgorde luidt Financieel management, Financiële markten en tot slot Risico management en administratieve organisatie.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

De cursus wordt uitsluitend begeleid in een vastgestelde periode van 10 aaneengesloten weken zoals weergegeven in een rooster. Tevens is de cursus is zo ontwikkeld dat u deze grotendeels zelfstandig kunt bestuderen. Daartoe is in de cursus als het ware begeleiding ingebakken in de vorm van:
- studeeraanwijzingen op cursusniveau en per taak;
- standaarduitwerkingen;
- bijeenkomsten: een (virtuele) startbijeenkomst in week 1 en drie (virtuele) klas sessies gerelateerd aan de cursusonderwerpen;
- persoonlijke begeleiding door een docent die inhoudelijke feedback op uitwerkingen bij bepaalde opdrachten verzorgt, en die inhoudelijke, didactische, planningstechnische en procedurele vragen beantwoord.
Daarnaast bestaat de begeleiding uit een aantal (virtuele) bijeenkomsten (zie kopje ‘mediagebruik’).

Docenten

Mw. prof. dr. S. Kleimeier (cursuscoördinator), dhr. dr. J. Derwall (plaatsvervangend coördinator) en dhr. drs. H. Spekreijse (examinator).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine

Meer info

Meer informatie

De didactiek van de cursus past bij de praktijkgerichte opzet en het uitgangspunt van activerend onderwijs. Daartoe wordt alle vier cursusdelen afgesloten met een uitgebreide integratieve casus. Om inhoud te geven aan activerend onderwijs en samenwerkend leren is het studenten toegestaan om duo’s te vormen en de casussen in duo-verband uitwerken. Op deze manier leert u niet alleen van de docenten en het materiaal, maar ook van elkaar door elkaar te stimuleren, te motiveren en te helpen met de studie.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit de volgende onderdelen:
- De cursussite in de digitale leeromgeving. Deze vervult een leidende rol. De inhoud onder de knop Cursus staat hierbij centraal. Op deze cusussite treft u onder andere aan de taken en opdrachten, diverse uitgebreide casussen, en een oefententamen. Het materiaal bevat tevens diverse facultatieve, illustratieve video's om studenten te ondersteunen.
- (Een elektronische versie van) het tekstboek van Brealey, Myers, Allen “Principles of Corporate Finance”, 12th edition (in het vervolg: BMA). Uit dit boek worden in het kader van deze cursus de hoofdstukken 5 t/m 9, 10.1 and 10.2, 17 t/m19, and 29 en 30 bestudeerd.
- Begeleiding door een docent met fysieke en/of virtuele bijeenkomsten. Bovendien wordt u aangemoedigd om samen te werken met andere studenten; hiertoe kunt u de communicatiefaciliteiten van de digitale leeromgeving gebruiken (bijv. het vormen van duo's of studiegroepjes, of het uitwisselen van vragen, etc.).

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.