Organisatieadvisering en -coaching

Organisatieadvisering en -coaching

  • Managementwetenschappen
  • MB1712
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Vervul je of ambieer je een interne of externe organisatieadviesrol? Dan is deze cursus voor jou! Om effectief te adviseren en coachen heb je inhoudelijke kennis van zaken, inzicht in de krachtenvelden binnen organisaties en algemene vaardigheden op het gebied van advisering en coaching nodig. Al deze elementen behandelen we in deze cursus vanuit verschillende adviseursrollen. Je leert werken vanuit een analytisch-wetenschappelijke ‘evidence-based’-benadering, maar ook vanuit de faciliterend-reflectieve ‘organisatiecoaching’-benadering.

Eerst gaan we in op het adviesproces en de rol van de adviseur in het algemeen. Vragen die hierbij aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld: hoe richt je een adviesproces effectief in? Wat zijn aandachtspunten in de relatie met de opdrachtgever? Welke verschillende rollen kan een adviseur vervullen, en wanneer kies je welke rol? Vervolgens gaan we in op de inhoud van het advies. Een adviseur kan hierbij putten uit eerdere ervaringen of uit inzichten uit opleidingen en trainingen. Tegenwoordig is er daarbij veel aandacht voor ‘evidence-based consulting’. Wat dat is en hoe je ‘evidence-based’ te werk gaat, leer je in deze cursus.

Een heel ander aspect van het werk van de adviseur is de organisatiecoaching-benadering. Hierbij coacht een adviseur bijvoorbeeld een manager of een team, zodat ze zelf tot oplossingen en beslissingen kunnen komen. We werken hierbij met casuïstiek die de student zelf inbrengt en waarbij theorie wordt toegepast en wordt gereflecteerd op de eigen competenties.

Je doet in deze cursus essentiële kennis op over de rol van (organisatie)adviseur, het adviesproces en het instrumentarium van de adviseur. Ook krijg je inzicht in het proces van organisatiecoaching. Je bent daarmee in staat om de evidence-based werkwijze toe te passen bij het ontwikkelen van een advies en je herkent de context en krachtenvelden waarbinnen de organisatieadviseur/-coach zich beweegt. Door de opdrachten leer je een advies overtuigend te onderbouwen en correct te rapporteren en helder te presenteren. Dat maakt jou een onmisbare schakel in de organisatie.

Aanmelden

Aanmelden voor deze cursus is (nog) niet mogelijk.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 28 april 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 13 april 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 13 april 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 27 april 2025.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de gelijknamige cursus met code MB1702 en met de cursus(sen) B04121 Managementcompetenties en B07113- OUX cursus Management competenties en HRM. Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Er zijn enkele virtuele colleges en daarnaast kun je vragen stellen via de digitale leeromgeving en via e-mail.

Tentamenvorm

Tentamenvorm is nog niet bekend.

Tentamentoelichting

Drie opdrachten: een adviesrapport, een reflectieverslag en een video-opname van een pitch.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een tekstboek (Professioneel adviseren, begrip, empathie en beïnvloeden door Jan de Vuijst, ISBN 9789491743269) en een cursussite met enkele aanvullende artikelen in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

De digitale cursusomgeving leidt je stap voor stap door de cursus op basis van een weekstructuur. Ook biedt de digitale leeromgeving alle leerstof (naast het boek), opdrachtinstructies, en de mogelijkheid om vragen te stellen aan de docenten.