Organisatieadvisering en -coaching

Organisatieadvisering en -coaching

  • Managementwetenschappen
  • MB1702
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Deze cursus is gericht op studenten die te maken hebben of krijgen met een organisatieadviesrol, als intern of extern adviseur. We gaan allereerst in op het adviesproces en de rol van de adviseur in het algemeen. Vragen die hierbij aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld: hoe richt je een adviesproces effectief in? Wat zijn aandachtspunten in de relatie met de opdrachtgever? Welke verschillende rollen kan een adviseur vervullen, en wanneer kies je welke rol?
Vervolgens gaan we in op de inhoud van het advies. Een adviseur kan hierbij putten uit verschillende typen bronnen, bijvoorbeeld uit inzichten verzameld tijdens eerdere werkervaringen en tijdens opleidingen en trainingen. Wanneer een adviseur het advies mede baseert op inzichten uit empirisch onderzoek, dan spreken we van ‘evidence-based practice’. Tegenwoordig is er groeiende aandacht voor ‘evidence-based management’. ‘Evidence-based consulting’, of advisering, ligt in het verlengde hiervan. Maar hoe pak je zoiets aan? Hoe ga je ‘evidence-based’ te werk? Deze benadering heeft een centrale plek binnen de cursus.
Een heel andere werkwijze en rol vraagt de organisatie-coaching benadering. Hierbij coacht een adviseur bijvoorbeeld een manager of een team zodat deze zelf tot oplossingen en beslissingen kunnen komen. Organisatie-coaching is gerelateerd aan organisatieverandering en –ontwikkeling. Ook deze benadering komt in de cursus aan bod.
In de cursus wordt gewerkt met casuïstiek ingebracht door de student zelf. Hierbij wordt theorie toegepast en wordt gereflecteerd op de eigen competenties.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 29 april 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 14 april 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 14 april 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 28 april 2024.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

De cursussen Organisatieadvisering en –coaching (MB1702), Managementcompetenties (B04121) en de OUX cursus Management competenties en HRM (B07113) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er zijn enkele virtuele colleges en daarnaast kun je vragen stellen via de digitale leeromgeving en via e-mail.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Drie opdrachten: een adviesrapport, een reflectieverslag en een video-opname van een pitch.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een tekstboek (Professioneel adviseren, begrip, empathie en beïnvloeden door Jan de Vuijst, ISBN 9789491743269) en enkele aanvullende artikelen, in combinatie met een digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

De digitale cursusomgeving leidt je stap voor stap door de cursus op basis van een weekstructuur. Ook biedt de digitale leeromgeving alle leerstof (naast het boek), opdrachtinstructies, en de mogelijkheid om vragen te stellen aan de docenten.