Organisatieadvisering en -coaching

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Organisatieadvisering en -coaching
Managementwetenschappen | 5 EC
Code MB1702
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Deze cursus is gericht op alle studenten die te maken hebben of krijgen met een organisatieadviesrol, als intern of extern adviseur. We gaan in de eerste plaats in op het adviesproces en de rol van de adviseur in het algemeen. Vragen die hierbij aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld: hoe richt je een adviesproces effectief in? Wat zijn aandachtspunten in de relatie met de opdrachtgever? Welke verschillende rollen kan een adviseur vervullen, en wanneer kies je welke rol?
In de tweede plaats gaan we in op de inhoud van het advies. Een adviseur kan hierbij putten uit verschillende typen bronnen, bijvoorbeeld uit inzichten verzameld tijdens eerdere werkervaringen, en tijdens opleidingen en trainingen. Wanneer een adviseur het advies (mede) baseert op inzichten voortkomend uit empirisch onderzoek, spreken we van evidence-based practice. Tegenwoordig is er groeiende aandacht voor evidence-based management. Evidence-based consulting, of advisering, ligt in het verlengde hiervan. Maar hoe pak je zoiets aan? Hoe ga je evidence-based te werk? Ook dit komt in de cursus naar voren.
Een heel andere werkwijze en rol vraagt de organisatie-coaching benadering. Hierbij coacht een adviseur bijvoorbeeld een manager of een team zodat deze zelf tot oplossingen en beslissingen kunnen komen. Organisatie-coaching is gerelateerd aan organisatieverandering en –ontwikkeling. Ook deze benadering komt in de cursus aan bod.
In de cursus wordt gewerkt met casuïstiek waarin zowel theorie als competenties worden toegepast en geoefend.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

De cursussen Organisatieadvisering en –coaching (MB1702), Managementcompetenties (B04121) en de OUX cursus Management competenties en HRM (B07113)zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Dit is een cursus ondersteund met enkele virtuele colleges.

Docenten

Mw. dr. L. van Oortmerssen en dhr. drs. M. Kieft.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een leerboek en enkele aanvullende artikelen in combinatie met een digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.