Projectmanagement: implementeren van ERP-systemen

Projectmanagement: implementeren van ERP-systemen

  • Managementwetenschappen
  • MB1912
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Buiten de behoefte om eenheid en integratie te brengen in de losse applicaties, is vaak het belangrijkste doel om de werkwijze van een organisatie te uniformeren en alle gegevens binnen de organisatie op een plek beschikbaar te hebben. ERP-systemen zijn voor de meeste grote organisaties al gemeengoed geworden en niet meer weg te denken. Organisaties implementeren hiermee vaak de 'best practices' en kunnen hierdoor beter integreren met andere organisaties binnen de supply chain waarin zij opereren. Implementatie van ERP-systemen zorgt er ook voor dat een organisatie zich snel kan richten op haar kerntaken omdat het vaak ondoenlijk is, zowel qua kosten als inspanning om die geïntegreerde functionaliteit zelf te ontwikkelen. ERP-pakketten kunnen daarom grotendeels door middel van parametrisering aangepast worden aan de specifieke behoeften en werkwijzen van de organisatie. Hoewel de voordelen van het gebruik van een integrale standaardapplicatie als ERP duidelijk zijn, is helaas de selectie, invoering en het beheer van dergelijke pakketten een complexe zaak, die intensieve aandacht en expertise behoeft. In sommige organisaties heeft invoering van een ERP-pakket zelfs tot faillissement geleid en ook succesvolle invoeringen van ERP-pakketten vergen grote inspanningen op financieel, organisatorisch en technisch gebied. ERP-projecten behoren tot de projecten met zeer hoge risico's.

U leert aan de hand van verschillende relevante wetenschappelijke artikelen welke aspecten bij een ERP implementatie van belang zijn en hoe deze invloed hebben op het implementatieproject en de organisatie. U leert om aangereikte cases te beoordelen aan de hand van de aspecten uit de literatuur, zodat u in de praktijk de consequenties van bepaalde keuzen kunt herkennen en eventuele valkuilen kunt vermijden. Naast een algemene introductie over ERP-systemen leert u vanuit de aangereikte wetenschappelijke artikelen welke aspecten van belang zijn bij selectie en invoering. Aangezien bij het invoeringstraject van een ERP-systeem de grootste kosten, inspanningen en risico's aanwezig zijn, ligt het accent van de cursus op het implementatieproject van een ERP-systeem. Binnen dit implementatieproject ligt in deze cursus het accent op het projectmanagement en organisatieveranderingen. De technische aspecten van de invoering komen slechts summier aan bod.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens, de eventuele tentamendata en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

De cursussen Projectmanagement: implementeren van ERP-systemen (MB1902) en de gelijknamige cursus met cursuscode B23211 zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Deze cursus is tevens onderdeel van de focusopleiding Digitale transformatie.

Voorkennis

Verondersteld wordt beheersing van de Engelse taal en basiskennis op het gebied van management en ICT, zowel qua terminologie als methoden.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Bij het tentamen dient een casus geanalyseerd te worden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een Engels-Nederlands + een Nederlands-Engels verklarend woordenboek ('schoon')
Een 'schone' reader en een 'schoon' tekstboek
Bij het tentamen moet een casus / handout worden uitgereikt door de surveillant

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een reader met white papers en journal papers, een elektronisch werkboek en opdrachten en cases met uitwerkingen. Het inhoudelijke materiaal is Engelstalig en gedeeltelijk Nederlandstalig. De website van de cursus bevat het elektronische werkboek, algemene cursusinformatie, voorbeeldtentamens en aanvullingen op het cursusmateriaal.

Mediagebruik

Om van de digitale leeromgeving gebruik te kunnen maken dient u over een pc te beschikken met internettoegang en e-mail faciliteiten, een tekstverwerker die 'rich-text' (zgn. rtf-bestanden, bijv. MS-Word) aankan en software om pdf’s te kunnen lezen (bijvoorbeeld Adobe Acrobat Reader).